Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
greebe_mr._arnoldus [2018/03/15 00:59]
zaanlander
greebe_mr._arnoldus [2018/04/25 15:29] (huidige)
zaanlander
Regel 3: Regel 3:
 Schoonrewoerd,​ 18 maart 1837 - Arnhem, 26 februari 1913 Schoonrewoerd,​ 18 maart 1837 - Arnhem, 26 februari 1913
  
-Mr. Arnoldus Greebe, gehuwd met Annetje Jeanette Visser, gemeentesecretaris en de eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek voor Zaandam van 1871 tot 1877, studeerde te Utrecht en was secretaris van Stad-Almelo. Op 1 december 1871 is Mr. A. Greebe in een buitengewone zitting van de Raad geïnstalleerd als Burgemeester ​van Zaandam, na in een de vorige dag gehouden zitting eervol ontslag als gemeente-secretaris verkregen te hebben. ​+Mr. Arnoldus Greebe, gehuwd met Annetje Jeanette Visser, gemeentesecretaris en de eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek voor Zaandam van 1871 tot 1877, studeerde te Utrecht en was secretaris van Stad-Almelo. Op 1 december 1871 is Mr. A. Greebe in een buitengewone zitting van de Raad geïnstalleerd als burgemeester ​van Zaandam, na in een de vorige dag gehouden zitting eervol ontslag als gemeente-secretaris verkregen te hebben. ​
  
-’s Avonds zijn aan de afgetreden en de nieuwe ​Burgemeester ​serenades gebracht. Het eerste besluit van de gemeenteraad,​ onder de nieuwe voorzitter, was de intrekking van de verordening op de samenscholingen;​ een intrekking die in de vorige zitting door de aftredende ​Burgemeester ​Smit was voorgesteld. Greebe, tot dusver oprichter en hoofdredacteur van de eerste Zaanlandsche Courant, heeft die betrekking neergelegd. ​+’s Avonds zijn aan de afgetreden en de nieuwe ​burgemeester ​serenades gebracht. Het eerste besluit van de gemeenteraad,​ onder de nieuwe voorzitter, was de intrekking van de verordening op de samenscholingen;​ een intrekking die in de vorige zitting door de aftredende ​burgemeester ​Smit was voorgesteld. Greebe, tot dusver oprichter en hoofdredacteur van de eerste ​[[zaanlandsche_courant|Zaanlandsche Courant]], heeft die betrekking neergelegd. ​
  
  In 1873 volgde Greebe mr. Goeman Borgesius, die tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, op als hoofdredacteur van Het Vaderland te '​s-Gravenhage. Daarop koos hij een rechterlijke loopbaan en was rechter in de rechtbank te Amsterdam en raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden. Mr. Greebe schreef tal van opstellen. ​  In 1873 volgde Greebe mr. Goeman Borgesius, die tot lid van de Tweede Kamer was gekozen, op als hoofdredacteur van Het Vaderland te '​s-Gravenhage. Daarop koos hij een rechterlijke loopbaan en was rechter in de rechtbank te Amsterdam en raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden. Mr. Greebe schreef tal van opstellen. ​
  
-Te Arnhem, waar hij zich in 1910 als ambteloos burger gevestigd had, is in de ouderdom van 75 jaren overleden. ​+Te Arnhem, waar hij zich in 1910 als ambteloos burger gevestigd had, is hij in de ouderdom van 75 jaren overleden. ​
  
 {{tag>​gemeentesecretaris burgemeester schrijver zaandam}} {{tag>​gemeentesecretaris burgemeester schrijver zaandam}}