Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
kalverpolder [2019/03/17 15:36]
zaanlander [Molennijverheid]
kalverpolder [2019/06/16 09:57] (huidige)
jan [Molennijverheid]
Regel 7: Regel 7:
 De Kalverpolder werd in het verleden, vóór de drooglegging van de Wormer en de Enge Wormer, dus grotendeels door water begrensd. De hoek van Poel en Zaan was in de beginperiode van de Tachtigjarige oorlog een uitgelezen plek voor de verdedigingsschans van de [[Vrijbuiters]]. Toen beide meren waren ingedijkt en drooggemalen,​ ontstond in de Kalverpolder ernstige wateroverlast. Bij octrooi van 1637 werd toestemming verleend de dijken te verhogen om de vrijwel onmogelijk geworden veehouderij uit het slop te halen. De Kalverpolder werd in het verleden, vóór de drooglegging van de Wormer en de Enge Wormer, dus grotendeels door water begrensd. De hoek van Poel en Zaan was in de beginperiode van de Tachtigjarige oorlog een uitgelezen plek voor de verdedigingsschans van de [[Vrijbuiters]]. Toen beide meren waren ingedijkt en drooggemalen,​ ontstond in de Kalverpolder ernstige wateroverlast. Bij octrooi van 1637 werd toestemming verleend de dijken te verhogen om de vrijwel onmogelijk geworden veehouderij uit het slop te halen.
  
-De polder is steeds bemalen geweest, tegenwoordig nog door een zogenaamde Amerikaanse windmolen, zie: [[Hercules]]. Sinds de 17e eeuw zijn langs de ringdijk aan Zaan en Poel molens gebouwd, ongeveer 20 in totaal, voornamelijk olie- en pelmolens. Het molenvolk kwam van 't Kalf en uit Zaandijk. Een enkele molen als [[Ooievaar|De Ooievaar]] en [[Os|De Os]] bleef bewaard. Oliemolen [[Hen|De Bonte Hen]] is op de bestaande schuur herbouwd, [[Huisman|De Huisman]], [[Poelenburg|De Gekroonde Poelenburg]],​ [[Kat|De Kat]] en [[Zoeker|De Zoeker]] zijn na de Tweede Wereldoorlog naar de Kalverringdijk verhuisd. [[http://​www.hetjongeschaap.nl/​|Het Jonge Schaap]] dat ter hoogte van de Zaandamse Stationsstraat in het Westzijderveld de rol van houtzaagmolen vervulde is op basis van bewaard gebleven tekeningen in 2007 nieuw gebouwd. De verderop gelegen wipmolen [[http://​www.molenhetklaverblad.nl/​|Het Klaverblad]] is een particulier initiatief van molenaar Ru Pos.+De polder is steeds bemalen geweest, tegenwoordig nog door een zogenaamde Amerikaanse windmolen, zie: [[Hercules]]. Sinds de 17e eeuw zijn langs de ringdijk aan Zaan en Poel molens gebouwd, ongeveer 20 in totaal, voornamelijk olie- en pelmolens. Het molenvolk kwam van 't Kalf en uit Zaandijk. Een enkele molen als [[Ooievaar|De Ooievaar]] en [[Os|De Os]] bleef bewaard. Oliemolen [[Hen|De Bonte Hen]] is op de bestaande schuur herbouwd, [[Huisman|De Huisman]], [[Poelenburg|De Gekroonde Poelenburg]],​ [[Kat|De Kat]] en [[Zoeker|De Zoeker]] zijn na de Tweede Wereldoorlog naar de Kalverringdijk verhuisd. [[http://​www.hetjongeschaap.nl/​|Het Jonge Schaap]] dat ter hoogte van de Zaandamse Stationsstraat in het Westzijderveld de rol van houtzaagmolen vervulde is op basis van bewaard gebleven tekeningen in 2007 nieuw gebouwd. De verderop gelegen wipmolen [[klaverblad_molen_zaanse_schans|Het Klaverblad]] is een particulier initiatief van molenaar Ru Pos.
  
 === Molennijverheid === === Molennijverheid ===
Regel 17: Regel 17:
 Na de oorlog werd de [[zaanse_schans|Zaanse Schans]] ingericht. Polder en Zaanse Schans werden in het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw bedreigd door ambitieuze plannen tot woningbouw door de gemeente Zaandam. Een felle en snelle actie om dit te verhinderen vond brede steun bij de burgerij. Door Provinciale Staten werd met één stem verschil het bebouwingsplan afgestemd en een uitspraak in hoogste instantie maakte een definitief einde aan dit Zaandamse voornemen. Het reeds gestorte zand werd later afgegraven, het al gerealiseerde gebouw van scholengemeenschap Sint Michaëlcollege dat te midden van bebouwing zou komen houdt eenzaam de herinnering aan deze plannen levend. De polder bleef verder goeddeels onbebouwd. Als veeteeltgebied is de enigszins verruigde Kalverpolder nog nauwelijks van belang. Na de oorlog werd de [[zaanse_schans|Zaanse Schans]] ingericht. Polder en Zaanse Schans werden in het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw bedreigd door ambitieuze plannen tot woningbouw door de gemeente Zaandam. Een felle en snelle actie om dit te verhinderen vond brede steun bij de burgerij. Door Provinciale Staten werd met één stem verschil het bebouwingsplan afgestemd en een uitspraak in hoogste instantie maakte een definitief einde aan dit Zaandamse voornemen. Het reeds gestorte zand werd later afgegraven, het al gerealiseerde gebouw van scholengemeenschap Sint Michaëlcollege dat te midden van bebouwing zou komen houdt eenzaam de herinnering aan deze plannen levend. De polder bleef verder goeddeels onbebouwd. Als veeteeltgebied is de enigszins verruigde Kalverpolder nog nauwelijks van belang.
  
-Bekijk het [[http://​weblogfotoboeken.50plusser.nl/?​wbid=9733#​.WyTSuvUyWpo|fotoboek van Wim Stoter]] over de Kalverpolder waar hij als vrijwilliger meewerkt aan behoud en beheer. 
  
-Lees ook: [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ABCDDD:​010840906:​mpeg21:​a0301|Zaanse Kalverpolder wordt huizenreservaat]]. 
  
-Zie ook: [[Haaldersbroek]],​ [[Landschap]] 3.2., 3.3., [[Natuur|Natuur in de Zaanstreek]] 5.1.3.   + 
 +Zie ook: [[Haaldersbroek]],​ [[landschap#​de_polder_oostzaan|Landschap 3.2 De polder Oostzaan]]., [[landschap#​de_kalverpolder|Landschap ​3.3 De Kalverpolder]].   
  
 {{tag>​polder schans zaandam}}  ​ {{tag>​polder schans zaandam}}  ​
  • kalverpolder.1552833370.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/17 15:36
  • door zaanlander