galensluis

(ook: Lange Laandersluis). Sluis van De Delf tussen het noordpunt van de Zuiderpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderpolder

Polder in Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat en het Zuideinde.

Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek. De twee polders vormen de Assendelverpolder. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte. Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bew…
van Assendelft en de Noorderbuitendijken. Op deze plaats was in de 15e eeuw al een Sluis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/galensluis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)