kinderdagverblijven

Centra waar kinderen van zes weken tot vier jaar oud dagelijks in een pedagogisch verantwoorde omgeving de kans krijgen zich te ontwikkelen, waarbij individuele aandacht voor elk kind voorop staat.

In de Zaanstreek zijn zes kinderdagverblijven. Vanwege veranderende maatschappelijke verhoudingen, waarin zowel voor de man als vrouw plaats kwam op de arbeidsmarkt (of andere activiteiten, zoals studie) werden vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw overal in Nederland centra opgericht waar baby's, dreumesen en peuters hun dag konden doorbrengen. Nadrukkelijk wordt een huiselijke, niet-schoolse sfeer nagestreefd.

In de Zaanstreek werd het eerste kinderdagverblijf in 1974 in Zaandam gevestigd (De Kluut). Sindsdien werden opgericht: Willemijntje (Zaandam 1978, tot 1989 een particuliere instelling), 't Swaentje (Krommenie 1981), De Lepelaar (Zaandam 1986), De Karekiet (Zaandam 1987, vooral niet gesubsidieerde bedrijfsopvang), Baloe (Wormer 1989).

Aanvankelijk werden alleen kinderen op sociaal-medische indicatie toegelaten. Sinds 1980-1981 zijn de instellingen algemeen toegankelijk. Noodgedwongen is men midden jaren tachtig van kleuteropvang naar babygroepen overgegaan. In de Zaanstreek functioneerden maart 1990 zes kinderdagverblijven met veertien groepen en in totaal ongeveer 325 kinderen. Gezien de grote vraag naar plaatsen werd een flinke uitbreiding in de loop der jaren verwacht.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kinderdagverblijven.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)