kalverringdijk

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Dijkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijken

  Waterwerken, aangelegd om het achterliggende land tegen overstroming te vrijwaren. Zonder duinen en dijken is bewoning van grote delen van West-Nederland, waaronder de Zaanstreek, onmogelijk. De Zaanstreek ligt tussen 0,5 meter en 4,5 meter beneden Nieuw Amsterdams Peil (NAP) en zou zonder dijken geheel onder water staan.
 • Hart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Het

  Oliefabrieken te Zaandam, in de jaren '60 van de 20e eeuw verdwenen. De grondslag voor het bedrijf werd gelegd door Adriaan Honig Cz., die na het overlijden van zijn vader Cornelis Honig Cz. de molens Het Pink en De Kieft te Koog erfde. Hij begon hiermee in 1872 onder de naam firma Adriaan Honig Cz. voor eigen rekening te werken. Door zijn grote energie en door de toenemende vraag naar geproduceerde koeken was hij in staat de zaak uit …
 • Hen, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHen, de Bonte

  Oliemolen te Oostzaandam, bijgenaamd De Kip. De molen werd gebouwd omstreeks 1693. In juli 1890 werd hij zwaar beschadigd door blikseminslag, maar er ontstond geen brand. In juli 1920 werd een beginnende brand, na blikseminslag, tijdig geblust. In juli 1925 ontstond door onbekende oorzaak opnieuw brand, ook deze werd tijdig bedwongen', de molen werd toen voor het malen van cacaoafval gebruikt. In november 1935 werd hij tot stellinghoogte afgebroken, nadat hij langdurig stil had ge…
 • Herculesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHercules

  IJzeren Amerikaanse windmolen, windmotor met vijzel, in de Kalverpolder aan de ringvaart van de Wijde Wormer ten noorden van het Kalf. De Hercules reguleert als enige molen de waterstand van deze polder. De grote windmolen is onbemand, zelfrichtend, en werd in 1925 gebouwd als late vervanging van poldermolen
 • Het Klaverblad (Zaanse Schans)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Klaverblad (Zaanse Schans)

  Het Klaverblad is een kleine houtzaagmolen, gebouwd in pariculier initiatief, aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans.

  Ru Pos, voormalig molenaar van paltrok-houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg, had in 1973 een stuk grond aangekocht tussen de oliemolens
 • Hoop op d'Swarte Walvis, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop op d'Swarte Walvis, de

  Oorspronkelijk, tot 2002, tot het Koninklijke Ahold-concern behorend restaurant aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans. Het met een terras aan de Zaan gelegen specialiteiten-restaurant is gevestigd in het herbouwde weeshuis van Westzaan, daterend van 1717, dat in 1716 gebouwd werd voor een bedrag van nog geen f 1250,-, een herbouwd 18e eeuws
 • Lijst van economische onderwerpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van economische onderwerpen

  Alles met de tag “economie”. Laden duurt lang

  Aardolie- en steenkoolhandel

  Handelstak, belangrijk geworden met de komst van de stoommachines en later de elektriciteit. Steenkool, ook wel eens “zwart goud` genoemd, is een verzamelnaam voor een groot aantal delfstoffen met zeer verschillende eigenschappen. Alle zijn zwart van kleur en worden in lagen, meestal diep onder de aardoppervlakte, aangetroffen; ze danken hun ontstaan aan langzame ontleding en omzetting…
 • Mol, Koopmanshuis Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMol, Koopmanshuis De

  Naar de Zaanse Schans (Kalverringdijk) overgebracht historisch woonhuis, dat samen met het belendende 'Noorderhuis' iets ten noorden van de sluis aan de Lagedijk in Zaandijk heeft gestaan en dat in de tweede helft van de 18e eeuw door de Jisper koopman Claes Neven Molsz. was gebouwd.
 • Museum Zaanse Tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMuseum Zaanse Tijd

  Op 3 februari 1976 door ZKH prins Claus geopend museum aan de Kalverringdijk 3 op de Zaanse Schans, gevestigd in een 18e-eeuws wevershuis dat aan de Dorpsstraat in Assendelft stond. Het museum kwam tot stand op verzoek van het gemeentebestuur van
 • Os, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOs, de

  Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit mei 1663. Hij werd vele jaren gebruikt voor het verwerken van cacao-afval. In 1916 werd hij onttakeld en in het vervolg aangedreven door een elektromotor. Het riet van de romp werd later vervangen door hout. De romp en de schuur van De Os zijn nog aanwezig aan de
 • Paltrokplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaltrok

  Molentype, alleen toegepast voor de houtzagerij. De paltrokken, waarvan er meer dan 200 in de Zaanstreek zijn geweest, kenmerken zich door een aan drie zijden open werkvloer (zaaggrond), een geteerd (dus donker) uiterlijk en het feit dat bij het kruien de gehele molenmassa over een rolring wordt rondgedraaid; de paltrok is hierdoor een onderkruier in tegenstelling tot de
 • Ringvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRingvaart

  Vaarweg, met waterstaatkundige functie, buiten de ringdijk van een polder.

  De Zaanstreek kent twee ringvaarten: om de Enge Wormer en om de Wijde Wormer; waar beide polders aan elkaar grenzen is er één ringvaart. Wijde Wormer en Enge Wormer hebben geen ringvaart aan de zuidkant.
 • Schoemaker bv, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoemaker bv, Jan

  Cacaoboterfabriek en cacao-extractiebedrijf (voorzover bekend het eerste ter wereld) te Zaandam opgericht in 1923. Grondleggers van het bedrijf waren de gebroeders Jan en Piet Schoemaker, die in juni 1923 begonnen met de in- en verkoop van granen, zaden en peulvruchten; zij werkten voornamelijk op de Amsterdamse beurs. Al snel gingen zij zich ook bezig houden met de verwerking van cacao-afval. De zogenaamde leeggeperste cacaopulp, waarvan cacao-koeken werden gemaakt, bevatte …
 • Sonoy, Diederik vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSonoy, Diederik van

  (Kalkar 1529 - Pieterburen 2 juni 1597)

  Jonkheer Diederik van Sonoy, Staats krijgsman in de Spaanse tijd, is als gouverneur over Noord Holland regent van de Zaanstreek. De edelman uit Cleef veroverde posities in geheel Noord-Holland boven het IJ. Tot 1588 trad hij op als regent van de Zaanstreek. Dit gebied was voor hem belangrijk, vooral doordat het nabij het Spaansgezinde Amsterdam lag. De veelal ongeregelde troepen onder zijn bewind, verdedigden de streek met wisselend …
 • Stijlkamersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStijlkamers

  'Pronkkamer' en 'Empire-kamer` in het pand 'Van ouds het Noorderhuis' aan de Kalverringdijk 17 (Zaanse Schans) te Zaandam.

  Deze kamers zijn tegen betaling te bezichtigen. Afgezien van de 18e- en 19e-eeuwse woninginrichting, vindt men er voorbeelden van de Zaanse klederdracht. Het koopmanshuis is in de opbouwperiode van de Zaanse Schans overgebracht vanuit Zaandijk, waar het juist benoorden de
 • Vis Pz, nv Lakfabriek en Export Maatschappij v/h Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis Pz, nv Lakfabriek en Export Maatschappij v/h Jacob

  Voormalig bedrijf in Zaandijk, dat zich tot 1980 heeft bezig gehouden met de fabricage van en handel in standolie, lakken, vernissen, aangemaakte verven, siccatieven en krijt, alsmede patentolie en fijne olieën.
 • Wolf, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWolf, de Oude

  Oliemolen te Oostzaandam, oorspronkelijke naam De Gouden Wolf. Hij is vermoedelijk gebouwd in 1617 onder de naam De Gouden Wolf. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, buitendijks, en werd gesloopt in 1877. Op zijn erf kwam de lak- en vernisfabriek van
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kalverringdijk.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)