houten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
houten [2019/07/07 14:08]
jan
houten [2019/07/07 14:23] (huidige)
jan [Papierpakhuis]
Regel 41: Regel 41:
  
 Een papierpakhuis werd ook wel een droogschuur genoemd. Hier werden de in de papiermolens vervaardigde,​ nog vochtige, vellen papier te drogen gehangen. In de schuur. die dikwijls met de molen was verbonden, waren op onderling verschillende afstanden ​ vijgetouwen gespannen, waar de vellen papier overheen werden gehangen. De zijwanden van de schuur zaten vol met luiken, die allemaal open konden worden gezet. Zodoende had de wind vrij spel in de pakhuizen. Na het drogen werden de vellen papier verpakt tot balen. Deze sloeg men op in speciaal daartoe ingerichte papierpakhuizen,​ of in de molens zelf.  Een papierpakhuis werd ook wel een droogschuur genoemd. Hier werden de in de papiermolens vervaardigde,​ nog vochtige, vellen papier te drogen gehangen. In de schuur. die dikwijls met de molen was verbonden, waren op onderling verschillende afstanden ​ vijgetouwen gespannen, waar de vellen papier overheen werden gehangen. De zijwanden van de schuur zaten vol met luiken, die allemaal open konden worden gezet. Zodoende had de wind vrij spel in de pakhuizen. Na het drogen werden de vellen papier verpakt tot balen. Deze sloeg men op in speciaal daartoe ingerichte papierpakhuizen,​ of in de molens zelf. 
 +
 +== Vleethuizen ==
 +Benaming van de 17e- en 18e eeuwse pakhuizen, die ten behoeve van de [[walvisvaart]] in gebruik waren. Vleet was een synoniem van vloot aldus [[boekenoogen|Boekenoogen]] in De Zaanse Volkstaal. In ruime betekenis werd er de gehele uitrusting mee bedoeld, die voor de Groenlandvaart werd gebruikt. In de vleethuizen werden harpoenen en andere benodigdheden,​ roeiriemen, tuigage en proviand opgeslagen. ​
 +
 +Kenmerkend voor de pakhuizen was een aantal kleine luiken, die doorgaans openstonden om de doordringende lucht te ventileren. Het aantal vleethuizen dat in de Zaanstreek in gebruik was is onbekend. Mogelijk waren er tientallen van in gebruik. Daarvan resteert er, in zeer vervallen staat, nog één. Aan de Zaan, in Koog aan de Zaan, achter de bebouwing van de Hoogstraat. Dit vleethuis is nauwkeurig nagebouwd in de [[zaanse_schans|Zaanse Schans]], waar het deel uitmaakt van het restaurant D'Hoop op de Swarte Walvis. ​
 +
 +==Veempakhuis==
 +
 +De Zaanse handel vormde met de nijverheid een twee-eenheid. De meeste moleneigenaars,​ gaandehouders genoemd, bezaten veelal door aankoop of door vererving zogenaamde "​parten“ in andere molentrafieken of handelsondernemingen. Meestal·waren deze in handen van familieleden of geloofsgenoten,​ gewoonlijk doopsgezinden. Dergelijke “[[partenrederij|partenrederijen]]” kwamen in aIle takken van de Zaanse nijverheid voor, echter in het bijzonder bij risicovolle ondernemingen zoals de walvisvaart,​ of bij zeer kapitaalsintensieve bedrijven zoals de papierindustrie. Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar van enkele paltrokmolens tevens in olie en graan handelde en voor deze goederen opslagruimte behoefde, huurde hij deze in een veempakhuis voor kortere of langere tijd. Hoewel deze veempakhuizen al in de 17e-.en 18e eeuw een integrerend deel van de Zaanse nijverheid en handel uitmaakten, ontstond in het begin van de 19e eeuw een concentratie van veempakhuizen in eigendom van de familie de Boer op het schiereiland de [[hemmes|Hemmes]] bij het buurtschap [[kalf1|Het Kalf]]. In de loop van de eeuw groeide deze onderneming,​ centraal in de Zaanstreek gelegen, uit tot het omvangrijke Veem- en factorbedrijf [[zaans|Zaans Veem]]. Door verplaatsing van het bedrijf naar Zaandam nabij het [[noordzeekanaal|Noordzeekanaal]] is helaas van dit complex van veempakhuizen niets meer aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk werden in vroeger eeuwen geen pakhuizen speciaal voor het veembedrijf gebouwd, maar werden reeds aanwezige pakhuizen voor dit doel bestemd. Zij hebben daarom geen specifieke vorm of indeling. Pas in deze eeuw werden zeer grote loodsen door het Zaans Veem op de Hemmes voor de tijdelijke opslag van handelsgoederen gebouwd. ​
 +
 +
  
 ==Houtloods== ==Houtloods==
  • houten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/07/07 14:23
  • door jan