historiografie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
historiografie [2017/06/20 17:42]
86.94.125.19 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
historiografie [2019/05/03 11:15]
91.238.141.134 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 8: Regel 8:
   * De Zaanlants Arkadia, Zaandam 1658, een zogenoemde raamvertelling waarin zeer uiteenlopende feitelijke en meer legendarische verhalen. ​   * De Zaanlants Arkadia, Zaandam 1658, een zogenoemde raamvertelling waarin zeer uiteenlopende feitelijke en meer legendarische verhalen. ​
   * Oud-heden van Zaanland, Stavoren, Vronen en Waterland, politieke en geografische verhalen. ​   * Oud-heden van Zaanland, Stavoren, Vronen en Waterland, politieke en geografische verhalen. ​
-  * De Nederlandsche Beroerten en Oorlogen omtrent het Ye aan de Zaan, Amsterdam 1658, over de [[Spaanse]] ​tijd.  ​+  * De Nederlandsche Beroerten en Oorlogen omtrent het Ye aan de Zaan, Amsterdam 1658, over de [[Spaanse]].  ​
   * Noord-Hollands Ontrustingh,​ Amsterdam 167, over het [[turfoproer]] in de Zaanstreek. ​   * Noord-Hollands Ontrustingh,​ Amsterdam 167, over het [[turfoproer]] in de Zaanstreek. ​
  
Regel 27: Regel 27:
    * [[groesbeek|Johan Willem Groesbeek]],​ de wiskunde-leraar, ​    * [[groesbeek|Johan Willem Groesbeek]],​ de wiskunde-leraar, ​
    * [[sante|Jacob Willem van Sante]]    * [[sante|Jacob Willem van Sante]]
-   * [[vis3|Dirk Vis]], de latere directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs,​ de tegenwoordige Gerrit Rietveldacademie. ​+   * [[vis_mr_dirk|Dirk Vis]], de latere directeur van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs,​ de tegenwoordige Gerrit Rietveldacademie. ​
  
 Naast de redacteuren werd in het maandblad gepubliceerd door onder anderen: ​ Naast de redacteuren werd in het maandblad gepubliceerd door onder anderen: ​
-   * [[aten3|Jan Aten]], ​+   * [[aten_jan|Jan Aten]], ​
    * [[boer_jan_de|Jan de Boer]], ​    * [[boer_jan_de|Jan de Boer]], ​
    * [[boorsma|Pieter Boorsma]], ​    * [[boorsma|Pieter Boorsma]], ​
Regel 47: Regel 47:
  ​[[braam|Aris van Braam]] die al jong publiceerde,​ richtte zich eveneens voor een groot deel op het cijfermatige historische/​sociografische werk. Belangrijke publikaties van hem zijn //Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 18de eeuw//, //​Westzaandam in de tijd van de Republiek//,​ Zaandam 1978, en zijn bijdrage //​[[Economische|Economische geschiedenis]]//​ voor de Encyclopedie van de Zaanstreek. ​  ​[[braam|Aris van Braam]] die al jong publiceerde,​ richtte zich eveneens voor een groot deel op het cijfermatige historische/​sociografische werk. Belangrijke publikaties van hem zijn //Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 18de eeuw//, //​Westzaandam in de tijd van de Republiek//,​ Zaandam 1978, en zijn bijdrage //​[[Economische|Economische geschiedenis]]//​ voor de Encyclopedie van de Zaanstreek. ​
  
-[[vis3|Dirk Vis]] werd vooral bekend door zijn boek 'De Zaanstreek',​ Leiden 1948, één van de weinige boeken over de streek waarin met name de streekcultuur en de uitingen daarvan worden beschreven. In samenwerking met Jacob Vis JC; schreef hij de zeer uitgebreide genealogie 'Vis a Saandyk',​ Den Haag 1974.+[[vis_mr_dirk|Dirk Vis]] werd vooral bekend door zijn boek 'De Zaanstreek',​ Leiden 1948, één van de weinige boeken over de streek waarin met name de streekcultuur en de uitingen daarvan worden beschreven. In samenwerking met Jacob Vis JC; schreef hij de zeer uitgebreide genealogie 'Vis a Saandyk',​ Den Haag 1974.
  
  ​[[sante|Jacob Willem van Sante]] leverde als corrector en opsteller van registers een bijdrage aan zeer veel boeken van anderen. Zelf publiceerde hij 'Het Dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775',​ een bundeling van genealogieën en commentaren naar aanleiding van het dagboek van een 18e-eeuwse jongejuffrouw. ​  ​[[sante|Jacob Willem van Sante]] leverde als corrector en opsteller van registers een bijdrage aan zeer veel boeken van anderen. Zelf publiceerde hij 'Het Dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775',​ een bundeling van genealogieën en commentaren naar aanleiding van het dagboek van een 18e-eeuwse jongejuffrouw. ​
Regel 53: Regel 53:
 Archiefambtenaar [[kerssens|Dick Kerssens]] stelde enkele genealogieën samen, en schreef enkele gedenkboeken. In deze encyclopedie is onder meer het artikel [[topografie|Topografie/​Cartografie]] van zijn hand.  Archiefambtenaar [[kerssens|Dick Kerssens]] stelde enkele genealogieën samen, en schreef enkele gedenkboeken. In deze encyclopedie is onder meer het artikel [[topografie|Topografie/​Cartografie]] van zijn hand. 
  
-Gemeente-architect van Zaandam, [[schipper1|Jan Schipper]] schreef samen met [[jong_sikke_de|Sikke de Jong]]  ​`Gebouwd in de Zaanstreek',​ Wormerveer 1987 over het bouwen in de streek van de eerste tot en met de 19e eeuw. +Gemeente-architect van Zaandam, [[schipper1|Jan Schipper]] schreef samen met [[jong_sikke_de|Sikke de Jong]]  ​'Gebouwd in de Zaanstreek',​ Wormerveer 1987 over het bouwen in de streek van de eerste tot en met de 19e eeuw. 
  
-Gemeente-secretaris [[mol1|Cor Mol]], [[aten3|Jan Aten]] en burgemeester [[boer_jan_de|Jan de Boer]] schreven met name over de afzonderlijke Zaandorpen. Mol schreef onder meer 'Uit de geschiedenis van Wormer',​ Amsterdam 1966 en 1980, Aten '​Wormerveer langs weg en Zaan', Wormerveer 1967 en De Boer '​Tusschen Kil en Twiske',​ Wormerveer 1948, Assendelft 1982 en '​Assendelft Hoge Heerlijkheid',​ Wormerveer 1982. +Gemeente-secretaris [[mol1|Cor Mol]], [[aten_jan|Jan Aten]] en burgemeester [[boer_jan_de|Jan de Boer]] schreven met name over de afzonderlijke Zaandorpen. Mol schreef onder meer 'Uit de geschiedenis van Wormer',​ Amsterdam 1966 en 1980, Aten '​Wormerveer langs weg en Zaan', Wormerveer 1967 en De Boer '​Tusschen Kil en Twiske',​ Wormerveer 1948, Assendelft 1982 en '​Assendelft Hoge Heerlijkheid',​ Wormerveer 1982. 
  
 Ook anderen hielden zich bezig met publikaties over de aparte Zaandorpen. In de 17e eeuw al had, nog voor Soeteboom, [[borstius|ds Jacob Borstius]] over Zaandijk geschreven. In de 20e eeuw waren dorpsbeschrijvers onder meer Ook anderen hielden zich bezig met publikaties over de aparte Zaandorpen. In de 17e eeuw al had, nog voor Soeteboom, [[borstius|ds Jacob Borstius]] over Zaandijk geschreven. In de 20e eeuw waren dorpsbeschrijvers onder meer
-   * [[boeke|ds. Rudolph Boeke]] ​'Krommeniedijk en zijn kerk' ​1950,  +   * [[boeke|ds. Rudolph Boeke]] Krommeniedijk en zijn kerk1950,  
-   * [[tip|Willem Pieter Tip]] 'De geschiedenis van Westzaan' ​1971,  +   * [[tip|Willem Pieter Tip]] De geschiedenis van Westzaan1971,  
-   * [[moelker|Hubrecht Pieter Moelker]] ​'Het dorp aan de rivier Ghyspe', over Jisp, Purmerend 1976,  +   * [[moelker|Hubrecht Pieter Moelker]] Het dorp aan de rivier Ghyspe, over Jisp, Purmerend 1976,  
-   * [[visser_gerrit|Gerrit Visser]] ​'Krommenie', Krommenie 1960 en 'Zeven eeuwen Krommeniedijk', Krommeniedijk 1980,  +   * [[visser_gerrit|Gerrit Visser]] Krommenie, Krommenie 1960 en Zeven eeuwen Krommeniedijk,​ Krommeniedijk 1980,  
-   * [[oosterbaan|Gosse Oosterbaan]] ​'De Tweeling in de Ban', Koog 1968, 'Dat Goede Oude Zaandijk', Zaandijk 1971, 'Tussen Leven en Dood', Zaandijk 1979 en 'De Kerk in het Midden', Zaandijk 1981. +   * [[oosterbaan|Gosse Oosterbaan]] De Tweeling in de Ban, Koog 1968, Dat Goede Oude Zaandijk, Zaandijk 1971, Tussen Leven en Dood, Zaandijk 1979 en De Kerk in het Midden, Zaandijk 1981. 
  
-In de jaren '60 kwam, zoals van 1946 tot 1951 rond De Zaende was gebeurd, opnieuw een samenwerking tot stand tussen een aantal Zaanse historici. In 'Zaandam 150 jaar stad1811-1961', Zaandam 1962, werd een achttal uitmuntende artikelen gebundeld van de hand van Hart, Groesbeek, Mars en Verkade. In 1970 kwam de 'Historische Atlas der Zaanlanden' ​uit Wormerveer, samengesteld door Van Braam, Groesbeek, Hart en Verkade. Hart was voorts een van de medewerkenden aan 'De Polder Oostzaan', 1979, onder redactie van [[schilstra|Johan Schilstra]].+In de jaren '60 kwam, zoals van 1946 tot 1951 rond De Zaende was gebeurd, opnieuw een samenwerking tot stand tussen een aantal Zaanse historici. In Zaandam 150 jaar stad 1811-1961, Zaandam 1962, werd een achttal uitmuntende artikelen gebundeld van de hand van Hart, Groesbeek, Mars en Verkade. In 1970 kwam de Historische Atlas der Zaanlanden uit Wormerveer, samengesteld door Van Braam, Groesbeek, Hart en Verkade. Hart was voorts een van de medewerkenden aan De Polder Oostzaan, 1979, onder redactie van [[schilstra|Johan Schilstra]].
  
-De Zaandamse geschiedenisleraar [[hoen_jaap_t|Jaap 't Hoen]] was vanaf het begin van de jaren '60 op een heel ander deel-terrein actief. Hij richtte zich op de nieuwste geschiedenis,​ en dan specifiek op de rol van de arbeidersbeweging daarin. Van zijn hand verschenen onder meer 'Op naar het Licht', Wormerveer 1968, en 'De Rode Zaanstreek', Zaandam 1978. Zijn proefschrift over [[duijs|Jan Duijs]] zal mogelijk postuum verschijnen. ​+De Zaandamse geschiedenisleraar [[hoen_jaap_t|Jaap 't Hoen]] was vanaf het begin van de jaren '60 op een heel ander deel-terrein actief. Hij richtte zich op de nieuwste geschiedenis,​ en dan specifiek op de rol van de arbeidersbeweging daarin. Van zijn hand verschenen onder meer Op naar het Licht, Wormerveer 1968, en De Rode Zaanstreek, Zaandam 1978. Zijn proefschrift over [[duijs|Jan Duijs]] zal mogelijk postuum verschijnen. ​
  
-[[woudt_klaas|Klaas Woudt]], die in 1971 de heruitgave en aanvulling van De Zaanse Volkstaal van Boekenoogen verzorgde, deed daarna een viertal publikaties over de streektaal het licht zien, die nadien werden gebundeld in 'Deer hoor ik je', Wormerveer 1984. Hij stelde voorts een aantal jubileum-boeken voor Zaanse bedrijven samen, waaronder ​'De Geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming', Krommenie 1987, over het ondernemersgeslacht [[kaars|Kaars Sijpesteijn]] en [[tufton|Tufton]]. ​+[[woudt_klaas|Klaas Woudt]], die in 1971 de heruitgave en aanvulling van De Zaanse Volkstaal van Boekenoogen verzorgde, deed daarna een viertal publikaties over de streektaal het licht zien, die nadien werden gebundeld in Deer hoor ik je, Wormerveer 1984. Hij stelde voorts een aantal jubileum-boeken voor Zaanse bedrijven samen, waaronder De Geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming,​ Krommenie 1987, over het ondernemersgeslacht [[kaars|Kaars Sijpesteijn]] en [[tufton|Tufton]]. ​
  
-Niet specifiek Zaans, maar wel een belangrijke bron voor de Zaanse geschiedschrijving,​ is 'Het Noorderkwartier' ​van [[woude|Ad van der Woude]], heruitgave: Utrecht 1983. Van eenzelfde wetenschappelijke gedegenheid is deel 1 van de 'Assendelver Polder Papers', Amsterdam 1987, een Engelstalig verslag van de archeologische opgravingen bij Assendelft door het Albert Egges van Giffen instituut voor Prae- en Protohistorie. ​+Niet specifiek Zaans, maar wel een belangrijke bron voor de Zaanse geschiedschrijving,​ is Het Noorderkwartier van [[woude|Ad van der Woude]], heruitgave: Utrecht 1983. Van eenzelfde wetenschappelijke gedegenheid is deel 1 van de Assendelver Polder Papers, Amsterdam 1987, een Engelstalig verslag van de archeologische opgravingen bij Assendelft door het Albert Egges van Giffen instituut voor Prae- en Protohistorie. ​
  
-De jaren '80 vormden opnieuw een vruchtbare periode in de Zaanse historiografie. Elk jaar verschenen enkele, soms meer dan tien publikaties ​over de Zaanstreek; een aantal daarvan werd door betrekkelijk jonge auteurs samengesteld,​ al dan niet als scriptie in het kader van hun historische opleiding. Het is nog te vroeg om te kunnen constateren of zich in de jaren '80 inderdaad een nieuwe generatie Zaanse historici heeft aangediend. ​+De jaren '80 vormden opnieuw een vruchtbare periode in de Zaanse historiografie. Elk jaar verschenen enkele, soms meer dan tien publicaties ​over de Zaanstreek; een aantal daarvan werd door betrekkelijk jonge auteurs samengesteld,​ al dan niet als scriptie in het kader van hun historische opleiding. Het is nog te vroeg om te kunnen constateren of zich in de jaren '80 inderdaad een nieuwe generatie Zaanse historici heeft aangediend. ​
  
-[[roovers|Henk Roovers]] gaf met 'Onvoltooid Verleden', Zaandijk 1980 en 'Rond Dam en Oostzijde', Zaandam 1983 daartoe de eerste aanzet. Overigens: ook deze Encyclopedie van de Zaanstreek, waarvan de productie in de jaren '80 ter hand werd genomen en die begin jaren '​90 ​zal worden ​voltooid, geeft een aanwijzing dat de interesse in de Zaanse historie voortduurt/​toeneemt. ​+[[roovers|Henk Roovers]] gaf met Onvoltooid Verleden, Zaandijk 1980 en Rond Dam en Oostzijde, Zaandam 1983 daartoe de eerste aanzet. Overigens: ook deze Encyclopedie van de Zaanstreek, waarvan de productie in de jaren '80 ter hand werd genomen en die begin jaren '​90 ​werd voltooid, geeft een aanwijzing dat de interesse in de Zaanse historie voortduurt/​toeneemt. ​
  
 Ger Jan Onrust ​   ​ Ger Jan Onrust ​   ​
  • historiografie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/03 11:15
  • door 91.238.141.134