In februari 1955 door de Zaandamse gemeenteraad als 'Stichting Zaanse Voorschotbank' opgerichte instelling met het doel 'woeker en maatschappelijk minder gewenste vormen van volkskrediet te voorkomen, te bestrijden en te vervangen'.

Er werd een gemeenschappelijke regeling met acht van de tien andere Zaanse gemeenten gemaakt. Oostzaan sloot zich later aan. Jisp bleef buiten de overeenkomst (Uitgeest nam deel tot 1977). In december 1957 stonden 650 kredieten uit (fl. 191.000), in december 1969 1656 kredieten (fl. 1.600.000), in december 1982 1730 kredieten (fl. 7.600.000) en in maart 1990 3900 kredieten (fl 20.000.000).

Vanaf circa 1985 volgde er, na landelijke en plaatselijke publiciteit, een explosieve groei. De bank verleent 'sociale kredieten' (48 procent van het totale aantal aan personen die hun inkomsten geheel of ten dele ontlenen aan sociale uitkeringsregelingen, aan personen die nagenoeg in dezelfde financiële omstandigheden verkeren en aan gepensioneerden) en 'normale kredieten' (52 procent van het totaal, aan alle overige personen die voldoende kredietwaardig worden geacht).

In geld uitgedrukt zijn de normale kredieten meer dan 52 procent. De stichting voorziet in de behoefte aan krediet ter sanering van gemaakte schulden en/of verleent haar bemiddeling bij de afwikkeling van deze schulden, voor zover de kredietnemer door de uit het krediet (bemiddeling) voortvloeiende verplichtingen niet in zijn bestaan wordt bedreigd. Voorts houdt de Kredietbank zich bezig met verzekeringen. De Gemeentelijke Kredietbank begon in 1955 in het Nutsgebouw, ging later naar de bovenverdieping van een pand aan de Gedempte Gracht en verhuisde in 1972 naar de huidige vestigingsplaats Stationsstraat 57 in Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kredietbank.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)