folklore

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Bakker, Cornelisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Cornelis

  Koog aan de Zaan 5 februari 1863 - Utrecht 19 augustus 1933

  Arts in Broek in Waterland, bekend geworden door onderzoek naar de folklore aldaar. Hij was een belangrijk informant van Gerrit Jan Boekenoogen, inzake het taalgebruik in Noord-Holland. Zowel zijn inventarisatie van vroegere volksliedjes en -verhalen als zijn onderzoek naar volksgeneesmiddelen en -magie trokken de aandacht. Over de laatste onderwerpen publiceerde hij 'Volksgeneeskunde in Waterland' (Amsterdam, 1928), …
 • Bruiloftsgebruikenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruiloftsgebruiken

  Zie: Folklore
 • lettersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur, * Demografie, * Economische geschiedenis, * Economische structuur,

  * Eerste Wereldoorlog, * Familie bedrijven, * Folklore * Franse tijd, * Gezondhei…
 • Pasenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPasen

  Hoewel nauwelijks behorend tot de Zaanse folklore, is vermeldenswaardig dat in de 19e eeuw, mogelijk ook al eerder, het 'aierepikke' ('eitje-tik') ter gelegenheid van Pasen algemeen verbreid was. Het werd in het openbaar, op straat, als spel beoefend.
 • Scheltema, Mr Jacobus vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigScheltema, Mr Jacobus van

  Franeker 14 maart 1767 - Utrecht 25 september 1835

  Schrijver van enkele ook voor de Zaanstreek belangrijke geschiedkundige boeken. Van Scheltema was van 1811 tot 1814 vrederechter in Zaandam. Van zijn literaire werk worden hier genoemd:
 • Sint Maartenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Maarten

  Jaarlijkse folkloristische viering door kinderen van de 11e november. Zij lopen dan in de vooravond met lichtjes (thans lampions) langs de huizen, bedelend om snoepgoed. De viering geschiedt in Noord-Holland in het bijzonder in de Zaanstreek, maar ook in West-Friesland, op Wieringen en in Alkmaar en omstreken. In Groningen (Stad en Lande) en in veel Friese dorpen wordt ook Sinter Maarten gevierd, in Friesland luidt de naam Sunte Mertensrinnen. Vroeger was de viering algemeen verspr…
 • Welkom op de ZaanWikiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelkom op de ZaanWiki

  De online encyclopedie van de Zaanstreek.

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur,
 • Verantwoording 1991plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerantwoording 1991

  Bij het samenstellen van deze encyclopedie werden bepaalde uitgangspunten gehanteerd en kwamen wij tot bepaalde werkwijzen. De belangrijkste worden hier gegeven:

  -Door de organisatie (stafbureau/eindredactie) werd bestaande kennis gerangschikt. Nieuw archiefonderzoek was weliswaar soms noodzakelijk, maar als vuistregel gold dat gebruik zou worden gemaakt van aanwezige bronnen. Aangezien de Zaanse geschiedschrijving nog lang niet volledig is, moesten wij aanvaarden dat een a…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/folklore.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)