krijt_chris

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
krijt_chris [2017/10/20 11:09]
jan [Krijt, Chris]
krijt_chris [2019/05/12 09:17] (huidige)
jan
Regel 3: Regel 3:
 Zaandam, 10 juli 1916 - Wormerveer, 10 februari 2005 Zaandam, 10 juli 1916 - Wormerveer, 10 februari 2005
  
-Christoffel Krijt, loodgieter uit de Botenmakersstraat in Zaandam, was verwoed amateur-fotograaf. ​De foto’s die hij naliet, doen niet onder voor die van de beroepsfotograaf [[krijt_wim|Wim Krijt]] (1914-2000), ​zijn bekende broer die foto’s voor [[typhoon|Dagblad De Typhoon]] ​schoot. Samen legden de broers in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de twintigste eeuw een schat aan Zaanse beelden vast. Chris’ passie lag bij fotografie en moderne beeldende kunst. ​Zijn vader Jan Krijt (1884-1959) ​lijfde hem echter in bij het loodgietersbedrijf,​ maar Chris had tijdens ​klussen ​altijd zijn camera ​paraat. Zodra ergens panden werden gesloopt, was hij er met zijn camera te vinden. Krijt legde meer dan 15.000 beelden vast van de Zaanstreek. ​+Christoffel Krijt, loodgieter uit de [[botenmakersstraat|Botenmakersstraat]] in Zaandam ​en verwoed amateur-fotograaf. ​Hij was de broer van de beroepsfotograaf [[krijt_wim|Wim Krijt]] (1914-2000),​ die foto’s voor [[typhoon|Dagblad De Typhoon]] ​maakte. Samen legden de broers in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de twintigste eeuw een schat aan Zaanse beelden vast.  
 + 
 +Chris’ passie lag bij fotografie en moderne beeldende kunst. ​Hij kkwam in dienst van het bedrijf van zijn vader Jan Krijt (1884-1959)Chris had tijdens ​zijn werk  ​altijd zijn camera ​mee. Zodra ergens panden werden gesloopt, was hij er met zijn camera te vinden. Krijt legde meer dan 15.000 beelden vast van de Zaanstreek. ​
  
    
-Chris Krijt groeide op in een gezin van elf kinderen en zijn vader runde een loodgietersbedrijf in het kleine houten huis op [[botenmakersstraat|Botenmakersstraat]] 51 in Zaandam, later in het grotere bakstenen winkelpand op nummer 9. +Chris Krijt groeide op in een gezin van elf kinderen en zijn vader runde het loodgietersbedrijf in het kleine houten huis op [[botenmakersstraat|Botenmakersstraat]] 51 in Zaandam, later in het grotere bakstenen winkelpand op nummer 9. 
  
-Na het doorlopen van de lagere school werd hij automatisch in het bedrijf opgenomen, want een vervolgopleiding was toen alleen voor de wat beter gesitueerden weggelegd. ​+Na het doorlopen van de lagere school werd hij automatisch in het bedrijf opgenomen, want een vervolgopleiding was toen alleen voor de wat beter gesitueerden weggelegd. ​\\
 In zijn vrije tijd tekende hij graag en kreeg - samen met zijn broer Dik - af en toe les van [[rossem|Ru van Rossem]]. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan deze hobby, en nadat hij na de oorlog zijn eerste fotocamera kreeg, stopte hij helemaal met tekenen. In zijn vrije tijd tekende hij graag en kreeg - samen met zijn broer Dik - af en toe les van [[rossem|Ru van Rossem]]. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan deze hobby, en nadat hij na de oorlog zijn eerste fotocamera kreeg, stopte hij helemaal met tekenen.
    
-Tijdens de oorlogsdreiging was hij gemobiliseerd in Leusden en werd zijn compagnie bij de eerste krijgshandelingen naar Rotterdam gestuurd, waar hij het bombardement van die stad van zeer nabij meemaakte. In de oorlog sloot hij zich aan bij een verzetsgroep en kon hij aan de ‘Arbeitseinsatz’ ontkomen doordat hij als loodgieter bij calamiteiten beschikbaar moest zijn voor het afsluiten of herstellen van gasleidingen. ​+Tijdens de oorlogsdreiging was hij gemobiliseerd in Leusden en werd zijn compagnie bij de eerste krijgshandelingen naar Rotterdam gestuurd, waar hij het bombardement van die stad van zeer nabij meemaakte. In de oorlog sloot hij zich aan bij een verzetsgroep en kon hij aan de ‘Arbeitseinsatz’ ontkomen doordat hij als loodgieter bij calamiteiten beschikbaar moest zijn voor het afsluiten of herstellen van gasleidingen. ​\\
 Ondanks dat zijn vader de feitelijke eigenaar van de loodgieterszaak was, bemoeide deze zich niet met de bedrijfsvoering en liet dat geheel aan Chris over, zonder dat hij daarvoor de vereiste papieren bezat. ​ Ondanks dat zijn vader de feitelijke eigenaar van de loodgieterszaak was, bemoeide deze zich niet met de bedrijfsvoering en liet dat geheel aan Chris over, zonder dat hij daarvoor de vereiste papieren bezat. ​
  
Regel 34: Regel 36:
  
 Zoon Hans Krijt spitte na zijn vaders overlijden de twee verhuisdozen vol met negatieven door en attendeerde Stichting [[zaans_schoon]] op zijn vaders werk. De foto's schetsen een poëtisch beeld van de Zaanstreek, waarin het leven gemoedelijk en overzichtelijk leek. Op initiatief van Hans Krijt zijn de foto’s opgenomen in de [[http://​archief.zaanstad.nl/​beeldbank/​beeldbank-beelden/​gallery/?​q=krijt&​fq%5Bsearch_s_vervaardiger%5D%5B%5D=Krijt%2C+Chris+Zaandam|beeldbank]] van de gemeente Zaanstad. Na het overlijden van broer Wim Krijt, in 2000, verscheen het boek ‘Wim Krijt, fotograaf’ van de hand van Ineke Eisink, [[poelmeijer|Leo Poelmeijer]] en [[woudt_klaas|Klaas Woudt]]. Ook was er in datzelfde jaar in het Molenmuseum een tentoonstelling met zijn werk. In mei 2017 verscheen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Zaans Schoon eenzelfde soort boekje, getiteld 'Chris Krijt, loodgieter',​ eveneens bij Uitgeverij Noord-Holland.  ​ Zoon Hans Krijt spitte na zijn vaders overlijden de twee verhuisdozen vol met negatieven door en attendeerde Stichting [[zaans_schoon]] op zijn vaders werk. De foto's schetsen een poëtisch beeld van de Zaanstreek, waarin het leven gemoedelijk en overzichtelijk leek. Op initiatief van Hans Krijt zijn de foto’s opgenomen in de [[http://​archief.zaanstad.nl/​beeldbank/​beeldbank-beelden/​gallery/?​q=krijt&​fq%5Bsearch_s_vervaardiger%5D%5B%5D=Krijt%2C+Chris+Zaandam|beeldbank]] van de gemeente Zaanstad. Na het overlijden van broer Wim Krijt, in 2000, verscheen het boek ‘Wim Krijt, fotograaf’ van de hand van Ineke Eisink, [[poelmeijer|Leo Poelmeijer]] en [[woudt_klaas|Klaas Woudt]]. Ook was er in datzelfde jaar in het Molenmuseum een tentoonstelling met zijn werk. In mei 2017 verscheen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Zaans Schoon eenzelfde soort boekje, getiteld 'Chris Krijt, loodgieter',​ eveneens bij Uitgeverij Noord-Holland.  ​
 +
 +Bron: Hans Krijt (zoon van Chris)
  
 <​WRAP ​ round box 100%> <​WRAP ​ round box 100%>
  • krijt_chris.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/12 09:17
  • door jan