eierhandel

Enerzijds door het agrarische verleden, anderzijds door leveringsmogelijkheden aan bijvoorbeeld de beschuitfabriekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeschuitfabrieken

Zie: Beschuit Ten onrechte wordt soms verband gelegd tussen de Beschuitbakkerij in Wormer en Jisp in de 17e en 18e eeuw en de Zaandamse beschuitfabrieken die rond de laatste eeuwwisseling tot stand zijn gekomen. Dat verband bestaat niet. De fabrieksmatige vervaardiging van tafelbeschuit ontstond bijna 150 jaar na de teloorgang van de scheepsbeschuitbakkerij en was daarvan niet de voortzetting. Hoewel ook Albert Heijn (Zie:
heeft zich voornamelijk tussen 1850 en de Tweede Wereldoorlog een nog tamelijk omvangrijke handel in eieren kunnen handhaven. Zie ook: Eendenhouderijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEendenhouderij

Door de aanwezigheid van zoveel sloten, plassen en drassige weiden is de Zaanstreek steeds een trekpleister (pleisterplaats) geweest voor watervogels, zoals wilde eenden. Algemeen wordt aangenomen dat de jacht op waterwild een der vroegste bestaansbronnen van de bevolking is geweest. Hoewel ons daarover geen bronnen bekend zijn, mag worden verondersteld dat hierbij op een aantal plaatsen gebruik is gemaakt van zogenaamde eendenkooien. De jachtbuit zal dan voor consumptiedoeleinde…
. De handel beperkte zich niet tot eendeneieren, ook die in kippeneieren was uitgebreid. Precieze gegevens ontbreken, maar het aantal bedrijven heeft wellicht meer dan 10 bedragen; de meeste ervan combineerden de eierhandel met die in boter en kaas.

Oostzaan had verscheidene eierhandels, waaronder de firma Lukken. In Wormerveer waren bijv. de firma's Fortuyn en Van der Laan actief. Het laatste bedrijf (in 1991: Eierhandel De Noordster, Handelsweg 1) werd opgezet door Jurrie van der Laan, een der eerste medewerkers van de in 1880 gestichte en aan het Noordeinde gevestigde firma Fortuyn. Dat de handel in eieren een respectabele omvang had, blijkt uit de opslag- en inlegmogelijkheden van deze laatste, in 1930 opgeheven, firma. Deze benutte namelijk verschillende pakhuizen en hield naast verse eieren regelmatig 750.000 zogenaamde “kalkeieren in voorraad.

Kalkeieren werden in het voorjaar opgeslagen in putten, gevuld met water waaraan gebluste kalk was toegevoegd; ze konden zo langdurig bewaard blijven. Door de Zaanse bedrijven werd niet alleen op de Noord-Hollandse markten (Purmerend, Schagen, Alkmaar, Krommenie) gekocht, maar ook van de eiermijn te Roermond en in Polen. Dit laatste geschiedde door een inkoopcombinatie met vooral Oostzaanse eierhandelaren. De afzet had plaats in geheel Nederland, terwijl regelmatig exportverzendingen naar Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten werden verzorgd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/eierhandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)