Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
kunst [2017/07/13 07:47]
zaanlander
kunst [2018/04/24 02:36] (huidige)
zaanlander [Kunst in de Zaanstreek]
Regel 38: Regel 38:
 Kleine gemeenten komen in de praktijk alleen bij uitzondering tot de uitvoering van een stimulerend kunstbeleid. Nu Zaanstad sinds 1974 tot de grotere steden behoort, mag worden verwacht dat zo'n beleid tot stand zal komen. Inmiddels zijn daartoe, zij het traag, wel enkele aanzetten gegeven. Er kwam een regionale schouwburgconcertzaal,​ een vestzaktheater en een door Zaanstad gesubsidieerde mogelijkheid tot het geven van concerten in de [[bullekerk|Bullekerk]]. Kleine gemeenten komen in de praktijk alleen bij uitzondering tot de uitvoering van een stimulerend kunstbeleid. Nu Zaanstad sinds 1974 tot de grotere steden behoort, mag worden verwacht dat zo'n beleid tot stand zal komen. Inmiddels zijn daartoe, zij het traag, wel enkele aanzetten gegeven. Er kwam een regionale schouwburgconcertzaal,​ een vestzaktheater en een door Zaanstad gesubsidieerde mogelijkheid tot het geven van concerten in de [[bullekerk|Bullekerk]].
  
-Plannen tot de vestiging van een beter geoutilleerd [[Zaantheater]] in het centrum van Zaandam en een klein theater annex expositieruimte in het voormalige stadhuis aan de Zaandamse Burcht zijn voorbereid en uitgevoerd. Er ontstond een goed georganiseerd instituut voor [[zienagoog|Kunstuitleen]] en, al ontbreekt dan een museum voor beeldende kunst, mede door particulier initiatief namen de tentoonstellingsmogelijkheden toe. In 1998 opende het [[zaans_museum|Zaans Museum]] haar deuren ter hoogte van de Zaanse Schans. Er is gemeentelijke zorg voor de met elkaar samengevoegde Muziekschool en het Centrum voor Kunstzinnige Vorming [[http://​www.fluxus.nl/​|Fluxus]], waar amateuristische kunstbeoefening wordt gestimuleerd,​ maar daarnaast toch ook een bescheiden kweekvijver voor meer professionele kunstvormen. Bij de opgesomde trefwoorden is uitgebreider en meer gericht ingegaan op de ontwikkeling van de kunst in de Zaanstreek.+Plannen tot de vestiging van een beter geoutilleerd [[Zaantheater]] in het centrum van Zaandam en een klein theater annex expositieruimte in het voormalige stadhuis aan de Zaandamse Burcht zijn voorbereid en uitgevoerd. Er ontstond een goed georganiseerd instituut voor [[zienagoog|Kunstuitleen]] en, al ontbreekt dan een museum voor beeldende kunst, mede door particulier initiatief namen de tentoonstellingsmogelijkheden toe. In 1998 opende het [[zaans_museum|Zaans Museum]] haar deuren ter hoogte van de Zaanse Schans. Er is gemeentelijke zorg voor de met elkaar samengevoegde Muziekschool en het Centrum voor Kunstzinnige Vorming [[Fluxus]], waar amateuristische kunstbeoefening wordt gestimuleerd,​ maar daarnaast toch ook een bescheiden kweekvijver voor meer professionele kunstvormen. Bij de opgesomde trefwoorden is uitgebreider en meer gericht ingegaan op de ontwikkeling van de kunst in de Zaanstreek.
  
 K. Woudt      K. Woudt