kruitmagazijn

In 1875 ontstond een golf van opwinding in de Zaanstreek, toen de rijksoverheid aankondigde een kruitmagazijn te zullen bouwen in de Achtersluispolder in Zaandam.

Het gemeentebestuur van Zaandam, gesteund door de Kamer van Koophandel en feitelijk door de gehele bevolking, ondernam actie om dit voornemen te verijdelen. De argumenten dat de haven van Zaandam aanzienlijke schade zou worden toegebracht en dat juist de Achtersluispolder was aangewezen voor de toekomstige ontwikkeling van handel en nijverheid, vonden bij het Rijk gehoor. Na enkele jaren werd het plan teruggenomen.

Aan het Weerpad stond op de grens van Zaandam en Oostzaan wel jarenlang een kleine opslagplaats van explosieven. Dit 'kruithuis', gebouwd in de 19e eeuw, leeft bij ouderen nog in de herinnering.

  • kruitmagazijn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/08/25 20:32
  • door han