Groothandel in ijzerwaren te Zaandam.

Het bedrijf ontstond in 1890 uit een bijverdienste van de meubelmaker Hendrik Huisman. Hij kocht in Amsterdam bij grossiers gereedschappen en verkocht die, eerst alleen aan zijn collega’s bij de Meufa, later ook aan plaatselijke timmerbedrijven. Aanvankelijk werkte hij vanuit een schuurtje aan de Parkstraat te Zaandam, later betrok hij een winkelpand in die straat. Aan de Schippersteeg tegenover de Westzijderkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBullekerk

Alom gebruikte volksnaam voor de Westzijderkerk te Zaandam. De Bullekerk is een kruiskerk, met ongelijke armen, die werd gebouwd tussen 1637 en 1640 op de resten van een Spaanse schans. De naam Bullekerk herinnert, evenals een beeldje op het kerkplein, aan een dramatische gebeurtenis uit 1647. zie:
huurde hij een pakhuis voor de opslag van draadnagels.

In oktober 1918 werd het bedrijf omgezet in de nv Huisman's IJzer- en Houthandel, met als directeur C. de Vries en als aandeelhouder de aannemer D. Out die later ook commissaris werd. De houthandel werd na een paar jaar beëindigd. Het bedrijf bezorgde in deze jaren de goederen per handkar bij klanten in de hele Zaanstreek en Waterland.

Het groeiende bedrijf kreeg te kampen met ruimtegebrek en kocht daarom in 1924 het pand Westzijdeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijde

Hoofdstraat te Zaandam-West, lopend van de Gedempte Gracht en de Dam in noordelijke richting en parallel aan de Zaan tot de grens met Koog ter hoogte van de Mallegatsluis. De Westzijde werd aangelegd op de Lagedijk en heette geruime tijd de Molenbuurt, naar de in 1439 opgerichte korenmolen
44, waarachter een flink houten pakhuis stond. De klantenkring bleef groeien; twee vertegenwoordigers reisden per trein en fiets heel Noord-Holland af. In mei 1925 kwam Willem Out, zoon van aandeelhouder D. Out in het bedrijf, enige jaren later zijn broer Dirk Out. De laatste kreeg in 1930 het beheer over een filiaal aan de Singel te Amsterdam.

Het inzakken van de bouwnijverheid tijdens de crisis van de jaren ’30 en de Tweede Wereldoorlog bezorgde het bedrijf een moeilijke tijd. Na de oorlog leefde de bouw weer op en brak ook voor Huisman’s IJzerhandel een nieuwe groeiperiode aan. In 1948 overleed D. Out sr. Hij had vrijwel alle aandelen van het bedrijf in zijn bezit, die werden geërfd door zijn vrouw en zijn zonen. Eveneens in 1948 werd het filiaal in Amsterdam afgestoten.

In 1953 werd een magazijn gebouwd tussen de winkel en het houten pakhuis, dat op zijn beurt in 1958 werd vervangen door een vier verdiepingen hoog magazijn.

De NV werd in 1972 omgezet in een BV. Vijf jaar daarna traden W. en D. Out terug uit zaken; zij werden opgevolgd door hun zonen D.W. Out en D. Out Wzn. Niet lang daarna werd de vestigingsplaats aan de Westzijde verlaten. De verkoop aan particulieren was steeds minder belangrijk geworden en ruimtegebrek belette het bedrijf aan de Westzijde verder te groeien. Eind 1980 werd verhuisd naar een nieuw gebouwd pand in de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
.

Huisman‘s IJzerhandel houdt zich in 1987 vrijwel volledig bezig met de groothandel in hang- en sluitwerk, gereedschappen en bevestigingsmaterialen. Bij het bedrijf waren in 1991 30 personen in dienst.

In 1998 besloot een aantal Nederlandse bedrijven in ijzerwarenhandel samen te werken op het gebied van marketing en verkoop. Belangrijkste reden was een doelgerichte servicestandaard richting landelijk- en regionaal werkzame bedrijven. Er werd een formule ontwikkeld waarin landelijke dekking aan een optimale prijs-kwaliteitverhouding moest worden gerealiseerd. Hieruit ontstond de franchiseformule Mastermate. Zeven familiebedrijven, waaronder Huisman's IJzerhandel maken in 2017 deel uit van de 35 Nederlandse Mastermate-vestigingen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/huismans_ijzerhandel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)