katholieke

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Christen Democratisch Appelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristen Democratisch Appel

  Al geruime tijd voor 1977 bestond binnen de confessionele partijen in Nederland de wens om tot nauwere samenwerking te komen. Een onderzoek wees in 1965 reeds uit dat de helft van de gemeenten een gezamenlijke verkiezingslijst van de
 • Esser, Harryplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEsser, Harry

  Zaandam, 1917 - Zaandam, 7 augustus 1980 Harry Esser 1917-1980 Henri Jacobus (Harry) Esser, gehuwd met Helena Margaretha Leentje Vergouw (1915-2006), KVP-Wethouder van Zaandam van 1964 tot 1969 en van Zaanstad (PPR) van 1974 tot 1978. Esser, een fabrieksarbeider die via de Katholieke Arbeidersbeweging op de
 • Kajottersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKajotters

  Zie: Katholieke politiek Arbeiders Jeugd.
 • Laan, Jur van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Jur van der

  Wormerveer 1 oktober 1924 - 11 december 2004

  Gregorius Petrus (Jur) van der Laan, Raadslid voor de KVP te Wormerveer en het CDA te Zaanstad, auteur van enige lokaal-historische publicaties. De PTT-beleidsfunctionaris Jur van der Laan kwam in 1966 in de gemeenteraad van Wormerveer; hij was toen al geruime tijd actief als bestuurder van lokale katholieke organisaties.
 • Overheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOverheidszorg

  l. Inleiding

  De gemeente Zaanstad is met 130.000 inwoners een van de grote gemeenten in Nederland. Naarmate een gemeente groter is kan zij haar burgers meer diensten aanbieden. De plaatselijke overheidszorg is vooral sterk toegenomen in de periode na 1880, en dan met name in de grotere gemeenten. In de periode daarvoor was de omvang van de dienstverlening betrekkelijk klein. De ontwikkeling van de overheidszorg in Zaandam na 1880 verliep min of meer gelijk met die van andere geme…
 • Politiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolitiek

  Zie: Bestuur en Rechtspraak, 3.2.l. en de verschillende gemeentevermeldingen. Zie ook: Anarchisme, Anti-revolutionaire politiek, Christelijk-historische Unie, christen-democratisch appèl, Communisme, Katholieke politiek, Liberalisme, Socialisme.
 • Rooms-katholiekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRooms-katholieken

  Naar rooms-katholieke opvatting is de kerk de door Christus ingestelde noodzakelijke maatschappij, die alle gedoopten groepeert onder de leiding van de wettige (kerkelijke) gezagsdragers, in het bijzonder de Paus van Rome. De kerk heeft tot doel de gelovigen behulpzaam te zijn in hun streven naar hun bovennatuurlijke eindbestemming en beschikt daartoe over een drievoudige macht, te weten wijdingsmacht, rechtsmacht (de eigenlijke maatschappelijke macht) en leergezag. Met dit la…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/katholieke.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)