Makelaars en taxateurs te Zaandam. In 1865 werd de Zaanlandsche Vereeniging van Verhuurders van Gebouwde Eigendommen 'Eendracht Maakt Macht' opgericht, een vereniging die de belangen van de eigenaren behartigde, de huurpenningen incasseerde en zonodig incassoprocedures voerde.

Voor de vereniging trad een huurincassobureau op, dat voortdurend in andere handen overging, tot in 1942 Klaas Hoorn en Cornelis de Vos sr. eigenaar werden. Zij zetten tot 1982 hun werkzaamheden voort. Tegelijkertijd beëindigde J.C. Sturop zijn werkzaamheden voor het kantoor De Jonge & Sturop. De zoons van de uitgetreden Hoorn en De Vos, besloten met Sturop sr. tot een fusie, waarbij voorts ook ing. W. Metselaar (vennoot van De Jonge & Sturop) betrokken was. Aan de Oostzijde te Zaandam werd Hoorn De Vos Metselaar & Sturop opgericht.

De omzet heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. Alle sectoren, zoals bedrijfs- en woningmakelaardij, het beheren van onroerende goederen, een assurantieportefeuille, alsmede taxaties en financieringen maakten een stormachtige ontwikkeling door. Het kantoor richt zich op de Zaanstreek, maar met name in de assurantie- en beheerssector hebben ook activiteiten daarbuiten plaats. Het kantoor heeft een vestiging te Castricum met nagenoeg dezelfde activiteiten. Bij Hoorn De Vos Metselaar en Sturop (sinds '89 aan de Paltrokstraat) werkten in 1991 37 personen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/hoorn6.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)