Kolfclub Collegie Nooit Gedacht

Voormalige kolfvereniging uit Koog aan de Zaan, opgericht in 1825 en opgeheven in 1893. Kolven is een oud spel dat dateert uit de 13e eeuw. Het heeft wat overeenkomsten met het golfspel. In het eerste jaar waren er 34 leden.

Men maakte gebruik van de overdekte kolfbaan in herberg de Waakzaamheid die in 1802 was gebouwd. Dit logement had een vooraanstaande plaats in het dorpsleven van Koog aan de Zaan. Er vonden veilingen plaats, openbare verkopingen en vanaf het einde van de 19e eeuw toneel- en muziekuitvoeringen.

Nieuwe leden werden door de zittende leden voorgedragen en bij meerderheid van stemmen gekozen. Dit ging met witte bonen (bij het uitbrengen van een stem vóór een nieuw lid) en bruine bonen (bij een tegenstem).

De kolfavonden waren op de dinsdag en zaterdag De kolfvereniging maakte daarbij gebruik van de kolfbaan, de biljartkamer en het luchthuis. Behalve het spel stond bij de kolfverenigingen ook de gezelligheid centraal. Er vonden uitwisselingen plaats met andere verenigingen, er werd gekaart en gebiljart. Op de dagen dat de club bijeenkwam, zorgde de kastelein er voor dat het Algemeen Handelsblad, de Zaanlandsche Courant en het Nieuws van den Dag van die dag gereed lagen. Omdat het een kostbare zaak was om de binnenbaan in de winter te verwarmen en te verlichten, werd in de wintermaanden niet altijd gekolfd of vroeg men de leden om een extra bijdrage.

Herkomst leden

De leden van de kolfclub waren afkomstig uit Koog aan de Zaan, of kwamen van buiten, de zogeheten buitenleden. De contributie was 7 gulden per jaar voor leden, 4 gulden voor buitenleden.

Einde kolfclub

De activiteiten van Collegie nooit gedacht werden stopgezet in 1898 door een gebrek aan animo.

Voortzetting in nieuwe kolfclub

Verschillende leden van Collegie Nooit Gedacht werden lid van een nieuwe kolfvereniging, Zaanstreek, die vanaf 1893 ook in de Waakzaamheid speelde. Zo organiseerde Zaanstreek in 1895 de nationale kolfwedstrijd. Ook aan de nationale kolfwedstrijd van 1902 namen leden van Zaanstreek deel. Roggeveen legt een verband tussen de oprichting van Zaanstreek en de aanleg van een nieuwe kolfbaan in de Waakzaamheid in 1891. Mogelijk is ook de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond 1885 van belang geweest. De bond moest de teruggang in de kolfsport tegengaan, die een gevolg was van de opkomst van andere sporten. Dit bracht een aantal veranderingen in de kolfsport met zich mee en vroeg misschien ook om een andere inzet van de kolfverenigingen.

Meer weten ? Het archief van de kolfclub ligt op het Gemeentearchief Zaanstad. Het betreft PA-0005, Kolfclub Collegie Nooit Gedacht, de periode beslaat 1823 tot 1897. De toegang op PA-0005 bevat ook bronvermeldingen.

Externe link https://archief.zaanstad.nl/

  • kolfclub_collegie_nooit_gedacht.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/09/15 21:06
  • door kelvin