herbergen

In het verleden telde de Zaanstreek zeer veel herbergen. Niet alleen bij en rond de haven van Zaandam, maar in alle Zaandorpen waren ze van belang. Herbergen hadden zeker niet alleen de functie van dranklokaal of kroeg, integendeel: ze dienden in veel gevallen als centrum van het gemeenschapsleven. Dorpelingen ontmoetten er elkaar en hielden er hun vergaderingen, leerden er dansen bij de viool en vierden er hun feesten. Bovendien werden er veilingen gehouden en vormden de herbergen de plaats waar kon worden aangemonsterd voor de scheepvaart.

Het aantal herbergen moet wel respectabel zijn geweest. Met Krommenie als voorbeeld: in dat dorp was het in 1743 blijkens een Resolutieboek aan 39 personen toegestaan sterke drank te verkopen en te schenken. Al zullen zij niet allemaal herbergier zijn geweest, op een bevolking van 2900 zielen geeft hun getal te denken. Het zal duidelijk zijn dat het een onmogelijke opgave is alle namen van verdwenen herbergen op te sommen. Alleen in Oostzaandam vond men aan de Zuiddijk rond 1800: De Vergulde Wagen, Het Wapen van Oostzaandam, Union en Het Wapen van Amsterdam. Aan de Dam, De Zevenstar, De Otter en Het Moriaanshoofd. In de Oostzijde schonken De Blauwe Kan en `s Lands Welvaren een borrel. Spitsbergen was te vinden aan de Peperstraat, Het Doodsluisje en Het Rode Hert bij de Braakdijk. Deze opgave is niet compleet.

Huidige horecabedrijven met een voorgeschiedenis als herberg zijn bijvoorbeeld De Waakzaamheid in Koog, De Prins in Westzaan en De Jonge Prins in Wormerveer die inmiddels tot appartementen is verbouwd. Het Het Moriaanshoofd in Wormer en het Heerenhuis op de ringdijk van de Wijde Wormer bij het Kalf.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/herbergen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)