Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
ghijsen [2018/06/17 14:33]
zaanlander
ghijsen [2018/06/17 23:35] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 - 12 mei 1672 - 12 mei 1672
  
-Pieter Ghijsen of Gijsen, aanvankelijk Ghijsbertsz.,​ vooraanstaand [[houtkoperij|houtkoper]],​ reder en als [[scheepsbouw|scheepmaker]] één van de grootste scheepsbouwers te Zaandam in de eerste helft van de 17e eeuw. Ghijsen was één der eersten in de Zaanstreek die zich grootschalig met houthandel en scheepsbouw bezig hielden. Jaarlijks liepen tien tot twaalf schepen van de helling. Hij bezat als grootindustrieel drie werven in [[Westzaandam]],​ de grootste ervan bevond zich in de [[molenbuurt|Molenbuurt]] later de Westzijde, ongeveer ter hoogte van de huidige [[bernhardbrug|Prins Bernhardbrug]] en de bijbehorende houtzaagmolen De Dikkert om de zware eiken delen te zagen die in aanmerking kwamen om er zeewaardige schepen van te bouwen. Ook had hij een belang in tenminste één oliemolen. ​+Pieter Ghijsen of Gijsen, aanvankelijk Ghijsbertsz.,​ vooraanstaand [[houtkoperij|houtkoper]],​ reder en als [[scheepsbouw|scheepmaker]] één van de grootste scheepsbouwers te Zaandam in de eerste helft van de 17e eeuw. Ghijsen was één der eersten in de Zaanstreek die zich grootschalig met houthandel en scheepsbouw bezig hielden. Jaarlijks liepen tien tot twaalf schepen van de helling. Hij bezat als grootindustrieel drie werven in [[Westzaandam]],​ de grootste ervan bevond zich in de [[molenbuurt|Molenbuurt]] later de Westzijde, ongeveer ter hoogte van de huidige [[Spoorbrug Hoornselijn]] en de bijbehorende houtzaagmolen ​[[http://​www.molendatabase.org/​molendb.php?​step=details&​nummer=1732|De Dikkert]] om de zware eiken delen te zagen die in aanmerking kwamen om er zeewaardige schepen van te bouwen. Ook had hij een belang in tenminste één oliemolen. ​
  
-Zijn nageslacht was eveneens actief in de houthandel, maar hield zich tot het einde van de 18e eeuw ook met [[walvisvaart]] bezig. De familienaam Ghijsen luidde aanvankelijk Ghijsbertsz;​ Ghijsen was een zoon van Ghijsbert Janszen droeg, met enkele broers, daarom eerst nog het patroniem Ghijsbertsz. In navolging van zijn broers en naar de mode van die dagen veranderde hij deze achternaam in Ghijsen. In Zaandam is de Pieter Ghijsenlaan,​ tussen de voormalige spoordijk naar de [[hembrug|Hembrug]] en de [[balkenhaven|balkenhaven]] langs de vestiging van [[bruynzeelbedrijven|Bruynzeel]] naar hem vernoemd. ​  +Zijn nageslacht was eveneens actief in de houthandel, maar hield zich tot het einde van de 18e eeuw ook met [[walvisvaart]] bezig. De familienaam Ghijsen luidde aanvankelijk Ghijsbertsz;​ Ghijsen was een zoon van Ghijsbert Jansz en droeg, met enkele broers, daarom eerst nog het patroniem Ghijsbertsz. In navolging van zijn broers en naar de mode van die dagen veranderde hij deze achternaam in Ghijsen. In Zaandam is de Pieter Ghijsenlaan,​ tussen de voormalige spoordijk naar de [[hembrug|Hembrug]] en de [[balkenhaven|balkenhaven]] langs de vestiging van [[bruynzeelbedrijven|Bruynzeel]] naar hem vernoemd. ​  
  
 {{tag>​koopman reder houthandelaar scheepmaker walvisvaart}} {{tag>​koopman reder houthandelaar scheepmaker walvisvaart}}
  • ghijsen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/17 23:35
  • door zaanlander