Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
elias [2018/05/15 13:13]
zaanlander
elias [2018/05/15 15:48] (huidige)
zaanlander [Vals paspoort]
Regel 25: Regel 25:
  
 Na hem werd [[laan3|Kornelis ter Laan]] benoemd tot burgemeester van Zaandam, als eerste socialistische burgemeester van Nederland. Na hem werd [[laan3|Kornelis ter Laan]] benoemd tot burgemeester van Zaandam, als eerste socialistische burgemeester van Nederland.
 +
 +De Bond van Verenigingen van Fabrikanten van en Handelaren in Materialen voor het Bouwbedrijf werd in 1915 bestuurd door onder andere jhr. mr. C. A. Elias, als voorzitter. In 1916 werd Elias directeur van het Bureau voor Administratief Recht te Amsterdam. Voor de Nederlandse Schoolfilmcommissie zette Elias zich als lid in 1918 in, om een jaar later weer terug te keren bij de examencommissie gemeenteadministratie. ​
  
 Enige jaren later vestigde mr. Elias zich te Apeldoorn, waar hij de advocatenpraktijk weer opnam. Hij werd tevens tot [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010989923:​mpeg21:​a0097|nestor van de advocaten]] bij de Zutphensche rechtbank benoemd. ​ Enige jaren later vestigde mr. Elias zich te Apeldoorn, waar hij de advocatenpraktijk weer opnam. Hij werd tevens tot [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010989923:​mpeg21:​a0097|nestor van de advocaten]] bij de Zutphensche rechtbank benoemd. ​