Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

inja_cor [2020/02/07 11:16]
inja_cor [2020/02/07 13:48]
Regel 1: Regel 1:
 +//dit artikel is onder constructie//
 ==== Inja, Cor ==== ==== Inja, Cor ====
  
Regel 7: Regel 8:
 Bij Dekker’s Houthandel werkte Cor als stokkenjongen. Hij deed aan avondstudie en werd actief in de Doopsgezinde Jongerenbond van de Oostzijde-gemeente en in de Transportarbeidersbond. Ook ijverde hij voor drankbestrijding, socialisme en pacifisme.  Bij Dekker’s Houthandel werkte Cor als stokkenjongen. Hij deed aan avondstudie en werd actief in de Doopsgezinde Jongerenbond van de Oostzijde-gemeente en in de Transportarbeidersbond. Ook ijverde hij voor drankbestrijding, socialisme en pacifisme. 
  
-Doopsgezind zijn en militaire dienst weigeren waren voor hem onlosmakelijk verbonden. Omdat in de nieuwe Dienstweigeringswet uit 1923 nog geen plekken waren benoemd voor tewerkstelling deed hij in 1925 geen beroep op deze wet, maar koos hij voor gevangenisstraf. Tijdens de acht maanden in Strafgevangenis Scheveningen schreef Inja een dagboek, [[https://books.google.nl/books?id=2TNJJjgVrSwC&pg=PA183&dq=Zaandam&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiSjq279PfYAhXKKsAKHQoRBdg4MhDoAQgzMAM#v=onepage&q=Zaandam&f=false|Geen cel ketent deze dromen]]+Doopsgezind zijn en militaire dienst weigeren waren voor hem onlosmakelijk verbonden. Omdat in de nieuwe Dienstweigeringswet uit 1923 nog geen plekken waren benoemd voor tewerkstelling deed hij in 1925 geen beroep op deze wet, maar koos hij voor gevangenisstraf. Tijdens de acht maanden in Strafgevangenis Scheveningen schreef Inja een dagboek, Geen cel ketent deze dromen. 
  
  
  
-== Boevenauto == 
-De dag is voorbij met zijn spanning. De lucht zag er vanmorgen somber uit. Om kwart over zes werd ik gewekt. Na het wassen mocht ik mijn eigen pak aantrekken. Dat gaf een gevoel van vrijheid. Met de auto naar de trein. Op het station een ovatie van de jeugd: van alles werd ons toegestopt: een pakje witbrood, een banaan, sigaretten, een fles melk. Naar 's-Hertogenbosch was de reis. Daar was de Krijgsraadzitting. Ook in Utrecht stond een meisje op het perron met chocola. We waren met z'n drieën. We zetten grote bomen op met de veldwachten die ons begeleidden. In Den Bosch moesten we op de boevenauto wachten. Ik zag nog een kennis uit Amersfoort op het station. 
- 
-De zitting. De President vroeg of ik al van de wet had gehoord. Wat ik beaamde. Dan de vraag waarom ik er geen gebruik van wilde maken? Ik vertelde dat dit mij te lang zou duren, daar nog niet zeker was hoe en wanneer de wet in werking zou treden. De auditeur-militair stelde dat dit zuiver eigenbelang was. Ik beaamde dit, daar ik gaarne op m'n 25e of 26e jaar mijn handen vrij wilde hebben. Waarop de auditeur zei dat het geen principiële zaak was en daarom voor mij de zwaarste straf eiste voor dienst weigeren: 10 maanden gevangenisstraf. 
- 
-In mijn laatste woord verklaarde ik dat ik dan 10 maanden gevangenis kreeg omdat ik Jezus gebod probeerde op te volgen. 'Hebt uw naasten lief als u zelve.' De uitspraak kwam 's middags en was gelijk aan de eis. Ik tekende direct hoger beroep aan. 
-== de zwaarste straf == 
-Dit is dus mogelijk in ons land, een staat waar Christenen de regering vormen, waar je voor tien maanden in de gevangenis wordt gestopt, omdat men tracht naar het voorbeeld van Jezus te leven. Indien je eerlijk zegt waarop het staat en er recht voor uitkomt, dat je ook in dit leven je eigenbelang als dienstweigeraar mag laten gelden, krijg je de zwaarste straf. Indien ik even oneerlijk was geweest en had gezegd: die wet is me te bekrompen, dan had ik misschien minder straf gehad. Ik weet echter dat ik voor een goede zaak sta, niet mijn zaak, maar Gods zaak." 
- 
-(//Uit: "Geen cel ketent deze dromen", door Alle G. Hoekema e.a. (ed.); uitg. Verloren, Hilversum, 2001, p. 88-90.// 
  
 Terug in Zaandam vond hij werk bij het houtzaag- en schaafbedrijf De Prins van Oranje. Cor Inja nam deel aan de grote houtstaking van 1929, zoals ook Wolf Bosboom, maar werd desondanks werfbaas. Begin jaren ’30 was hij lid van het Comité Socialisme en Kerk van Frits Kuiper, toen doopsgezind predikant in Krommenie, Wormer en Jisp. Kuiper was zijn steun en toeverlaat tijdens zijn dienstweigerperiode. Vlak voor de bezetting van Nederland werd de Zaandamse Werkgemeenschap van Quakers en Doopsgezinden door Cor Inja opgericht. Doel van de werkgemeenschap was elkaar niet alleen in woord maar vooral in daad te steunen waar mogelijk. Terug in Zaandam vond hij werk bij het houtzaag- en schaafbedrijf De Prins van Oranje. Cor Inja nam deel aan de grote houtstaking van 1929, zoals ook Wolf Bosboom, maar werd desondanks werfbaas. Begin jaren ’30 was hij lid van het Comité Socialisme en Kerk van Frits Kuiper, toen doopsgezind predikant in Krommenie, Wormer en Jisp. Kuiper was zijn steun en toeverlaat tijdens zijn dienstweigerperiode. Vlak voor de bezetting van Nederland werd de Zaandamse Werkgemeenschap van Quakers en Doopsgezinden door Cor Inja opgericht. Doel van de werkgemeenschap was elkaar niet alleen in woord maar vooral in daad te steunen waar mogelijk.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/inja_cor.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)