Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
heerenhuis [2016/01/05 16:35]
jan ↷ Pagina naam van heeren gewijzigd in heerenhuis
heerenhuis [2018/04/15 19:28] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
 ==== Heerenhuis ==== ==== Heerenhuis ====
-Vroegere benaming voor de vergaderplaats van het bestuur van een polder waterschapeen Heerenhuis was tegelijk ​ook vaak de plaatselijke herberg. ​In onze omgeving zijn nog twee etablissementen met de naam 't Heerenhuis, ​te weten in Spijkerboor en te Wijdewormer ​(op de grens met het Kalf)+Vroegere benaming voor de vergaderplaats van het bestuur van een polder waterschapeen Heerenhuis was vaak ook de plaatselijke herberg. ​De Zaanstreek kent twee etablissementen met de naam 't Heerenhuis, in Spijkerboor en te Wijdewormer op de grens met het Kalf. 
  
-'t Heerenhuis aan de Starnmeersdijk ​6 te Spijkerboor is in 1664 gebouwd, vermoedelijk als veerhuis. ​In 1985 had een grondige restauratie plaats van het op de monumentenlijst staande gebouw. De Commissaris der Koningin in Noord-HollanddrsRJ. de Wit, verrichtte de heropening. Het pand is eigendom ​van de gemeente Wormerland (Jisp) die het heeft verpacht. Sinds januan' ​1989 is A.W. van der Klugt de beheerder+[{{:​heerenhuis_spijkerboor.jpg?​300 |//'t Heerenhuis ​te Spijkerboor//​}}]Café Petit Restaurant [[http://​www.heerenhuis.com/​|'​t Heerenhuis]] ​aan de Starnmeerdijk ​6 te Spijkerboor is volgens de gevelsteen gebouwd ​in 1787, vermoedelijk als veerhuis. ​Ooit fungeerde ​het als polderhuis waar dijkgravenheemraden en hoofdingelanden hun vergaderingen belegdenDoor een concentratie ​van polders verviel ​'t Heerenhuis later aan polder Het Langerond in Alkmaar
  
-`t Heerenhuis aan de Zuiderweg 74 in Wijdewormer is iets eerder, omstreeks 1655, gebouwd. De huidige ​eigenaren zijn de gebroeders ​P. en J .1. Duyndie de laatste jaren enige modemiseringen ​aan het gebouw hebben aangebracht,​ in hoofdzaak inwendig. Uiterlijk is het nog even markant als in het verleden. Sinds 1932 is het pand in het bezit van de familie Duyn. Het was eertijds niet alleen de vergaderplaats voor de “heeren'​, maar ook herberg en “uitspanning” (pleisterplaats).    ​+In 1985 kocht de gemeente Jisp het pand voor één gulden. Afspraak was dat Jisp er voor zou zorgen dat 't Heerenhuis, dat dringend aan een grote opknapbeurt toe was, werd gerenoveerd hetgeen volgens toenmalig gemeentesecretaris G. Gerssen rond een half miljoen gulden ging kosten. Commissaris der Koningin in Noord-Holland,​ drs. R.J. de Wit, verrichtte de heropening. Eigenaar van het pand werd later de gemeente Wormerland die het heeft verpacht. Sinds januari 1989 is A.W. van der Klugt de beheerder. Eerder zwaaide café-houder en overzetbaas Fritz Honig de scepter in het etablissement waar hij in de kelder zijn bar De Stal inrichtte, in de weekeinden toevluchtsoord voor de wijde omgeving tot aan de Zaanstreek toe. Mocht de gemeente Wijdewormer het pand ooit willen verkopen dan heeft Waterschap Het Langerond als het recht het pand als eerste te mogen terugkopen, zo werd afgesproken in de overeenkomst. 
 + 
 +Lees ook: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ABCDDD:​010837405:​mpeg21:​a0105|Spijkerboor is niet saai]] uit Het Parool van 25 juli 1974. 
 + 
 +Café Brasserie [[http://​heerenhuis.nl/​|Het Heerenhuis]] ​aan de Zuiderweg 74 in Wijdewormer is eerder, omstreeks 1655, gebouwd. De eigenaren zijn de gebroeders ​Piet en Jacob Jan Duyn (1961-2016), ​die enige moderniseringen ​aan het gebouw hebben aangebracht,​ in hoofdzaak inwendig. Uiterlijk is het nog even markant als in het verleden. Sinds 1932 is het pand in het bezit van de familie Duyn. Het was eertijds niet alleen de vergaderplaats voor de heren, maar ook herberg, uitspanning ​en pleisterplaats. ​   ​