kauwer

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

  • Papiermolen, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapiermolen, de Oude

    Papiermolen te Westzaandam, zie: De Kauwer.
  • Papiernijverheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapiernijverheid

    Belangrijke tak van nijverheid in de Zaanstreek, thans echter bijna geheel verdwenen. Lange tijd is aangenomen dat de papiermakerij in China werd uitgevonden in het jaar 105 door Ts'ai Lun. Op grond van recente archeologische ontdekkingen wordt de vinding thans rond het begin van onze jaartelling gedateerd. In de Zaanstreek is de papierfabricage een belangrijke tak van nijverheid geweest; het bestaan van circa 60 papiermolens is bekend.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kauwer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)