Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
hembrug [2017/02/17 14:42]
zaanlander
hembrug [2018/05/24 20:33] (huidige)
zaanlander
Regel 4: Regel 4:
 Toen de eerste lage Hembrug eenmaal klaar was, heeft de stad Amsterdam, gesteund door haar Kamer van Koophandel, nog verschillende malen geprobeerd deze vaste oeververbinding te laten verdwijnen. De protesten uit de Zaanstreek legden misschien minder gewicht in de schaal dan de opvatting van het Ministerie van Defensie (waterliniel) dat de eenmaal aangelegde brug moest blijven. Deze eerste Hembrug, een draaibrug, stond het grootste deel van de tijd open voor de scheepvaart. Er reed dan ook niet vaker dan eens in de 3 à 4 uur een trein over. Dat was voor de Nederlandse Spoorwegen een sterk argument om de wens tot vervanging door een hogere en bredere brug tegen te houden. ​ Toen de eerste lage Hembrug eenmaal klaar was, heeft de stad Amsterdam, gesteund door haar Kamer van Koophandel, nog verschillende malen geprobeerd deze vaste oeververbinding te laten verdwijnen. De protesten uit de Zaanstreek legden misschien minder gewicht in de schaal dan de opvatting van het Ministerie van Defensie (waterliniel) dat de eenmaal aangelegde brug moest blijven. Deze eerste Hembrug, een draaibrug, stond het grootste deel van de tijd open voor de scheepvaart. Er reed dan ook niet vaker dan eens in de 3 à 4 uur een trein over. Dat was voor de Nederlandse Spoorwegen een sterk argument om de wens tot vervanging door een hogere en bredere brug tegen te houden. ​
  
-Toch kwam die tweede Hembrug er. In 1906 werd de nieuwe Hembrug opgeleverd. Toen de grootste draaibrug van Europa. De overspanning van wal tot wal, aansluitend op hoge spoordijken,​ bedroeg ongeveer 240 meter. Deze brug bleef niet open staan, maar draaide alleen als een schip moest worden doorgelaten. Met de spoorbrug in Velsen was de Hembrug zeer lang de enige vaste oeververbinding met Noord-Holland beneden het Noordzeekanaal. Dat werd ook beseft door de Duitse bezetters die de brug met een springlading in één van de pijlers ondermijnde. Het was een huzarenstukje van enkele verzetshelden om, onder water zwemmend, de springlading te bereiken en onklaar te maken+Toch kwam die tweede Hembrug er. In 1906 werd de nieuwe Hembrug opgeleverd. Toen de grootste draaibrug van Europa. De overspanning van wal tot wal, aansluitend op hoge spoordijken,​ bedroeg ongeveer 240 meter. Deze brug bleef niet open staan, maar draaide alleen als een schip moest worden doorgelaten. Met de spoorbrug in Velsen was de Hembrug zeer lang de enige vaste oeververbinding met Noord-Holland beneden het Noordzeekanaal. ​
  
-Na de oorlog werd het aantal oeververbindingen voor het wegverkeer uitgebreid door aanleg van Velser-, IJ- en [[coentunnel|Coentunnel]], alsmede Schellingwouderbrug. Men begon toen ook serieus te denken aan ondertunneling ten behoeve van het treinverkeer,​ met het gevolg dat in 1983 de bouw van de [[hemtunnel|Hemspoortunnel]] ter hand werd genomen. Nadat deze gereed was is de Hembrug gesloopt. Een onderdeel van de brug is tijdelijk voor het nieuw gebouwde NS-station in Zaandam geplaatst. Kleine stukjes Hembrug vonden hun bestemming naar particulieren en hebben nu de nooit vermoede bestemming als presse-papier gekregen. ​   ​+Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog voorzag een Duits Sprengkommando de brug van explosieven met als doel deze op te kunnen blazen zodra de noodzaak daarvoor in hun opinie aanwezig was. Om dit te voorkomen zwommen in de nacht van 26 op 27 september 1944 twee verzetsstrijders,​ leden van de Zaanse zwemvereniging Neptunus, Jaap Boll en [[aten4|Remmert Aten jr.]] naar de centrale pijler van de brug, waar 400 dozen met ieder drie kilo explosieven waren aangebracht. De brug zou deels open worden gedraaid om daarna te exploderen. Na enkele uren waren de explosieven echter tot zinken gebracht. Door bovendrijvend verpakkingsmateriaal raakten de Duitsers wantrouwend en brachten alsnog explosieven aan, waarna Remmert Aten de actie herhaalde. Na de oorlog vernamen de Duitsers dat de verzetslui geen gebruik van een bootje hadden gemaakt. De brug kwam als één van de weinige spoorbruggen onbeschadigd door de Tweede Wereldoorlog. Lees ook de [[https://​www.meitotmei.nl/​de-zaanstreek-in-de-tweede-wereldoorlog-6-remmert-aten/​|uitgebreide samenvatting]] over dit huzarenstuk op meitotmei.nl. 
 + 
 +Na de oorlog werd het aantal oeververbindingen voor het wegverkeer uitgebreid door aanleg van de Schellingwouderbrug,​ de Velser-, IJ-, Wijker-, ​[[coentunnel|Coen-]] en Zeeburgertunnel. Men begon toen ook serieus te denken aan ondertunneling ten behoeve van het treinverkeer,​ met het gevolg dat in 1983 de bouw van de [[hemtunnel|Hemspoortunnel]] ter hand werd genomen. Nadat deze gereed was is de Hembrug gesloopt. Een onderdeel van de brug is tijdelijk voor het nieuw gebouwde NS-station in Zaandam geplaatst. Kleine stukjes Hembrug vonden hun bestemming naar particulieren en hebben nu de nooit vermoede bestemming als presse-papier gekregen. ​   ​