iwema_bakker_stichting

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie Beide kanten volgende revisie
iwema_bakker_stichting [2015/10/23 13:15]
127.0.0.1 Externe bewerking
iwema_bakker_stichting [2015/11/03 10:46]
jan
Regel 1: Regel 1:
 ==== Gerrit Iwema Bakker-stichting ==== ==== Gerrit Iwema Bakker-stichting ====
-Rechtsper-+Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt  
 +verbeteringen tot stand te brengen in de me- 
 +dische beroepsuitoefening door kennisbevor- 
 +denng en uitwisseling van gegevens De  
 +Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht  
 +en kreeg de naam van de in 1984 overleden  
 +vrouwenarts G Iwema Bakker, die geduren- 
 +de 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek  
 +had uitgeoefend,​ was verbonden aan respec- 
 +tievelijk Gemeente-ziekenhuis,​ Juliana- 
 +ziekenhuis en De Heel en daarbij opleidingen  
 +verzorgde en op voorbeeldige wijze zijn ken- 
 +nis wist over te dragen De oprichters van de  
 +Stichting constateerden dat vele medici, zo- 
 +wel specialisten als huisartsen en anderen die  
 +bij de gezondheidszorg betrokken zijn, te ge- 
 +ïsoleerd blijven voor wat betreft de kennisna- 
 +me van de voortdurende wetenschappelijke  
 +ontwikkelingen binnen hun uitgebreide vak- 
 +gebied Door het organiseren van lezingen,  
 +symposia en congressen en door samenwer- 
 +king met universiteiten wordt getracht ken- 
 +nisoverdracht te bereiken en betere verbin- 
 +dingen (verhoudingen)tussen de beroepsbe- 
 +oefenaars in de verschillende medische disci- 
 +plines tot stand te brengen. 
  • iwema_bakker_stichting.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/24 21:59
  • door jan