Wormerveer, 19 augustus 1926 - Onderdijk, 1989

Jan van Leeuwen, CPN-raadslid en -wethouder van Wormerveer en Zaanstad. Typograaf Jan van Leeuwen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Trouw-groep. Na de oorlog werd hij als soldaat naar Nederlands-Indië gestuurd, waar hij zich tot het communisme bekeerde.

In 1966 werd hij raadslid te Wormerveer en vier jaar later ook wethouder. Na de vorming van Zaanstad werd hij ook in deze nieuwe gemeente wethouder. Wegens ziekte moest hij deze functie opgeven in 1975; de periode tot 1978 zat hij wel uit als raadslid.

Jan van Leeuwen was enkele jaren verantwoordelijk voor de distributie van huurwoningen, één van de zwaarste posten in elk college. In Zaanstad viel de distributie sinds '70 onder verantwoordelijkheid van een communistische wethouder. Eerst Schoen, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoen, Gerrit

Zaandam 24 augustus 1915

Raadslid en wethouder te Zaandam en Zaanstad voor de CPN; ereburger van beide gemeenten. De toekenning van het ereburgerschap aan Schoen in 1982 was een unanieme beslissing van de raad.

Gerrit Schoen werd op 15-jarige leeftijd timmerman. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet tegen de Duitse bezetters. Na de oorlog werd hij vrijgesteld voor de Algemene Bond van Werkers in de bouwnijverheid, één van de bonden binnen de Eenheids Vakcentrale tot 1…
, toen Jan van Leeuwen en later Wim Nieuwenhuijseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwenhuijse, Wim

Zaandam, 1938

[//Wim Nieuwenhuijse//]Wilhelmus Johannes Adamus (Wim) Nieuwenhuijse, raadslid voor de CPN te Wormerveer en Zaanstad; wethouder in laatstgenoemde gemeente. Wim Nieuwenhuijse raakte op jonge leeftijd betrokken bij de politiek van Wormerveer. Vanaf het begin van de jaren '60 bekleedde hij verscheidene functies binnen de plaatselijke CPN en voorts werd hij lid van het partij- en het dagelijks bestuur van de CPN. Tot 1974 was hij een van de drie landelijke secretar…
. Het opbouwen van een zo goed mogelijke distributieregeling was steeds een hoofdpunt van de communistische gemeentepolitiek in Zaanstad geweest. Resultaat: alle huurwoningen stonden onder gemeentelijke controle, een regel die serieus werd genomen. Alleen al daardoor keek men in de Zaanse verhoudingen heel anders tegen krakers aan. Dat gold niet alleen voor de CPN-fractie, maar ook voor de andere linkse partijen en hun achterban. De kraakbeweging was in de Nederlandse politiek een belangrijk fenomeen, maar haar positie verschilde aanmerkelijk van stad tot stad.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/leeuwen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/13 17:17
  • door jan