laan_reint_jr

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
laan_reint_jr [2016/05/20 10:54]
kelvin
laan_reint_jr [2016/09/08 21:06]
han
Regel 1: Regel 1:
 ==== Laan, Reint Jr ==== ==== Laan, Reint Jr ====
  
-(Velsen10 december 1914 - Rotterdam3 november 1993)+(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)
  
 [{{ :​laan.jpg?​nolink&​300|Burgemeester Laan tijdens een raadsvergadering van Zaanstad omstreeks 1978. Foto Archief Henk Dijkman}}]Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer,​ maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. Hij werd actief binnen de [[Arbeiders|Arbeiders Jeugd Centrale]] als leider in Zuid-Holland (1934) en hoofdbestuurslid van de landelijke organisatie (1938). In 1939 ging hij werken voor de Centrale Bond voor Transportarbeiders (CBT). Toen deze in de oorlog werd opgeheven en het Arbeidsfront werd opgericht nam Laan ontslag. Na de oorlog keerde hij terug in het vakbondswerk,​ als districtsbestuurder van de CBT. Voorts werd hij lid van de nood-gemeenteraad van Delfzijl. Na de eerste verkiezingen werd hij wethouder in die gemeente. Dat was echter van korte duur; in 1947 werd hij CET-bestuurder te Amsterdam. Ook daar werd hij raadslid (1948-1951). In `51 was hij inmiddels secretaris van de CBT en landelijk leider en onderhandelaar van de sectie havens van de CBT geworden. Hij verhuisde naar Rotterdam, waar het hoofdbestuur van de CBT was gevestigd. In 1955 werd hij internationaal secretaris van de toen gevormde Bond van Vervoerspersoneel. Hij werd ook raadslid en later fractievoorzitter van de PvdA te Rotterdam, voorts was hij voorzitter van de EEG Transportbonden te Brussel. Aan al deze functies ​ kwam een einde toen hij werd benoemd tot '​Director Regional Affairs'​ bij de Internationale Transportarbeiders Federatie te Londen (1960-1963). Na zijn terugkeer werd Laan adviseur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam (1963-1968),​ lid van de Tweede Kamer (1964-1968),​ voorzitter van de  PvdA-fractie in de Rijnmondraad (1965-1968),​ lid van het Europees Parlement (1965-1968) en raadslid te Rotterdam (1966-1968). ​ [{{ :​laan.jpg?​nolink&​300|Burgemeester Laan tijdens een raadsvergadering van Zaanstad omstreeks 1978. Foto Archief Henk Dijkman}}]Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer,​ maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. Hij werd actief binnen de [[Arbeiders|Arbeiders Jeugd Centrale]] als leider in Zuid-Holland (1934) en hoofdbestuurslid van de landelijke organisatie (1938). In 1939 ging hij werken voor de Centrale Bond voor Transportarbeiders (CBT). Toen deze in de oorlog werd opgeheven en het Arbeidsfront werd opgericht nam Laan ontslag. Na de oorlog keerde hij terug in het vakbondswerk,​ als districtsbestuurder van de CBT. Voorts werd hij lid van de nood-gemeenteraad van Delfzijl. Na de eerste verkiezingen werd hij wethouder in die gemeente. Dat was echter van korte duur; in 1947 werd hij CET-bestuurder te Amsterdam. Ook daar werd hij raadslid (1948-1951). In `51 was hij inmiddels secretaris van de CBT en landelijk leider en onderhandelaar van de sectie havens van de CBT geworden. Hij verhuisde naar Rotterdam, waar het hoofdbestuur van de CBT was gevestigd. In 1955 werd hij internationaal secretaris van de toen gevormde Bond van Vervoerspersoneel. Hij werd ook raadslid en later fractievoorzitter van de PvdA te Rotterdam, voorts was hij voorzitter van de EEG Transportbonden te Brussel. Aan al deze functies ​ kwam een einde toen hij werd benoemd tot '​Director Regional Affairs'​ bij de Internationale Transportarbeiders Federatie te Londen (1960-1963). Na zijn terugkeer werd Laan adviseur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam (1963-1968),​ lid van de Tweede Kamer (1964-1968),​ voorzitter van de  PvdA-fractie in de Rijnmondraad (1965-1968),​ lid van het Europees Parlement (1965-1968) en raadslid te Rotterdam (1966-1968). ​
  • laan_reint_jr.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 18:55
  • door jan