honig-laanfonds

Stichting te Koog, die zich ten doel stelt 'sociaal nuttige arbeid' in het bijzonder in de Zaanstreek financieel te ondersteunen. De Stichting werd opgericht op 20 februari 1951, namens mevr. M.A. Honig-Laan, weduwe van Klaas Cornelis Honig, door haar zonen C.J. Honig en dr. G. N. Honig en P. Groenveld, allen woonachtig te Koog/Zaandijk. 'C.J.' werd voorzitter en bleef tot zijn dood de stuwende kracht. Hij was een man met groot sociaal gevoel. Als doel van de Stichting werd gekozen: 'de versterking van de volkskracht, door het verlenen van steun aan instellingen werkzaam op het terrein van opvoeding, vorming en ontwikkeling van jeugdige en andere personen; steun aan instellingen voor de geestelijke en de lichamelijke volksgezondheid, het voorkomen en genezen van ziekten, het lenigen van noden, dan wel voor nog andere sociaal nuttige arbeid'.

In maart 1970 werden de statuten aangepast, daarna werden de stichtingen 'Hulpfonds' (in maart 1971) en 'Jeugdzorg' (april 1974) opgenomen in het Honig-Laanfonds. Deze beide stichtingen hadden sinds 1945 met zeer veel succes initiatieven genomen voor het oprichten, het instandhouden en het uitbouwen van het Club- en Buurthuiswerk van de nieuwe vereniging 'Ons Huis' te Koog-Zaandijk. ' Ons Huis verwierf na 1970 ook een vestiging in de Zaandijkse wijk Rooswijk. De bestuurders van deze stichtingen C.J. Honig en P. Groenveld en de eerste directrices van 'Ons Huis' J. Bus en M.A. Fruin leverden belangrijke bijdragen aan deze ontwikkelingen. Na het overlijden van C.J. en van dr. G.N. Honig in 1974 volgde mevrouw D. Honig-Prager haar echtgenoot op als voorzitter van het Honig-Laanfonds. Zij trad in december af als bestuurslid en overleed in juli 1986. Ir. C.C. Honig, een kleinzoon van de oprichtster en het laatste bestuurslid uit de familie K.C. Honig trad af in november 1981.

Het beleid van het Honig-Laanfonds werd binnen de statutaire grenzen in november opnieuw geformuleerd. Sindsdien wordt financiële ondersteuning, meer dan eerder geschiedde, in de eerste plaats gegeven aan initiatieven in eigen streek die gedragen worden danwel waardevol worden geacht voor groepen van de bevolking. Investering in concrete projecten geniet de voorkeur, in het bijzonder indien, na een aanloopperiode, exploitatietekorten niet waarschijnlijk zijn. Zelfwerkzaamheid van leden van de organisatie die hulp vraagt, is veelal een voorwaarde van het fondsbestuur. Sinds de oprichting heeft het Honig-Laanfonds een groot totaalbedrag kunnen bijdragen aan een lange reeks maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten, dankzij ruime donaties van de oprichters. Het bestuursbeleid was steeds gericht op het voortbestaan van de Stichting, teneinde nog vele jaren waardevol geachte projecten te kunnen ondersteunen.

Dr. J.P. van Nieuwenhuize

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honig-laanfonds.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)