islam

Godsdienst; met aanhang in de Zaanstreek sinds de komst van buitenlandse werknemers uit landen rond de Middellandse Zee (met name Turkije en Marokko). In het bijzonder vanaf de jaren '60 veranderde de bevolkingssamenstelling van Nederland door de komst van de buitenlandse werknemers, die in die tijd gastarbeiders werden genoemd. De meesten van hen kwamen uit arme(re) landen, zoals Turkije, Marokko, Spanje, Portugal en Joegoslavie. Zij hebben door hun arbeidsinzet een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de jaren '60 en '70. Vooral in de jaren '80 kwam hun positie, door het tekort aan arbeidsplaatsen, onder druk te staan en kregen zij te maken met werkloosheid etc.

In de Zaanstreek vestigden zich veel buitenlandse werknemers (concentraties in wijken als Poelenburg, Kogerveld en de Zaandamse Spoorbuurt). Zij werkten en/of werken bij bedrijven als de voormalige NDSM, ADM (beide te Amsterdam), Bruynzeel, Verkade, Eurometaal, Forbo en vele andere. Aanvankelijk werd uitgegaan van een tijdelijk verblijf. In de praktijk bleken veel buitenlandse werknemers zich min of meer permanent in Nederland te vestigen. Dit heeft een aantal maatschappelijke gevolgen gehad. Onder meer dat de samenleving te maken kreeg met de islamitische geloofsovertuiging. Per 1 januari 1980 woonden in Zaanstad 4053 islamieten (ca. 3,2 %). Per l januari 1989 was dat aantal gegroeid tot 6427 (ca. 5 %). In het doen en laten van met name veel Marokkanen en Turken spelen de grondslagen van de Islam een belangrijke rol.

De islamitische geloofsovertuiging werd gegrondvest door de profeet Mohammed (geboren te Mekka, ca. 570 na Christus), aan wie via een reeks openbaringen de Koran werd doorgegeven. De Koran wordt beschouwd als het directe letterlijke woord van God. De Islam kent voor de moslims vijf hoofdverplichtingen:

  • het uitspreken van de geloofsbelijdenis; deze dient te worden uitgesproken als men toetreedt tot de Islam en wordt herhaald tijdens het gebed;
  • de salat, het rituele gebed; dit dient vijfmaal daags op voorgeschreven tijden te worden gebeden met het gezicht richting Mekka; -het geven van verplichte en vrijwillige aalmoezen; de plicht om jaarlijks 1/40 deel van het inkomen hieraan te besteden wordt gezien als een lening van Allah;
  • het vasten gedurende de maand Ramadan',
  • de hadj, de Arabische naam voor de bedevaart naar Mekka, die in beginsel door iedere Moslim eenmaal in het leven moet worden ondernomen;

De Islam doordrenkt het dagelijks leven van de islamiet. Een centraal punt daarin is de moskee, de islamitische kerk, waar de mensen komen om te bidden en elkaar te ontmoeten. In Zaanstad is inmiddels een vijftal moskeeën gesticht. De voorganger in de moskee, de imam, is tevens belast met het geven van onderwijs aan de jonge moslims. De zogenoemde eerste generatie buitenlandse werknemers belijdt voor het grootste deel de islamitische godsdienst. Voor de kinderen, de zogenoemde tweede generatie, die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, of hier zijn geboren, is deze binding minder sterk.

  • islam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/01/07 16:38
  • door ger