Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
juliana-ziekenhuis [2018/02/12 11:05]
zaanlander
juliana-ziekenhuis [2018/05/05 16:48] (huidige)
zaanlander
Regel 14: Regel 14:
  
 Op 29 september 1967 werd het ziekenhuis officieel geopend. Het nieuwe ziekenhuis bood plaats aan 250 patiënten, terwijl in het vijf verdiepingen hoge zusterhuis ruim honderdvijftig verpleegsters konden worden gehuisvest. Bij de bouw zijn alle tien Zaangemeenten betrokken geweest. ​ Op 29 september 1967 werd het ziekenhuis officieel geopend. Het nieuwe ziekenhuis bood plaats aan 250 patiënten, terwijl in het vijf verdiepingen hoge zusterhuis ruim honderdvijftig verpleegsters konden worden gehuisvest. Bij de bouw zijn alle tien Zaangemeenten betrokken geweest. ​
 +==Plattelandsvrouwen==
 Op 4 maart 1968 zou het ziekenhuis in gebruik worden genomen. Het bouwwerk waarvan de kosten 26,5 miljoen gulden bedroegen telde 260 bedden. Het schoonmaakwerk werd opgedragen aan een Zaans schoonmaakbedrijf,​ maar om de laatste hand aan te leggen deed het bestuur een beroep op Zaandamse vrouwenverenigingen met het verzoek om in de week vóór de opening bedden af te stoffen en op te maken en kasten in te richten. Van de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen in Zaandam stelden zich 25 dames beschikbaar. Het bestuur deed een beroep op de vrijwilligers daar het personeel van het ziekenhuis niet in de gelegenheid was de laatste fase van de inrichting te verzorgen. In het oude ziekenhuis werden voorbereidingen getroffen voor de verhuizing op 4 maart. Dan zouden er 120 patiënten in een colonne Rode Kruisauto'​s van het oude naar het nieuwe ziekenhuis worden overgebracht. ​ Op 4 maart 1968 zou het ziekenhuis in gebruik worden genomen. Het bouwwerk waarvan de kosten 26,5 miljoen gulden bedroegen telde 260 bedden. Het schoonmaakwerk werd opgedragen aan een Zaans schoonmaakbedrijf,​ maar om de laatste hand aan te leggen deed het bestuur een beroep op Zaandamse vrouwenverenigingen met het verzoek om in de week vóór de opening bedden af te stoffen en op te maken en kasten in te richten. Van de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen in Zaandam stelden zich 25 dames beschikbaar. Het bestuur deed een beroep op de vrijwilligers daar het personeel van het ziekenhuis niet in de gelegenheid was de laatste fase van de inrichting te verzorgen. In het oude ziekenhuis werden voorbereidingen getroffen voor de verhuizing op 4 maart. Dan zouden er 120 patiënten in een colonne Rode Kruisauto'​s van het oude naar het nieuwe ziekenhuis worden overgebracht. ​