Teamsporten die in de open lucht in vooral de zomermaanden vanaf het begin van de 20e eeuw in Nederland worden beoefend. In de Zaanstreek vanaf 1958.

Beide sporten worden gespeeld met negentallen. Het team dat aan slag is kan scoren. Het team in het veld moet dit verhinderen. Gescoord wordt als een speler alle vier de honken, die op een afstand van 27 meter uit elkaar liggen, heeft aangeraakt zonder uitgetikt te worden. Het verschil tussen beide sporten is dat bij honkbal de bal bovenhands naar de slagman wordt gegooid, bij softbal onderhands. Daarnaast wordt softbal met een grotere bal gespeeld.

Nadat twee eerdere pogingen om een Zaanse honkbalclub op te richten waren gestrand, werd in 1958 door de Zaandamse voetbalclub ODIZ een honkbalafdeling opgericht. Deze had al snel meer dan vijftig leden en bleef, mede doordat een softbalafdeling werd opgericht, ook daarna groeien. Na een aantal jaren volgde de verhuizing van het Westzijderveld naar sportcomplex Poelenburg. Het veld werd bij andere verenigingen min of meer berucht: het rechterveld was van geringe afmetingen, als een bal daar buiten het veld werd geslagen, werd deze niet als homerun aangemerkt, maar als een twee-honkslag.

Kalverhoek

In 1978 verhuisde de vereniging naar het complex Kalverhoek in Wijde Wormer, net buiten de gemeentegrenzen van Zaanstad. Daar werden de grootste successen behaald. De vereniging, inmiddels ODIZ Frogs geheten, groeide uit tot een club met 300 leden. De verhuizing had evenwel de nodige financiële consequenties. Dat werd duidelijk toen de vereniging degradeerde en een aantal van de beste spelers vertrok. Begin 1989 had de vereniging nog 175 leden en een structurele schuldenlast van 26.000 gulden.

Inmiddels waren twee andere verenigingen in de streek ontstaan. In Krommenie werd op initiatief van gymnastiekleraar en international Fokke Jelsma een honkbalafdeling opgericht binnen de voetbalvereniging KVV in 1971. Deze afdeling ging in 1977 zelfstandig verder onder de naam base- en softballclub Cromtigers. De vereniging kreeg de beschikking over een eigen accommodatie, De Slibkuil. In 1984 brandde het clubhuis na een inbraak volledig af. Mede dankzij een groots opgezette loterij kon herbouw worden gefinancierd. Begin 1989 had de vereniging 200 leden.

In 1972 werd op initiatief van de bond een honkbalvereniging opgericht binnen WSV '30. In 1989 maakte deze nog steeds deel uit van WSV '30 en werd naast het oude terrein een nieuw veld aangelegd. In 1989 had de afdeling 125 leden.

ODIZ Frogs haalde als vereniging de beste resultaten. Drie werpers van de vereniging, Mark Giroldi, André Smit en Ron Giroldi speelden in het nationale negental.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)