Tegenwoordige straat in Zaandam-oost, dwarsstraat van de Zuiddijk richting de Zaan. Zowel in Zaandam als in Loosdrecht heeft men ooit een water die naam gegeven omdat iemand met de bijnaam Kat of de Kat het gegraven had of er langs woonde. Dergelijke soort naamspelingen worden over het algemeen alleen gevormd met de blik schuin gericht naar de aardrijkskundige namen of naamtypen die aan iedereen bekend zijn. In dat geval vormt de overeenkomst de zeestraat tussen Halland in Zweden en Jutland in Denemarken die deel uitmaakt van de verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee. Deze verloopt via het Skagerrak, het Kattegat en de Sont, Grote Belt en Kleine Belt. De naam Kattegat is afkomstig van Nederlandse zeelieden en betekent nauwe doorgang. In Zaandam betreft het een omvangrijk buitendijks terrein dat vooral plaats bood aan balkenhavens en houtzaagmolens. Het Kattegat op de kaart

In 1650 werd de Nieuwe Haven van Zaandam gegraven. De inrichting van het Ooster- en Wester-Kattegat maakte deel uit van de werkzaamheden ter verbetering van de Zaandamse haven. Het Kattegat lag als een buitendijkse hem ten westen van de Zuiddijk. Na de aanleg van de Nieuwe Haven werd het daarbij laag omdijkte gebied een centrum van houtzagerij en scheepsbouw. Er stonden enkele houtzaagmolens, onder meer Het Ooster-Kattegat, er lagen balkenhavens en er was een aantal scheepswerven gevestigd.

Met name door het inkrimpen van de Zaanse scheepsbouw werd het belang van het Kattegat minder. Er was dan ook weinig tegenwerking toen eind 19e eeuw voorstellen werden gedaan het Kattegat te doorgraven om Zaandam een goede aansluiting op het Noordzeekanaal te geven. Na voltooiing van de door de gemeente gefinancierde doorgraving, waardoor de huidige Voorzaan ontstond, lag het Wester Kattegat los van Zaandam-Oost en ontstond het Eiland. Het oostelijke gedeelte van het nog steeds buitendijkse Kattegat werd voor woningbouw benut.

  • kattegat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/02/25 01:11
  • door zaanlander