jongerencentra

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
jongerencentra [2015/11/17 17:31]
jan
jongerencentra [2020/09/07 12:03] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 ==== Jongeren-centra ==== ==== Jongeren-centra ====
-Ruimten waar jongeren samenkomen Een aantal jongerencentra ont stond m samenhang met de door de overheid georganiseerde *Jeugdzorg Daarnaast onttrok een aantal groepen jongeren zich aan de ze reguliere zorg, zij kwamen bijeen in al dan met met steun van de gemeente - zelf ge bouwde keten of gekraakte panden+Ruimten waar jongeren samenkomen Een aantal jongerencentra ont stond m samenhang met de door de overheid georganiseerde [[jeugdzorg|Jeugdzorg]]. Daarnaast onttrok een aantal groepen jongeren zich aan de ze reguliere zorg, zij kwamen bijeen in al dan  niet met steun van de gemeente - zelf ge bouwde keten of gekraakte panden.
  
-Eindjaren '60 ontstonden in de Zaanstreek, zoals overal in Nederland, aparte locaties voor jongeren In Zaandam werd in 1968 aan de Joachim Klemsorgstraat het Open Jongerencentrum 'Drieluik' in gebraik genomen, in februari 1969 volgde de opening van Het Kabelgat aan de Wilhelminastraat te Zaandam In 1971 werd aan het Rustenburg een Provadja-gebouw geopend, dat echter al snel weer werd gesloten+[{{ :kabelgat.png|Jongerencentrum t' Kabelgat in Zaandam, vlak na de opening in 1969}}]Eind jaren '60 ontstonden in de Zaanstreek, zoals overal in Nederland, aparte locaties voor jongerenIn Zaandam werd in 1968 aan de Joachim Klemsorgstraat het Open Jongerencentrum 'Drieluik' in gebruik genomen, in februari 1969 volgde de opening van Het Kabelgat aan de Wilhelminastraat te ZaandamIn 1971 werd aan het Rustenburg een Provadja-gebouw geopend, dat echter al snel weer werd gesloten.
  
-Drieluik verhuisde in 1973 naar de Botenma kersstraat, waar het jongerencentrum zich ontwikkelde tot de alternatieve uitgaansgelegenheid in de Zaanstreek Ofschoon voor veel ouderen controversieel, kreeg het jonge rencentrum steun van de lokale overheid en kon een aantal beroepskrachten worden aangesteld Vooral na een forse verbouwing in 1983 kon, ondanks verlagingen van de stmcturele subsidies, een groot aantal activiteiten worden ontplooid, zoals zeefdrukken, cur sussen (fotografie, ruimtelijk vormgeven, motorvoertuigentechniek, geluidstechmek, zelfverdediging), muziek- en theater workshops, jazz-ballet, eetcafé, filmvoorstellingen, muziek- en theateruitvoeringen. Drieluik speelt een stuwende rol in de Zaanse popmuziek, er waren verschillende groepenpresentalies en vanaf 1985 organiseert Drieluik jaarlijks een popmarathon Vanaf januari 1989 zendt Radio Drieluik wekelijks via de Stichting Omroep Zaanstreek een radioprogramma uit+Drieluik verhuisde in 1973 naar de Botenmakersstraat, waar het jongerencentrum zich ontwikkelde tot de alternatieve uitgaansgelegenheid in de ZaanstreekOfschoon voor veel ouderen controversieel, kreeg het jongerencentrum steun van de lokale overheid en kon een aantal beroepskrachten worden aangesteldVooral na een forse verbouwing in 1983 kon, ondanks verlagingen van de structurele subsidies, een groot aantal activiteiten worden ontplooid, zoals zeefdrukken, cursussen (fotografie, ruimtelijk vormgeven, motorvoertuigentechniek, geluidstechniek, zelfverdediging), muziek- en theater workshops, jazz-ballet, eetcafé, filmvoorstellingen, muziek- en theateruitvoeringen. Drieluik speelt een stuwende rol in de Zaanse popmuziek, er waren verschillende groepenpresentaties en vanaf 1985 organiseert Drieluik jaarlijks een popmarathonVanaf januari 1989 zendt Radio Drieluik wekelijks via de Stichting Omroep Zaanstreek een radioprogramma uit.
  
-'t Kabelgat werd geopend door de Doopsgezinde Gemeente in combinatie met een thuishonk voor de padvindersgroep Elfregi Door de grote toeloop van jongeren werd de combinatie met de padvinders al gauw onhoudbaar Begonnen in twee huiskamers groeide 't Kabelgat uit tot een over drie panden verspreide accommodatie die ruimte kon bieden aan 500 bezoekers Het centrum werd met name bezocht door een groep altematieve jongeren, die zich onderscheidde door bijvoorbeeld hasjgebruik Dit leidde tot agressie onder andere groepen jongeren, bovendien was de gemeente Zaandam weinig gelukkig met het weinig representatief geachte centmm tegenover het gemeentehuis Met als argument de brandgevaarlijke situatie werd t Kabelgat in december 1971 verplaatst naar een noodgebouw aan de E Heimansstraat, dat 1974 afbrandde De vaste bezoekersgroep was toen al tot een kleine, vaste kern gereduceerd, die zich nog een penode vmchteloos heeft ingespannen voor een nieuwe accommodatie (onder andere door het kraken van het GEB-gebouw aan de Wilhelmina straat in 1976) In 1983 werd de periode Ka belgat definitief afgesloten met een druk be zochte reunie+'t Kabelgat werd geopend door de Doopsgezinde Gemeente in combinatie met een thuishonk voor de padvindersgroep Elfregi Door de grote toeloop van jongeren werd de combinatie met de padvinders al gauw onhoudbaarBegonnen in twee huiskamers groeide 't Kabelgat uit tot een over drie panden verspreide accommodatie die ruimte kon bieden aan 500 bezoekersHet centrum werd met name bezocht door een groep alternatieve jongeren, die zich onderscheidde door bijvoorbeeld hasjgebruikDit leidde tot agressie onder andere groepen jongeren, bovendien was de gemeente Zaandam weinig gelukkig met het weinig representatief geachte centrum tegenover het gemeentehuisMet als argument de brandgevaarlijke situatiewerd 't Kabelgat in december 1971 verplaatst naar een noodgebouw aan de EHeimansstraat, dat in 1974 afbranddeDe vaste bezoekersgroep was toen al tot een kleine, vaste kern gereduceerd, die zich nog een periode vruchteloos heeft ingespannen voor een nieuwe accommodatie (onder andere door het kraken van het GEB-gebouw aan de Wilhelminastraat in 1976)In 1983 werd de periode Kabelgat definitief afgesloten met een druk bezochte reünie.
  
 In de jaren 70 kwamen ook jongerencentra buiten Zaandam tot stand. In 1974 kreeg te Assendelft de Algemene Jongeren Vereniging (AJV) de bechikking over de verbouw de boerderij de Johannahoeve, waar sedertdien muziekworkshops, filmvoorstellingen muziekuitvoeringen en jam-sessies worden georganiseerd. De AJV heeft een beroepskracht. Vergelijkbaar met de AJV is het Algemeen Jongeren Centrum (AJC) te Wormer dat sedert 1976 is gevestigd in het verenigingsgebouw te Wormer. In de jaren 70 kwamen ook jongerencentra buiten Zaandam tot stand. In 1974 kreeg te Assendelft de Algemene Jongeren Vereniging (AJV) de bechikking over de verbouw de boerderij de Johannahoeve, waar sedertdien muziekworkshops, filmvoorstellingen muziekuitvoeringen en jam-sessies worden georganiseerd. De AJV heeft een beroepskracht. Vergelijkbaar met de AJV is het Algemeen Jongeren Centrum (AJC) te Wormer dat sedert 1976 is gevestigd in het verenigingsgebouw te Wormer.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/jongerencentra.1447777912.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 17:26
  • (Externe bewerking)