kruitmagazijn

In 1875 ontstond een golf van opwinding in de Zaanstreek, toen de rijksoverheid aankondigde een kruitmagazijn te zullen bouwen in de Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
in Zaandam.

Het gemeentebestuur van Zaandam, gesteund door de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
en feitelijk door de gehele bevolking, ondernam actie om dit voornemen te verijdelen. De argumenten dat de haven van Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaven

Waterstaatkundig werk met economische functie, natuurlijk ontstaan en aangepast, of gegraven. In een haven kunnen schepen afmeren om geladen of gelost te worden. Voor de Zaanstreek had vanaf de 17e eeuw het gebied rond de Voorzaan de belangrijkste havenfunctie. Voor de economische ontwikkeling van de Zaanstreek was de natuurlijke haven in dit gebied van grote betekenis, terwijl het dichtslibben ervan de economie negatief beïnvloedde.
aanzienlijke schade zou worden toegebracht en dat juist de Achtersluispolder was aangewezen voor de toekomstige ontwikkeling van handel en nijverheid, vonden bij het Rijk gehoor. Na enkele jaren werd het plan teruggenomen.

Aan het Weerpad stond op de grens van Zaandam en Oostzaan wel jarenlang een kleine opslagplaats van explosieven. Dit 'kruithuis', gebouwd in de 19e eeuw, leeft bij ouderen nog in de herinnering.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kruitmagazijn.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)