iwema_bakker_stichting

Dit is een oude revisie van het document!


Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt verbeteringen tot stand te brengen in de medische beroepsuitoefening door kennisbevordering en uitwisseling van gegevens. De Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht en kreeg de naam van de in 1984 overleden vrouwenarts G. Iwema Bakker, die gedurende 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek had uitgeoefend. Iwema Bakker was verbonden aan respectievelijk Gemeente-ziekenhuis, Julianaziekenhuis en De Heel en verzorgde opleidingen om zijn kennis over te dragen.

De oprichters van de Stichting constateerden dat vele medici, zowel specialisten als huisartsen en anderen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn, te geïsoleerd blijven voor wat betreft de kennisname van de voortdurende wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun uitgebreide vakgebied. Door het organiseren van lezingen, symposia en congressen en door samenwerking met universiteiten wordt getracht kennisoverdracht te bereiken en betere verbindingen (verhoudingen)tussen de beroepsbeoefenaars in de verschillende medische disciplines tot stand te brengen.

  • iwema_bakker_stichting.1446544335.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/11/03 10:52
  • door jan