gisthandel

Handelstak. nauw verbonden met de beschuit- (en andere) bakkerij. Gist werd in de l'i'e eeuw aangevoerd per schuit door gistjagers. Deze maakten onderlinge afspraken. waardoor zij een machtspositie bczaten ten opzichte van de beschuitbakkcrs. die meermalen protesteerdcn tcgcn de verdunning van het gist met bier en water. en tegen prijsverhogingen. Met de neergang van de bakkerijen. nam ook het belang van de gisthandel af.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/gisthandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 12:12
  • door jan