Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
kalverpolder [2018/06/16 11:09]
zaanlander
kalverpolder [2018/06/16 11:13] (huidige)
zaanlander
Regel 5: Regel 5:
 De polder, waarin [[Haaldersbroek]] en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde [[zaanse_schans|Zaanse Schans]] zijn gelegen, heet officieel '​Halerbroek of Kalverpolder'​. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de [[Julianabrug]] was aangelegd, en de aansluitende Leeghwaterweg de polder doorsneed, werd dit isolement verbroken. Voordien was deze vaarpolder, afgezien van de toegangswegen via 't Kalf, Haaldersbroek en de ringdijk van de Enge Wormer, alleen met een veerboot vanuit Zaandijk te bereiken. De polder, waarin [[Haaldersbroek]] en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde [[zaanse_schans|Zaanse Schans]] zijn gelegen, heet officieel '​Halerbroek of Kalverpolder'​. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de [[Julianabrug]] was aangelegd, en de aansluitende Leeghwaterweg de polder doorsneed, werd dit isolement verbroken. Voordien was deze vaarpolder, afgezien van de toegangswegen via 't Kalf, Haaldersbroek en de ringdijk van de Enge Wormer, alleen met een veerboot vanuit Zaandijk te bereiken.
  
-De Kalverpolder werd in het verleden, vóór de drooglegging van de Wormer en de Enge Wormer, dus grotendeels door water begrensd. De hoek van Poel en Zaan was in de beginperiode van de Tachtigjarige oorlog een uitgelezen plek voor de verdedigingsschans van de Vrijbuiters. Toen beide meren waren ingedijkt en drooggemalen,​ ontstond in de Kalverpolder ernstige wateroverlast. Bij octrooi van 1637 werd toestemming verleend de dijken te verhogen om de vrijwel onmogelijk geworden veehouderij uit het slop te halen.+De Kalverpolder werd in het verleden, vóór de drooglegging van de Wormer en de Enge Wormer, dus grotendeels door water begrensd. De hoek van Poel en Zaan was in de beginperiode van de Tachtigjarige oorlog een uitgelezen plek voor de verdedigingsschans van de [[Vrijbuiters]]. Toen beide meren waren ingedijkt en drooggemalen,​ ontstond in de Kalverpolder ernstige wateroverlast. Bij octrooi van 1637 werd toestemming verleend de dijken te verhogen om de vrijwel onmogelijk geworden veehouderij uit het slop te halen.
  
 De polder is steeds bemalen geweest, tegenwoordig nog door een zogenaamde Amerikaanse windmolen, zie: [[Hercules]]. Sinds de 17e eeuw zijn langs de ringdijk aan Zaan en Poel molens gebouwd, ongeveer 20 in totaal, voornamelijk olie- en pelmolens. Het molenvolk kwam van 't Kalf en uit Zaandijk. Een enkele molen als [[Ooievaar|De Ooievaar]] en [[Os|De Os]] bleef bewaard. Oliemolen [[Hen|De Bonte Hen]] is op de bestaande schuur herbouwd, [[Huisman|De Huisman]], [[Poelenburg|De Gekroonde Poelenburg]],​ [[Kat|De Kat]] en [[Zoeker|De Zoeker]] zijn na de Tweede Wereldoorlog naar de Kalverringdijk verhuisd. [[http://​www.hetjongeschaap.nl/​|Het Jonge Schaap]] dat ter hoogte van de Zaandamse Stationsstraat in het Westzijderveld de rol van houtzaagmolen vervulde is op basis van bewaard gebleven tekeningen in 2007 nieuw gebouwd. De verderop gelegen wipmolen [[http://​www.molenhetklaverblad.nl/​|Het Klaverblad]] is een particulier initiatief van molenaar Ru Pos. De polder is steeds bemalen geweest, tegenwoordig nog door een zogenaamde Amerikaanse windmolen, zie: [[Hercules]]. Sinds de 17e eeuw zijn langs de ringdijk aan Zaan en Poel molens gebouwd, ongeveer 20 in totaal, voornamelijk olie- en pelmolens. Het molenvolk kwam van 't Kalf en uit Zaandijk. Een enkele molen als [[Ooievaar|De Ooievaar]] en [[Os|De Os]] bleef bewaard. Oliemolen [[Hen|De Bonte Hen]] is op de bestaande schuur herbouwd, [[Huisman|De Huisman]], [[Poelenburg|De Gekroonde Poelenburg]],​ [[Kat|De Kat]] en [[Zoeker|De Zoeker]] zijn na de Tweede Wereldoorlog naar de Kalverringdijk verhuisd. [[http://​www.hetjongeschaap.nl/​|Het Jonge Schaap]] dat ter hoogte van de Zaandamse Stationsstraat in het Westzijderveld de rol van houtzaagmolen vervulde is op basis van bewaard gebleven tekeningen in 2007 nieuw gebouwd. De verderop gelegen wipmolen [[http://​www.molenhetklaverblad.nl/​|Het Klaverblad]] is een particulier initiatief van molenaar Ru Pos.
Regel 19: Regel 19:
 Bekijk het [[http://​weblogfotoboeken.50plusser.nl/?​wbid=9733#​.WyTSuvUyWpo|fotoboek van Wim Stoter]] over de Kalverpolder waar hij als vrijwilliger meewerkt aan behoud en beheer. Bekijk het [[http://​weblogfotoboeken.50plusser.nl/?​wbid=9733#​.WyTSuvUyWpo|fotoboek van Wim Stoter]] over de Kalverpolder waar hij als vrijwilliger meewerkt aan behoud en beheer.
  
-Zie ook: [[Haaldersbroek]],​ [[Landschap]] 3.2., 3.3., [[Natuur|Natuur in de Zaanstreek]] 5.1.3. ​    ​+Zie ook: [[Haaldersbroek]],​ [[Landschap]] 3.2., 3.3., [[Natuur|Natuur in de Zaanstreek]] 5.1.3. ​   
 + 
 +{{tag>​polder schans zaandam}}  ​