Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
lagedijk [2018/07/06 14:54]
kelvin
lagedijk [2018/07/06 14:56] (huidige)
kelvin
Regel 11: Regel 11:
 Een probleem ​ was wél dat vele ingelanden in de 17e eeuw allerhande getimmerten op de dijk plaatsten. Dat belemmerde het dijkonderhoud en hield daardoor een zeker risico in, maar het bestuur van de banne kon er nauwelijks maatregelen tegen nemen. Toen de Lagedijk in Zaandam, Koog aan de Zaan en een  groot deel van Zaandijk en Wormerveer nagenoeg was volgebouwd, ontstonden haaks erop doodlopende [[padreglement|paden]] langs de poldersloten,​ die door een voetbrug op de dijk aansloten. Deze smalle bruggen voerden over de overal aanwezige wegsloot. ​ Een probleem ​ was wél dat vele ingelanden in de 17e eeuw allerhande getimmerten op de dijk plaatsten. Dat belemmerde het dijkonderhoud en hield daardoor een zeker risico in, maar het bestuur van de banne kon er nauwelijks maatregelen tegen nemen. Toen de Lagedijk in Zaandam, Koog aan de Zaan en een  groot deel van Zaandijk en Wormerveer nagenoeg was volgebouwd, ontstonden haaks erop doodlopende [[padreglement|paden]] langs de poldersloten,​ die door een voetbrug op de dijk aansloten. Deze smalle bruggen voerden over de overal aanwezige wegsloot. ​
  
-De demping hiervan begon pas in de 19e eeuw. Die langs de Westzijde in Zaandam was in 1857 voor een groot deel voltooid, maar in Koog aan de Zaan en Zaandijk duurde het tot ongeveer 1930, hier en daar zelfs later, tot deze wegsloot verdween en de bestrating kon worden verbreed. Desondanks werd door de sindsdien voortdurende toename van het wegverkeer de bochtige Zaandijk een knelpunt in de infrastructuur van de streek. Anderzijds is de gemengde bebouwing van afwisselend bedrijven en woonhuizen langs de Lagedijk één van de meest opvallende kenmerken van de eerdere Zaandorpen. ​+De demping hiervan begon pas in de 19e eeuw. Aan de Westzijde in Zaandam was dit in 1857 voor een groot deel al voltooid, maar in Koog aan de Zaan en Zaandijk duurde het tot ongeveer 1930, hier en daar zelfs later, tot deze wegsloot verdween en de bestrating kon worden verbreed. Desondanks werd door de sindsdien voortdurende toename van het wegverkeer de bochtige Zaandijk een knelpunt in de infrastructuur van de streek. Anderzijds is de gemengde bebouwing van afwisselend bedrijven en woonhuizen langs de Lagedijk één van de meest opvallende kenmerken van de eerdere Zaandorpen. ​
  
 {{tag>​dijk koog zaandijk straat wegsloot}} ​   {{tag>​dijk koog zaandijk straat wegsloot}} ​  
  • lagedijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/07/06 14:56
  • door kelvin