kultuurklutser_actiegroep

Dit is een oude revisie van het document!


Actiegroep KultuurKlutser, een initiatief van voormalig directeur Kunstcentrum Zaanstad, voorzitter Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Zaanstad en lid stuurgroep Meedoen Zaanstad, Jan de Bruin, gestart in 2015, richtte zich tegen het besluit van het college van B&W een Cultuurpaleis of Cultuurcluster naast het NS station Zaandam als aanvulling op Inverdan te ontwikkelen. Het college heeft dit plan in 2017 voortgezet en enkele culturele instellingen bereid gevonden in te stemmen met het plan.

Experts menen dat het plan op een financieel debacle gaat uitlopen en dat de beoogde en noodzakelijke 30 procent meer bezoekers om het geheel rendabel te maken, nooit of te nimmer behaald zal worden. Bovendien zal de gemeente, voordat de eerste paal in de grond verdwijnt, bij een bank moeten aankloppen om naar verluid 30 miljoen voor het project te lenen. Buiten beschouwing gelaten de huisvestingslasten die op enkele miljoenen geraamd worden.

Fluxus, De Fabriek aan de Zaan en De Bieb die in de verbouwde voormalige Verkade-fabrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkade

Ondernemersgeslacht in Zaandam in de 19e en 20e eeuw.

De stichter van het familiebedrijf van Koninklijke Verkade NV Ericus Gerhardus Verkade (1835-1907) werd in Vlaardingen geboren als jongste in een gezin met vier kinderen van de notaris Ericus Gerhardus Verkade (1801-1835) en de Zaanse Geertruida van Gelder (1799-1851). Een maand voor zijn geboorte was zijn vader overleden. Zijn moeder Geertruida verhuisde in 1812 naar haar geboortestreek, waar ze in 1845 hertrouwde met Jan Keg (1798…
k een heeft stek heeft gevonden zullen de hoofdbewoners worden van het project.

Een door Actiegroep KultuurKlutser aangevraagd referendum werd door het college afgeschoten.


  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/attic/kultuurklutser_actiegroep.1507890137.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/06 18:07
  • (Externe bewerking)