Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
genius [2016/11/09 21:49]
jan links verwijderd/aangepast
genius [2018/05/27 09:20] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Genius Klinkenberg bv ==== ==== Genius Klinkenberg bv ====
 +
 Machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer. Oorspronkelijk familiebedrijf Gebroeders Klinkenberg,​ vanaf 1984 zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden. ​ Machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer. Oorspronkelijk familiebedrijf Gebroeders Klinkenberg,​ vanaf 1984 zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden. ​
  
Regel 6: Regel 7:
  In 1883 maakte Klinkenberg voor het eerst de constructie voor een brug in de Goudastraat te Wormerveer. De bruggenbouw zou daarna een van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten worden en lang blijven. Klinkenberg heeft door heel Nederland bruggen gebouwd. Een andere, eveneens later belangrijke,​ activiteit was het maken van constructies voor bedrijfsgebouwen. Meestal gebeurde dit in samenwerking met de gebroeders Gorter te Wormerveer, die waren gespecialiseerd in de bouw van fabrieken met zware constructies. In 1894 trad Pieter Klinkenberg terug uit het inmiddels middelgrote bedrijf; de zaken werden overgenomen door zijn zonen Jan en Cornelis. Per 1 januari 1895 werd de naam Gebroeders Klinkenberg. Onder leiding van de gebroeders werd het reparatiewerk steeds minder belangrijk, ten gunste van de nieuwbouw, van onder andere reservoirs en watervijzels voor poldergemalen. ​  In 1883 maakte Klinkenberg voor het eerst de constructie voor een brug in de Goudastraat te Wormerveer. De bruggenbouw zou daarna een van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten worden en lang blijven. Klinkenberg heeft door heel Nederland bruggen gebouwd. Een andere, eveneens later belangrijke,​ activiteit was het maken van constructies voor bedrijfsgebouwen. Meestal gebeurde dit in samenwerking met de gebroeders Gorter te Wormerveer, die waren gespecialiseerd in de bouw van fabrieken met zware constructies. In 1894 trad Pieter Klinkenberg terug uit het inmiddels middelgrote bedrijf; de zaken werden overgenomen door zijn zonen Jan en Cornelis. Per 1 januari 1895 werd de naam Gebroeders Klinkenberg. Onder leiding van de gebroeders werd het reparatiewerk steeds minder belangrijk, ten gunste van de nieuwbouw, van onder andere reservoirs en watervijzels voor poldergemalen. ​
  
-Cornelis Klinkenberg verliet het bedrijf in 1911, hij werd opgevolgd door Pieter Klinkenberg Jzn, die gestudeerd had te Delft. Deze zorgde ervoor dat het bedrijf professioneler werd; na zijn komst werd bijvoorbeeld een tekenkamer ingericht. Vanaf de eerste decennia van de 20e eeuw ging Klinkenberg steeds meer ook buiten de Zaanstreek werken, met name met de bruggenbouw en met de productie van onder andere loopkranen, draaikranen,​ liften en transportwerktuigen. In 1928 werd de fabriek aanzienlijk uitgebreid. In juni 1939 werd Jan Klinkenberg Jzn directeur. Na de Tweede Wereldoorlog namen de broers Pieter en Jan Klinkenberg Jzn initiatieven voor uitbreidingen van het bedrijf. In 1947 overleed Pieter Klinkenberg;​ zijn zoon Willem Pieter werd daarna benoemd tot directeur. Jan Klinkenberg overleed in 1954. In de jaren '50 en '60 maakte het bedrijf een bloeiende periode door. Het was betrokken bij grote projecten in binnen- en buitenland. In deze tijd werden de licentierechten verworven voor de bouw van roltrommel-vuilnisautos. Klinkenberg bouwde er honderden van, maar door gebrekkig management verliepen deze aanvankelijk veelbelovende activiteiten. ​+Cornelis Klinkenberg verliet het bedrijf in 1911, hij werd opgevolgd door Pieter Klinkenberg Jzn, die gestudeerd had te Delft. Deze zorgde ervoor dat het bedrijf professioneler werd; na zijn komst werd bijvoorbeeld een tekenkamer ingericht. Vanaf de eerste decennia van de 20e eeuw ging Klinkenberg steeds meer ook buiten de Zaanstreek werken, met name met de bruggenbouw en met de productie van onder andere loopkranen, draaikranen,​ liften en transportwerktuigen. In 1928 werd de fabriek aanzienlijk uitgebreid. In juni 1939 werd Jan Klinkenberg Jzn directeur. ​ 
 + 
 +Gedurende de tweede wereldoorlog werd clandestien gewerkt aan vijf noodgemalen die direct na de bevrijding in mei 1945 werden ingezet op verschillende locaties in Noord Holland. Het eerste [[noodgemaal_zaandammerpolder|noodgemaal]] werd geplaatst in de Zaandammerpolder. 
 + 
 +Na de Tweede Wereldoorlog namen de broers Pieter en Jan Klinkenberg Jzn initiatieven voor uitbreidingen van het bedrijf. In 1947 overleed Pieter Klinkenberg;​ zijn zoon Willem Pieter werd daarna benoemd tot directeur. Jan Klinkenberg overleed in 1954. In de jaren '50 en '60 maakte het bedrijf een bloeiende periode door. Het was betrokken bij grote projecten in binnen- en buitenland. In deze tijd werden de licentierechten verworven voor de bouw van roltrommel-vuilnisautos. Klinkenberg bouwde er honderden van, maar door gebrekkig management verliepen deze aanvankelijk veelbelovende activiteiten. ​
  
 In de jaren '70 kwamen de eerste grote problemen. Het uitblijven van opdrachten noodzaakte de onderneming in te krimpen, het personeelsbestand werd in 1976 met 36 teruggebracht tot circa 15 werknemers. De Klinkenbergs verdwenen uit de directie van het bedrijf. In 1978 droeg de familie Klinkenberg de aandelen over aan een stichting, waarin de familie Klinkenberg,​ het personeel en de directie vertegenwoordigd waren. ​ In de jaren '70 kwamen de eerste grote problemen. Het uitblijven van opdrachten noodzaakte de onderneming in te krimpen, het personeelsbestand werd in 1976 met 36 teruggebracht tot circa 15 werknemers. De Klinkenbergs verdwenen uit de directie van het bedrijf. In 1978 droeg de familie Klinkenberg de aandelen over aan een stichting, waarin de familie Klinkenberg,​ het personeel en de directie vertegenwoordigd waren. ​