honig_stijfsel

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Dubbele Buurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbele Buurt

  Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.
 • Historische Vereniging Koog-Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Koog-Zaandijk

  Historische Vereniging Koog-Zaandijk is opgericht in 2008. De vereniging telde in 2020 ruim 350 leden en stelt zich ten doel om de kennis van het verleden van Koog aan de Zaan en Zaandijk te bevorderen.

  De vereniging heeft een vaste maandelijkse rubriek in
 • Honig, Meindertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Meindert

  1846 - Koog aan de Zaan 5 april 1908

  Meindert Klaaszoon Honig, legde in 1873 de basis voor Honig en door sommigen omschreven als een ware puddingpionier, oprichter en eerste directeur van nv Stijfselfabriek De Bijenkorf, v.h. M.K. Honig. Meindert, vernoemd naar zijn grootvader, was de jongste zoon van Klaas Honig Cornelisz. (zie voor de familiegeschiedenis
 • Honig Merkartikelen bv (HMA)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Merkartikelen bv (HMA)

  Fabrikant van en handel in levensmiddelen, oorspronkelijk onderdeel van Koninklijke Scholten Honig na de opsplitsing van dit concern eerst dochter van de nv Centrale Suiker Maatschappij te Amsterdam (CSM), daarna dochter van de H.J. Heinz Company: hoofdkantoor in Zeist, productiebedrijven te Utrecht.
 • Honig(h)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig(h)

  Ondernemersgeslacht te Zaandijk, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vooral in de

  * papierfabricage, allengs ook als * walvisreders, * verfmalers, * olieslagers, *
 • Koog (aan de Zaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoog (aan de Zaan)

  Voormalige zelfstandige gemeente ten westen van de Zaan, ten noorden van Zaandam, ten zuiden van Zaandijk, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Tot in de Franse tijd was Koog bestuurlijk deel van de Banne van Westzaan; de invloed van Koog daarin was gering. Ofschoon niet geheel zeker, wordt aangenomen dat de gemeente Koog aan de Zaan per 1 augustus 1811 zelfstandig werd (zie:
 • Langereis, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLangereis, Dirk

  Koog aan de Zaan, 1936 - Oberstdorf West-Duitsland, 1989

  Dirk Langereis, raadslid voor de PvdA te Koog en Zaanstad, vakbondsactivist, actieleider bij de bezetting van de Koninklijke Scholten Honig te Koog in 1978. Dirk Langereis was oorspronkelijk bankwerker. Via werk voor het NVV en de FNV raakte hij ook betrokken bij de PvdA, voor welke partij hij in 1970 in de raad van Koog aan de Zaan kwam. Na de samenvoeging tot Zaanstad kwam hij niet in de raad van de nieuw gevormde gemee…
 • Latensteinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLatenstein

  Van oorsprong een Gelderse familie, waarvan Arend Latenstein Jacz (1754-1842) in 1780 in dienst trad van de Banne Oostzaan en Oostzaandam. In 1791 werd hij benoemd tot Generale Dijkopzichter van deze Banne, in 1795 tot landsopzichter bij de Waterstaat.
 • Lijst van economische onderwerpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van economische onderwerpen

  Alles met de tag “economie”. Laden duurt lang

  Aardolie- en steenkoolhandel

  Handelstak, belangrijk geworden met de komst van de stoommachines en later de elektriciteit. Steenkool, ook wel eens “zwart goud` genoemd, is een verzamelnaam voor een groot aantal delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen. Alle zijn zwart van kleur en worden in lagen, meestal diep onder de aardoppervlakte, aangetroffen; ze danken hun ontstaan aan langzame ontleding en omzetting…
 • Puddingfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPuddingfabricage

  Industriële vervaardiging van puddingpoeder, met als belangrijkste grondstoffen mais of rijst.

  Puddingpoeder wordt als merkartikel in kleinverpakking in de handel gebracht. In de Zaanstreek werd puddingpoeder voor het eerst gefabriceerd door nv Stijfselfabriek De Bijenkorf(zie:
 • Stijfselfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStijfselfabricage

  Belangrijke bedrijfstak in de Zaanse economie, reeds aan het einde van de 16e eeuw aanwezig; vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ook in (stoom)fabrieken, waarvan Zetmeelbedrijven De Bijenkorf (ZBB) als belangrijke producent is overgebleven. De stijfselfabricage bestaat uit het produceren van zetmeel en de daarvan afgeleide producten (modificaties) voor het stijven van textiel uit zetmeelhoudende producten, als aardappelen, mais, rijst en tarwe. Stijfsel is de algemene benami…
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
 • ZBBplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZBB

  Zetmeelbedrijven de Bijenkorf in Koog aan de Zaan. In 1977 na de teloorgang van het concern Koninklijke Scholten-Honig zelfstandig voortgezet, maar eind jaren tachtig overgenomen door het Belgische bedrijf Amylum.

  Zie verder Honig.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honig_stijfsel.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
 • (Externe bewerking)