letters:d

D

224

D

 • D
 • D66plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigD66

  D66 is een liberale politieke partij die in 1966 werd opgericht om democratische vernieuwing te bereiken. In 1970 deed de partij voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen in de Zaanstreek waarbij men enkel meedeed in Zaandam. Daar behaalde men 3 van de 33 zetels.. Bij de herindelingsverkiezingen in 1973 haalde men geen zetels. In deze tijd ging het ook landelijk zeer slecht met D66. In 1974 werd de partij zelfs bijna opgeheven. In de jaren daarna boekte de partij herstel met leider J…
 • Daan, Joplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDaan, Jo

  Krommenie, 12 mei 1910 - Deventer, 11 juni 2006

  dr. Johanna Catharina (Jo) Daan, taalkundige, dialectologe. Jo Daan promoveerde in 1950 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift 'Wieringer land en leven in de taal'. In dit lijvige en gewaardeerde werk legde zij verband tussen de geschiedenis van het voormalige eiland met de daar gesproken taal; zij betrok bij haar studie onder meer het volksleven en de beroepen en bedrijven, terwijl zij in enkele bijlagen ook voor-…
 • Dagblad voor Noord-Hollandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagblad voor Noord-Holland

  1942 - 1944

  De Tweede Wereldoorlog vormde een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onder andere ochtendblad De Zaanlander, resulterend onder de Noordhollandse Pers, behorend tot de dagbladen die gehoor gaven aan de door de Duitse bezetter opgelegde maatregelen. Zo was er de verplichting in 1942 tot het samengaan van De Zaanlander en de Beverwijkse Courant-Kennemerland, al is er ook sprake van dat deze samenwerking op
 • Dagblad Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagblad Zaanstreek

  Dagblad Zaanstreek ontstond in 1992 nadat de twee grootste Zaanse dagbladen, De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek en De Zaanlander fuseerden. De aandeelhouders van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen waaronder ochtendblad De Zaanlander ressorteerde en van Damiate Holding in Haarlem, uitgeefster van onder meer avondblad De Typhoon, werden het in juni 1991 eens over de fusie.
 • Dagboeken journaalsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagboeken journaals

  Vorm van autobiografie, waarin de schrijver regelmatig (dikwijls iedere dag) chronologisch noteert wat hij/zij heeft meegemaakt, denkt, voelt of overweegt. Dagboeken kunnen zeer van elkaar afwijken: sommige zijn strikt persoonlijk, andere zijn puur economisch of politiek.
 • Dageraad, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDageraad, De

  Pelmolen in Oostzaandam, bijgenaamd De Zwavelstok.

  De windbrief werd gegeven in september 1679. De molen stond aan en ten westen van de Gouw, ter hoogte van het Grote Glop. Hij werd gesloopt in 1792.
 • Dageraad, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDageraad, de

  Vrijdenkersvereniging, opgericht in oktober 1856, die in de Zaanstreek een redelijk grote aanhang verwierf. De Dageraad (in 1957 werd de naam van de vereniging veranderd in De Vrije Gedachte) was aanvankelijk liberaal georiënteerd en stond in de begintijd onder invloed van onder anderen Multatuli. Via figuren als A. Gerhard en
 • Dalsem van, Ceesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDalsem van, Cees

  Wijdewormer Cees van Dalsem (1933-2012) schreef ooit voor Elsevier, FEM en de verdwenen dagbladtitels De Zaanlander, De Typhoon en Nieuwe Noordhollandse Courant. Het Wijde Wormer Journaal waar hij als hoofdredacteur mee was vergroeid vormde z’n grote passie. Van Dalsem schreef voor talloze tijdschriften, onder andere in Met Stoom van de Vereeniging Zaans Industrieel Erfgoed. Cees van Dalsem nam voor zichzelf geen genoegen met een ’minder goed stukje’ en eiste dat ook van beroep…
 • Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam

  Straat te Zaandam die zijn naam ontleent aan de Hogedam in de Zaan, waar Zaandam naar werd vernoemd.

  De Dam, die de Zaan van het buitenwater, IJ/Zuiderzee, afsloot, was in het zuiden eeuwenlang de enige landverbinding tussen de oostelijke en de westelijke Zaanstreek. Het is niet bekend wanneer de Dam precies werd opgeworpen. Zeker is dat hij er in 1314 was; vermoed wordt dat hij aan het einde van de 13e eeuw werd aangelegd. De Hogedam was van uitermate groot belang voor de ontginning en h…
 • Dam, Theun vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam, Theun van

  Amsterdam, 21 januari 1940

  Theun van Dam, invloedrijke PvdA-wethouder van Zaandam en later Zaanstad in de periode 1970-1988. Daarna burgemeester van Purmerend. Ereburger van Zaanstad. Theun van Dam was al actief in de PvdA als lid afdelingsbestuur en eerder lid afdelingsbestuur Amsterdam vóór hij in 1970 wethouder van Zaandam werd. De PvdA kreeg dat jaar onverwacht een derde wethouderspost.
 • Dam-tot-Damloopplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam-tot-Damloop

  Sportevenement, hardloopwedstrijd over tien Engelse mijlen (16.1 kilometer), jaarlijks gehouden tussen de Dam te Amsterdam en de Dam te Zaandam. De Dam tot Damloop wordt georganiseerd door toerclub Le Champion. Aan de eerste loop (3 november 1985) namen al zo'n 4000 atleten deel (voornamelijk uit de omgeving), terwijl er circa 50.000 toeschouwers waren. Winnaar werd de Belg Jan Sebille.
 • Dam-tot-Damraceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDam-tot-Damrace

  Publiciteitsevenement in 1959, georganiseerd door de Zaanse VVV in het kader van de Zaanse acties voor ondertunneling van het Noordzeekanaal. De Dam-tot-Damrace, die eind augustus `59 drie dagen lang de Zaanstreek beheerste, was een idee van de reclame-chef van
 • Damland Collegeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDamland College

  Scholengemeenschap voor beroeps- en volwassenenonderwijs in Zaanstad, ontstaan in 1990 door fusie van de streekschool Zaanstreek-Waterland, MDGO-school Sancta Maria 2, MTS-Zaanstreek, Ir. Buterschool, MBO-school De Meander, Cor Kakesschool 2 en dag- en avondschool Zaanstreek-Waterland. Bij deze fusie werd het onderwijs aan 8000 leerlingen samengevoegd; hierbij waren 600 docenten betrokken, die les gaven in 24 verschillende schoolgebouwen. Bij de oprichting van het Damland Colleg…
 • Dammenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDammen

  Denksport, in de Zaanstreek sedert 1904 in verenigingsverband gespeeld, vermoedelijk daarvoor al ongeorganiseerd. Dammen wordt gespeeld door twee personen, met schijven op een bord van honderd velden. De sport ontstond in Egypte omstreeks 1200 v. Christus. Dammen werd door militairen naar Europa gebracht en omstreeks 1600 voor het eerst in Nederland gespeeld.
 • Dampadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDampad

  Pad, tegenwoordig meer een steeg tussen de Dam en de Rozengracht. In 1656 werd een reglement voor het Jacob Mensenven of -pad vastgesteld, het huidige Dampad. Vroeger stond het pad ook wel bekend als: Damstraat.

  Sipke Lootsma veronderstelt dat de aanleg van het pad samenhing met de bloei van de
 • Damstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDamstraat

  Straat te Zaandam, de verbinding tussen de Westzijde en de Dam. Met de in de 17e eeuw genoemde Damstraat werd het tegenwoordige Dampad bedoeld.
 • Daniël de Langeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDaniël de Lange

  Rotterdam, 11 juli 1840 – Point Loma, Californië, 30 januari 1918

  Daniël de Lange was een Nederlands musicus, actief als componist, koordirigent, pianist, organist, organisator, muziekpedagoog en muziekcriticus. De eerste muzieklessen kreeg De Lange van zijn vader. Hij stond vooral te boek als uitmuntend cellist, studeerde in Rotterdam bij Simon Ganz (cello) en Johannes Verhulst (muziektheorie) en later in Brussel bij Adrien François Servais (cello) en Jacques-Nicolas Lemmens (…
 • Darmenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDarmenpad

  Zie: Smidslaan
 • Darwinparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDarwinpark

  Het Darwinpark is een park in Zaandam (gemeente Zaanstad). Het Darwinpark is de groene long voor een dichtbevolkt stuk Zaandam Zuid-Oost. Het oorspronkelijke ontwerp van het park uit 1970 voldeed niet meer. Het park had weinig sociale functie, het was geen plek waar mensen graag een ommetje maakten, of elkaar ontmoetten. De meeste verbindingen door het park liepen van oost naar west, de kortste weg door het groen. Het Darwinpark was voor omwonenden niet veel meer dan een doorgangs­g…
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Fouragemaler te Oostzaandam. Het bouwjaar van de kleine wipmolen is niet bekend. Hij werd gesloopt in 1870 en heeft gestaan aan weg en Zaan iets ten noorden van het Smaal.
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Gemaal in de Noorderpolder te Assendelft, dat in 1891 werd gebouwd op de plaats van de eerdere watermolen De David. In 1919 ging het gemaal over op elektriciteit als krachtbron.

  gemaal assendelft
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1740. Hij heeft gestaan ten westen van de Vaart en ten noorden van de huidige Stationsstraat en werd in 1744 gesloopt.
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Pelmolen te Oostzaandam, ook de Koning David genoemd. De molen werd gebouwd in 1742. Hij heeft gestaan ten westen en op enige afstand van de Watering, ten noorden en op enige afstand van de Zuidervaldeursloot. In juli 1904 werd hij afgebroken en overgebracht naar Sint Pancras, waar hij tot 1946 dienst deed als korenmolen.
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Watermolen te Assendelft. De molen werd gebouwd in 1663. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart, niet ver van Krommenie en werd gesloopt omstreeks 1870.

  molen watermolen
 • David, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de

  Snuifmolen te Westzaandam, meestal het Davidje genoemd. Zijn bijnaam dankte de molen. die ook voor het malen van veevoeder werd gebruikt, aan zijn kleine formaat. Hij heeft buitendijks gestaan, tussen het zogenoemde Zwartepad en de Provincialeweg, en werd gesloopt in 1895.
 • David, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de Jonge

  Mosterdmolen, tevens poedermolen en later cacaomolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven in februari 1749 aan Jan Willemsz. Boon, vandaar dat de molen ook onder de tweede naam e Boonakker bekend werd. In 1809 werd hij door blikseminslag verwoest, herbouwd en daarna tot cacaomolen veranderd; in 1860 verbrandde hij opnieuw. Hij heeft gestaan achter het Schoolpad, ten noorden van de Zuidersluis- sloot.
 • David, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDavid, de Jonge

  Snuifmolen te Westzaandam. De windbrief werd gegeven in februari 1758. De laatste vermelding dateert uit 1784. De molen heeft gestaan ten noorden van de Stationsstraat, ten westen van de Vaart.

  molen snuifmolen
 • davidjeplugin-autotooltip__default
 • De 7000plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe 7000

  1919 - 1941

  De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.
 • De Halterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Halter

  De Zaandamse Athleten Club De Halter werd op 7 oktober 1910 opgericht door Henk Kerszemaker, Piet Lubbes, Chris Tates en Gerrit Tates. Tijdens een ontmoeting in café Lubbes waren de heren eensgezind van mening dat er toekomst voor een krachtsportverenging was in de Zaanstreek. Handelaar in vodden en oude metalen Bonda verkocht hen voor een zacht prijsje een oude halterstang en gewichtenschijven. Er werd druk geoefend in café Lubbes en al gauw telde de vereniging 40 leden. De worstelma…
 • De Orkaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Orkaan

  De Orkaan is een website waarop lokale ophef over de Zaanstreek, Oostzaan en Wormerland gedeeld wordt. De pagina staat ook wel bekend als de Zaanse GeenStijl, en als de oorzaak dat RTV Zaanstreek in 2021 hun uitzendlicentie bijna moest inleveren. Piet Bakker en Merel Kan zijn de drijvende kracht achter De Orkaan. In februari 2014 ging de website de lucht in. In 2020 bereikte De Orkaan maandelijks zo'n 110.000 unieke bezoekers. Driekwart van de bezoekers is jonger dan 45 jaar.
 • De Parel van Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Parel van Zaandam

  Mina Budermann—van Dijk, de Parel van Zaandam Op 5 mei 1893 beleefde de operette 'De Parel van Zaandam' haar première in de Amsterdamse Artis-Schouwburg. Een oorspronkelijke Nederlandse operette in drie bedrijven en vier taferelen, tekst van August P. Kiehl, muziek van
 • De Rozenboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Rozenboom

  Pensiontehuis Oostererf gefotografeerd vanuit het naastliggende In 't Veldpark Gemeentelijk (nood)verpleeghuis De Rozenboom en het pensiontehuis Oostererf aan de Heijermansstraat te Zaandam werd op 18 december 1957 geopend. Een noodbarak voor 10 jaar, het werden er uiteindelijk 20. Voor die tijd een prachtig onderkomen. 150 patiënten: 5 of 6 langdurig zieken op een zaaltje. Naar latere maatstaven gemeten niet acceptabel, maar in het midden van de jaren vijftig wel degelijk positief …
 • De tien plagenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe tien plagen

  Aan de overkant van de Parkstraatsloot, slechts bereikbaar door een groene brug, staat een rij huizen, die nog altijd de naam draagt van 'De tien plagen'. Het zijn huisjes, die de grote veranderingen die in de loop van de jaren in de Zaanstreek hebben plaats gevonden, hebben getrotseerd. Nog altijd is hier Zaandam, zoals het jaren geleden was, te herkennen.
 • Deelschoolwerkplanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeelschoolwerkplan

  Zie: Onderwijs 1.3.8.
 • Deeltijdbanenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeeltijdbanen

  Zie: Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte en bedrijfsgrootte.
 • Dehler Jachtbouw BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDehler Jachtbouw BV

  Voorheen E.G. van de Stadt. Jachtbouwbedrijf te Zaandam, onderdeel van Dehler Bootsbau te Freienohl uit West-Duitsland. Het bedrijf werd opgericht in 1933 door E.G. van de Stadt, die aan de Zuiddijk te Zaandam begon met de bouw van kano's en kleine zeilboten. In 1939, toen Van de Stadt al naam gemaakt had met de bouw van Draken, Pampussen en Twaalfvoets-jollen, ontwierp hij voor houtwarenfabrikant/zeiler
 • Deisenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeisen

  Twee dunne houten of ijzeren balkjes boven in de schoorsteen om latten op te leggen, waaraan het spek of de worsten te roken hingen. In Assendelft: daaisen. Ook elders in Noord Holland.

  Bron: Anno 1961, nr. 76, p. 308
 • Dekamarktplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekamarkt

  Superrnarktketen, opgericht door de Westzaner D. Kat, met zeven vestigingen in de Zaanstreek. In 1941 opende Kat een kruidenierswinkel aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord. Acht jaar later opende hij een van de eerste Nederlandse zelfbedieningszaken, de “Kijkgrijp' in Velsen. Nadat het publiek aan de nieuwe manier van winkelen was gewend, werd deze winkel een succes. In 1955 opende Kat in IJmuiden zijn eerste echte supermarkt. Nadien volgden meer supermarktopeningen in de regio Kenn…
 • Dekeling, Elseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekeling, Else

  (Amsterdam, 5 november 1949)

  Beeldend kunstenares te Zaandam. Opleiding Theaterschool en Rietveldacademie, werkt abstract in verschillende technieken.

  beeldend_kunstenaar
 • Dekker bv, Drukkerij Remmertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker bv, Drukkerij Remmert

  Drukkerij te Wormer, fabrikant van diverse soorten vouwkartonnages voor met name de voedingsmiddelenindustrie, opgericht in 1896 door Remmert Dekker Pietzoon, die met een startkapitaal van f 1000 in Wormerveer een papierhandel begon. Het bedrijf specialiseerde zich al snel in de productie van en handel in verpakkingsmaterialen voor banketbakkers; tot 1972 bleven gebakdozen het belangrijkste artikel. Desondanks was in 1938 de doelstelling van Luxe Papierwarenfabriek …
 • Dekker bv, Papierindustrie Adriaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker bv, Papierindustrie Adriaan

  Verpakkingsdrukkerij te Wormer, indirect voortgekomen uit papierwarenfabriek P. *Dekker Jzn te Wormerveer. P. Dekker Jzn begon in 1850 in Wormerveer met de productie van papieren zakken. Van eenmanszaak groeide dit bedrijf uit tot een nv met aan het begin van de jaren `30 circa 50 werknemers. De crisisjaren maakten een einde aan de bloeiperiode. Na een staking werd het bedrijf in 1938 geliquideerd en kwamen de toen nog 40 werknemers op straat te staan. Op de p…
 • Dekker Jz, Mplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Jz, M

  Zie: Zeilmakerij
 • Dekker Jz, Stoomhoutzagerij Jplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Jz, Stoomhoutzagerij J

  Voormalig houtbedrijf te Zaandam, familie-onderneming. In 1845 kocht Jan Dekker Gerbrandszoon (1803-1867), gehuwd met Aagje de Jager, graan- en oliehandelaar, olieslager en peller ter fa. Cornelis Dekker & Zoon, voor zijn zoon Jan de oude wagenschotzager
 • Dekker Pz., Simonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Pz., Simon

  Simon Dekker Pz., peller, op 4 juni 1817 gehuwd met Maartje Honig, lid van het Bestuur der Sluizen in de Lagendijk aan de Zaan en commissielid van de Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid te Zaandijk, raadslid van de gemeente koog aan de Zaan vanaf 1819, burgemeester vanaf 1843 tot hij in 1858 bedankte hij voor het ambt.
 • Dekker, Adriana Anna (Ada)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Adriana Anna (Ada)

  (Zaandam, 1931)

  Beeldend kunstenaar, leerlinge Rijksacademie Amsterdam, schilderes. In 1955 ontving Ada Dekker de Prix de Rome voor schilderkunst. Zij huwde met H. Boer en woonde en werkte in Den Haag, Rhenen en Maartensdijk.
 • Dekker, Cornelis Kartenszoon (ook: Cartenszoon)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Cornelis Kartenszoon (ook: Cartenszoon)

  (Westzaandam 1741-Zaandam 1816)

  Minvermogende te Westzaandam, aan wie een 350 pagina's dik 'journaal' wordt toegeschreven. Dekker had een geringe opleiding en werd, als onder andere orgeltrapper in de vermaning te Westzaandam, in de laagste belastingkohieren genoteerd. Gezien zijn opleiding (vermoedelijk alleen lagere school) wekt het 'journaal`, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door hem werd geschreven, verwondering en bewonde…
 • Dekker, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van deze wagenschotzager werd gegeven in april 1683. De molen heeft gestaan ten westen van de Vaan en ten zuiden van de huidige Parkstraat. Uit een testament van 1775 blijkt dat de molen op dat moment al was verdwenen.
 • Dekker, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok, ten onrechte ook wel De Oude Dekker genoemd. De windbrief van de wagenschotzager (later balkenzager) werd gegeven in oktober 1662 aan Jan Dircsz. Decker. Hij heeft gestaan ten westen van de dijk, niet ver van de weg, en werd gesloopt in 1889.
 • Dekker, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Nieuwe Dekker

  molen houtzaagmolen
 • Dekker, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Jonge

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in augustus 1679 aan Dirck Pietersz. Decker. Hij heeft vermoedelijk gestaan in de omgeving van de Noordervaldeursloot en ging in januari 1784 door brand verloren.
 • Dekker, de Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Nieuwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Jonge Dekker en Lange Aagt genoemd. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in april 1702. De molen heeft gestaan ten noorden van het tegenwoordige Volkspark, nabij de Provincialeweg, en werd gesloopt in 1888.
 • Dekker, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Oude

  Oliemolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in december 1658. Oorspronkelijk werd hij ook als pelmolen gebruikt en had hij een dubbele bestemming. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Knie, ten noorden en op enige afstand van de Noordervaldeursloot, en werd gesloopt in 1895.
 • Dekker, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in oktober 1679 aan Jan Dircksz. Decker. Hij heeft gestaan aan het Zuideinde, tussen de Gouw en de huizen, en werd gesloopt in 1742.
 • Dekker, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok, zie: De Jonge Dekker
 • Dekker, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Dirk

  Zaandam 1765 - Zaandam 1834

  Burgemeester van Zaandam van januari 1814 tot april 1815, januari 1819 tot maart 1820 en januari 1823 tot juli 1828. Voor de samenvoeging van Oost- en Westzaandam was Dekker een half jaar maire of burgemeester van Oostzaandam. Dekker, koopman van beroep, was nadat
 • Dekker, Gerardus (Gé)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Gerardus (Gé)

  Zaandam, 10 december 1904 – Zaandam, 18 maart 1995

  Gé Dekker was een topzwemmer, die Nederland eenmaal vertegenwoordigde bij de Olympische Spelen in Parijs 1924.

  zwemmer
 • Dekker, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Gerrit

  Oudendijk, 1911 - Santpoort 31 juli 1991

  Journalistiek tekenaar Gerrit Dekker is geboren te Oudendijk, een dorp op de monumentale West-Friese Omringdijk. Hij moest van zijn vader bouwvakker worden maar omdat hij pittig kon tekenen mocht hij naar de ambachtsschool waar hij negens haalde voor vaktekenen en handtekenen. Hij vertrok 16 jaar oud naar de Zaanstreek om reclametekenaar te worden bij o.a. Bruijnzeel en Verkade.
 • Dekker, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Jan

  Handelsonderneming en aanvankelijk ook (chemische) industrie te Wormerveer; familie-onderneming vanaf eind 18e eeuw, in 1991 onderdeel van Naarden International te Naarden.

  In 1774 richtte Jan Gerbrandsz. Dekker gehuwd met Guurtje Cornelisd. Schenk, samen met zijn zwager Lammert Trip gehuwd met Claartje Jansd. Schenk, de firma Trip & Dekker op, maar in 1778 besloot hij onder eigen naam door te gaan met zijn 'handel in potasch en weedasch', met daarnaast een trashandel. De tras werd…
 • Dekker, Jan Adriaanszoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Jan Adriaanszoon

  Zaandam, 1834 - Zaandijk, 1905

  Jan Adriaanszoon Dekker, progressief-liberaal gemeenteraadslid en wethouder, tevens locoburgemeester te Koog, van beroep handelaar in vooral peulvruchten, werd in 1891 namens de liberale kiesvereniging 'Kiesrecht is Kiesplicht' in de raad van Koog gekozen, gelijktijdig met de
 • Dekker, Remmertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Remmert

  Zaandam, 04 juni 1860 - Amsterdam, 15 april 1911

  Remmert Dekker was beeldend kunstenaar, bekend geworden als tekenaar, tekenonderwijzer, schilder en etser van molens, landschappen en stadsgezichten. Dekker woonde en werkte vooral in Haarlem en Velsen.
 • Dekker, Truusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Truus

  Wormerveer, 13 mei 1922

  Truus Dekker is een actrice uit Wormerveer, werd vooral bekend door de TV-programma's van Wim Schippers als Het is weer zo laat, daarna met de rol van Loes de Wilde in De Lachende Scheerkwast, Op zoek naar Yolanda en Plafond over de vloer
 • Dekker, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Willem

  (Zaandijk 1814-Zaandam 1860) Huisschilder van beroep, ontwikkelde zich tot een verdienstelijk landschap- en stillevenschilder. Zijn vrouw, Trijntje de Jager, werd “'schilderesse' genoemd.
 • Dekschuitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekschuit

  De dekschuit, sinds de komst van de stalen schepen het meest voorkomende scheepstype in de Zaanstreek, vooral gebruikt voor het vervoer van cacao. Een plat schip, aan voor- en achterzijde een inlopend dek, aan de achterzijde een roer met helmstok. Het voor- en achterdek beschikt over luiken.
 • Delft bv, Vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDelft bv, Van

  Voormalige koekfabriek aan de Hoogstraat te Koog, thans bakkerijen te Harderwijk. Koekfabriek Van Delft nv werd begin 1900 opgericht door bakker Jan van Delft, toen nog gevestigd aan de Westzijde 124 te Zaandam, waar bakkerij Bood was gevestigd. In één der raamposten kan men nog altijd lezen: 'J. van Delft, confisseur'. In april 1914 zag hij kans het failliete koekfabriekje De Vlijt in Koog op de grens van Koog en Zaandijk, op te kopen, deels met eigen geld, deels met geld van enk…
 • Delftbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDelftbuurt

  Buurt te Assendelft, genoemd naar de hiervoor genoemde Delft bv, Van, ten oosten van de Dorpsstraat in het midden van het dorp. Het grootste deel van de inwoners van Assendelft woont in deze nieuwbouwwijk uit de jaren '70 en '80 in het midden van het dorp en ten oosten van de Dorpsstraat.
 • Delftse rijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDelftse rij

  Groep huizen aan de Havenstraat te Zaandam. De oorsprong van de naam ligt in de bestemming van deze in 1927 gebouwde woningen besloten: het huisvesten van de uit Delft meegekomen werknemers van de Artillerie Inrichtingen (Eurometaal).
 • Demografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDemografie

  Wetenschap, die zich bezighoudt met het noteren, tellen en rangschikken van bevolkingsgegevens. Van 1840 af zijn op grond van zo betrouwbaar mogelijk te achten volkstellingen zulke gegevens bekend. De hierna verwerkte bewonersaantallen van vóór 1840 zijn verzameld uit allerlei bronnen, berusten voor een groot deel op schattingen en worden - hoewel naar nauwkeurigheid is gestreefd - onder enig voorbehoud vermeld. De statistische verwerking heeft plaats in twee na elkaar opgenomen tabe…
 • Dennenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDennenboom, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in oktober 1708. Hij heeft gestaan achter de tegenwoordige Reigerstraat. In januari 1827 werd de fundering van de molen verkocht; waarschijnlijk is hij kort daarvoor gesloopt.
 • Dennenpoepplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDennenpoep

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: Simon Johannes Johannes.
 • Desertieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDesertie

  Onttrekking aan de krijgsmacht, met het doel dienstplicht of oorlogsgevaar te ontkomen. Met name in de Franse tijd en tijdens de Belgische opstand/oorlog (dus tussen 1810 en 1840) waren er in de Zaanstreek deserteurs. Desertie werd (en wordt) tijdens oorlogshandelingen als een ernstig vergrijp beschouwd en zwaar gestraft. In welke mate desertie in de Zaanstreek voorkwam, is niet bekend, noch te schatten. Al met al moet er toch een niet onaanzienlijke groep deserteurs zijn geweest. In …
 • Detailhandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDetailhandel

  Kleinhandel, deel van de dienstensector die de verkoop in winkels en op Markten omvat. Omvang en ontwikkeling van de detailhandel in de Zaanstreek, alsmede de spreiding en differentiatie hiervan, wijken niet of nauwelijks af van de landelijke situatie. Zie:
 • Detz, Arnoldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDetz, Arnold

  (1944)

  Beeldend kunstenaar, Krommenie. De kunstschilder Arnold Detz werd opgeleid aan de Rietveld Academie te Amsterdam en werkt in een naar abstractie neigende herkenbare stijl (olieverven).

  Zie ook informatie op internet

  beeldend_kunstenaar
 • Deugden, voorstellingen vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeugden, voorstellingen van

  Al sinds de middeleeuwen worden in Europa deugden voorgesteld door vrouwenfiguren met bepaalde attributen. Vooral in de 17e en 18e eeuw werden deze beelden van deugden gebruikt als versiering aan en in kerken en gebouwen met een wereldlijke bestemming (recht- en raadhuizen, weeshuizen, woonhuizen of boerderijen). Ze werden uitgevoerd in steen, hout, edel of onedel metaal, werden geschilderd op linnen doek, houten ondergrond, op tegeltableaus enzovoort.
 • Deurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeur

  In de Zaanstreek treffen we geen oudere dan 17de eeuwse deuren aan. Deze 17de eeuwse deuren waren uitgevoerd als opgeklampte deuren, waarbij voor de buitendeuren soms gecanneleerde delen werden toegepast. Zie ook: Dooddeur. In het interieur werden ook meer-paneelsdeuren gebruikt. Het regelwerk was daarbij uitgevoerd met een fijne profilering. Soms zien we hier ook gedraaide spijlen in de binnendeuren opgenomen. Hierbij kan een relatie worden ge…
 • Deurenfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeurenfabricage

  Zie: Bruynzeel-bedrijven.
 • Deurkalfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeurkalf

  In de vroegere bouw de scheiding tussen deuropening en bovenlicht in de gevel aan de straatzijde. Om gebouwen herkenbaar te maken werd soms aan of in de gevel de naam aangebracht, bijvoorbeeld met een gevelsteen of een uithangteken. Over het algemeen werden aan woonhuizen geen namen gegeven; de bewoners hadden niettemin ook wel de behoefte hun huis herkenbaar te maken voor voorbijgangers of bezoekers. Eén van de aardigste mogelijkheden daartoe bestond uit het aanbrengen van een gesned…
 • Deutel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeutel, de

  Volmolen te Oostzaandam. De molen werd in juni 1681 opgenomen in een assurantiecontract. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw, ter hoogte van het Grote Glop, en werd gesloopt in 1790.
 • Deutel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeutel, de

  Houtzaagmolen te Koog, paltrok. De enige vermelding van de balkenzager is in het Verpondingsregister van 1731. De volgorde van de molens op deze lijst wekt het vermoeden dat hij heeft gestaan ten noorden van het Breedweer, het, aan en ten oosten van de Dors.
 • Diakenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiakenhuis

  Zie: Wees- en armenzorg en armenzorg.
 • Dialectplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDialect

  Zie: Zaans.
 • Dichtgenootschappenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDichtgenootschappen

  Zie: Al Verder.
 • Diederen, drsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiederen, drs

  Josephus Antonius Marie (Brunssum, 1930). Gemeenteraadslid te Zaandijk en later Zaanstad, nadien burgemeester van Monnickendam. Sociaal-geograaf Diederen kwam via Naarden uit Limburg naar de Zaanstreek toen hij werd benoemd tot rector van het St. Michaël College te Zaandam. In 1966 werd hij voor de KVP in de gemeenteraad van Zaandijk gekozen. Hij bleef in die gemeente raadslid tot 1972, toen hij verhuisde naar Zaandam. Van 1970 tot 1974 was hij lid van Provinciale Staten. In 1974…
 • Diemermeer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiemermeer, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in 1746; de molen was afkomstig uit Diemermeer, waar hij als watermolen dienst deed. Hij werd herbouwd nabij en ten zuiden van de tegenwoordige spoorlijn, en werd gesloopt in 1790.
 • Dienst Jacobs, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDienst Jacobs, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1722. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Vaart, ten zuiden van het Blauwepad. In 1888 raakte hij tijdens het malen in brand en werd hij geheel verwoest.
 • Dienstencentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDienstencentra

  Instellingen met het doel de oudere mens zo lang mogelijk in zijn/haar omgeving te laten functioneren. De zeven dienstencentra in Zaanstad zijn sinds 1977 ondergebracht in een stichting, met een centraal bureau aan de A.G. Verbeekstraat te Zaandam. De stichting tracht te bevorderen dat ouderen zoveel mogelijk zelf hun belangen behartigen. Daarbij verleent zij ondersteuning en geeft zij voorlichting over de bestaande voorzieningen. Ook stimuleert zij initiatieven tot nieuwe vormen…
 • Dienstensectorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDienstensector

  Alle productie-activiteiten buiten die van de primaire sector (landbouw, visserij en dergelijke) en de secundaire sector (mijnbouw, industrie, bouwnijverheid, enzovoort). Tot de dienstensector behoren de Handel, het vervoer, het Bankwezen, het Verzekeringswezen en allerlei andere zakelijke diensten, maar óók de
 • Dienstplichtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDienstplicht

  De verplichting om de staat met zijn persoon te dienen. Ofschoon ook burgerlijke dienstplicht denkbaar is (en in enkele perioden in de geschiedenis voorkwam), wordt hier de militaire dienstplicht bedoeld. Deze verplichting bestond al in de oudheid; in de germaanse samenleving kwam bijvoorbeeld de 'heervaartplicht' voor. De militaire dienstplicht is sinds de
 • Diepen, Alice vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiepen, Alice van

  Alice van Diepen (1961), historica, met museologie als belangrijkste bijvak, trad van 1989 tot 1995 als museumconsulent van de Stichting Steun Musea Zaanstreek op. Van 1996 tot 1999 was zij hoofd Museale zaken van het Zaans Museum, in 1999 was zij negen maanden directeur ad interim van het Zaans Museum.
 • Dieprioolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiepriool

  Zie: Riolering Afvalwater, Gemeentewerken en Milieubeheer.
 • Dierenambulanceplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenambulance

  Activiteit van de Vereniging Dierenbescherming Zaanstreek; het vervoer van dode, zieke en/of gewonde dieren. De dienst is gevestigd naast het Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting Zaanstreek e.o. aan de Dr. H.G. Scholtenstraat te Zaandam en bestond voordien als meldpunt bij het Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Stichting te Krommenie. Aanvankelijk werd de vervoersdienst voor dieren opgezet met hulp van vrijwilligers in particuliere auto's. Met de komst van een echte dierenambula…
 • Dierenbeschermingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming

  Algemene benaming voor het streven dieren te beschermen tegen mishandeling en slechte verzorging, zowel gericht op het individuele (huis)dier als op de soort (vervuiling, aantasting landschap, bontfokkerij, bio-industrie). Naast het streven naar wettelijke beschermingsmaatregelen houdt de dierenbescherming zich bezig met het inrichten en in stand houden van asielen, controle op wettelijke voorschriften en informatieverschaffing over dierenbehandeling en -mishandeling. De diere…
 • Dierenbescherming Zaanstreek, Verenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierenbescherming Zaanstreek, Vereniging

  Vereniging, opgericht in 1934, met als doelstelling een asiel te stichten en dat draaiende te houden. De vereniging werd opgericht op initiatief van mevr. Hesselman, die in het begin van de jaren '30 was begonnen met de opvang van zwerfhonden- en katten in haar schuur aan de Belgischestraat te Zaandam. Het asiel werd ingericht aan 't Kalf te Zaandam en bleef daar ruim vijftig jaar in gebruik. Eind jaren '70, toen het asiel verouderd was, raakte de sticht…
 • Dierencentrum Zaanstreek e.o., Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDierencentrum Zaanstreek e.o., Stichting

  Stichting die het dierenasiel en -pension aan de Dr. H.G.Scholtenstraat te Zaandam beheert. De stichting werd opgericht in april 1985 door de Stichting Bouwfonds Dierencentrum Zaanstreek e.o. Deze stichting was in het leven geroepen door de Vereniging
 • Dijk & Allan bv, Drukkerij Vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijk & Allan bv, Drukkerij Van

  Drukkerij te Westzaan. Het bedrijf werd in april 1894 als firma opgericht door H.A. van Dijk en J.J. Allan te Westzaan, in januari 1984 werd het omgezet in een bv. De drukkerij beschikt over offsetapparatuur en houdt zich voornamelijk bezig met het vervaardigen van handelsdrukwerk, waaronder brochures in kleurendruk. Daarnaast behoort boekdruk tot de mogelijkheden. Bij Van Dijk en Allan waren in 1991 8 personen in dienst.
 • Dijk, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijk, De

  Band uit 1981 bestaande uit o.a. Huub van der Lubbe die Nederlandstalige popmuziek brengt. De band dankt zijn naam aan de Amsterdamse Zeedijk. De Dijk onstond uit Stampei. Bekende hits zijn onder andere 'Bloedend Hart' en 'Mag het licht uit'. De Dijk won diverse prijzen waaronder de Zilveren Harp in 1987 en de Gouden Harp in 1993.
 • Dijk, Johan Hendrik (Jan) vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijk, Johan Hendrik (Jan) van

  Oostzaan 4 juni 1918 - Zwijndrecht 25 november 2016 Jan van Dijk 1918-2016 Jan van Dijk was pianist, organist, dirigent, theoreticus en componist. Hij doceerde aan de conservatoria van Rotterdam, Tilburg, Den Haag en Amsterdam, compositie, harmonie, contrapunt, analyse, hoofdvak theorie der muziek. Jan van Dijk was jurylid aan de conservatoria van Gent en Brussel. Hij dirigeerde lange tijd het Gouds Symfonie-orkest, was muzikaal medewerker van dagbladen, tijdschri…
 • Dijkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijken

  Waterwerken, aangelegd om het achterliggende land tegen overstroming te vrijwaren. Zonder duinen en dijken is bewoning van grote delen van West-Nederland, waaronder de Zaanstreek, onmogelijk. De Zaanstreek ligt tussen 0,5 meter en 4,5 meter beneden Nieuw Amsterdams Peil (NAP) en zou zonder dijken geheel onder water staan.
 • Dijkgraafplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkgraaf

  Zie: Polderbestuur.
 • Dijkgraaf, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkgraaf, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit augustus 1728. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Knie, ten zuiden en op enige afstand van de Almanaksloot, en kwam in 1794 in slopershanden.

  molen pelmolen
 • Dijkhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkhuizen

  Woningen, gebouwd op of in het talud van een dijk. Vooral langs de hoge dijken, zoals Zuiddijk, Hogendijk en Westzanerdijk, ontstonden huizen van een bijzonder type, doordat zich onder de op straatniveau gebouwde woonverdieping nog een (soms vrij diep) onderhuis bevindt. Bij woningen langs de lage dijken valt op sommige plaatsen op dat ze beneden het niveau van de belendende straat zijn gebouwd. In de vaak trefzekere volkstaal werden zulke huizen “'koitekaikershoisies' genoemd.
 • Dijkkamp, Gieterijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkkamp, Gieterij

  Metaalbedrijf te Zaandam. De gieterij werd opgericht in januari 1964 en ontstond uit het door A.A.J. Dijkkamp en diens zoon L. Dijkkamp sr. in 1914 opgerichte familiebedrijf IJzer- en Metaalgieterij De Kloet - firma A.A.J. Dijkkamp & Zn. Vader en zoon vestigden het bedrijf in 1914 op het zogenoemde Blauwe Zand; naderhand werd de gieterij verplaatst naar een terrein aan de Pieter Ghijsenlaan 10 te Zaandam. Hun activiteiten werden in 1963 beëindigd. L. Dijkkamp jr. richtte daar…
 • Dijkman, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkman, Henk

  (Zaandam, 10-1-1949)

  Fotograaf Henk Dijkman studeerde fotografie, televisie en film aan de Minneapolis College of Art en reisde door Amerika aan het eind van de jaren zestig. Terug in Nederland, studeerde hij af aan de Gerrit Rietveld Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam.
 • Dijkslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijksloot

  Zie: Sloten 4
 • Dijkstra, Hennieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkstra, Hennie

  Zaandam, 25 oktober 1912 – Zaandam, 1 maart 1994

  Harmen Hendrik (Hennie) Dijkstra was de ZFC-doelman die op 23 april 1939 debuteerde bij het Nederlands elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen België (3-2 winst). Dijkstra manifesteerde zich in 1939 tijdens de wedstrijd tegen het Belgisch nationaal elftal als
 • Dik, Corplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDik, Cor

  Zaandijk, 10 augustus 1906 – Amsterdam, 15 juni 1975

  Cornelis (Cor) Dik, beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist, etser en tekenaar van landschappen, portretten, stillevens en vooral van mensen in hun doen en laten. Cor Dik was autodidact, maar wist zich te ontwikkelen tot een technisch bekwaam kunstenaar. Hij werkte onder meer in Zaandijk, Haarlem, Loosdrecht, Ede, Amsterdam en sinds 1965 in Ilpendam en gaf enige tijd les aan de Rietveld Academie te Amsterdam.
 • Dikkert, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDikkert, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief van de eiken- en balkenzager, een zogenoemde dommekracht, is niet bekend; de eerste vermelding dateert uit 1672. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, even zuidelijk van de Mallegatsluis, en werd in 1896 gesloopt om in Amstelveen herbouwd te worden als korenmolen. Een huidig wooncomplex is naar De Dikkert vernoemd.
 • Dil, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDil, Henk

  Zaandam, 20 juni 1937 - Zaandam, 6 maart 1993 Henk Dil 1937-1993 Hendrik (Henk) Dil, beeldend kunstenaar, keramist, beeldhouwer en bewonderaar van vooral de oud-chinese keramiek koos na zijn diensttijd voor de kunst. Hij woonde en werkte in Zaandam waar hij zijn atelier had in de werkgemeenschap Dam 8 en gaf hoegenaamd niets om maatschappelijke ambities. In 1963 had Henk Dil een krantenwijk en later een broodwijk om in zijn levensonderhoud te voorzien.
 • Dingstalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDingstal

  Zie: Bestuur en Rechtspraak 1.2.2. en 1.2.6.
 • Dioxineplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDioxine

  Dioxine is een verzamelnaam voor giftige stoffen die kunnen ontstaan bij de verbranding van chloorhoudendende (kunst)stoffen. Dioxine ontstaat bijvoorbeeld in vuilverbrandings installaties. Omdat ze oplosbaar zijn in vet kunnen ze zich ophopen in het vet van mens en dier.
 • Dirk de Eenvoudigeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDirk de Eenvoudige

  Houtzaagmolen te Westzaan, klein wipmolentje, zie: De Vriendschap, de
 • Dirk, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDirk, de Jonge

  De Jonge Dirk is een kleine papier en slijpmolen aan de Weelsloot, ten oosten van molen Het Prinsenhof in Westzaan. De molen draaide eerder onder de naam Indiës Welvaren in Zaandam.

  Externe link

  *
 • Dirk, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDirk, de Jonge

  Cacaomolen, en oorspronkelijk blauwselmolen, te Westzaan, zie: De Paradijsvogel, de

  cacaomolen molen blauwselmolen
 • Discipel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiscipel, de

  Snuifmolen te Westzaan, zie: De Kwikstaam
 • Distributieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDistributie

  Zie: Tweede Wereldoorlog.

  tweede_wereldoorlog
 • Districtenstelselplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDistrictenstelsel

  Zie: Bestuur en Rechtspraak 3.1.1
 • Dizzy Man's Bandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDizzy Man's Band

  Zaanse popgroep, in 1969 opgericht onder de naam 'Take Five'. In 1970 werd de naam gekozen waaronder de band bekendheid kreeg. Die bekendheid groeide snel door de ongebruikelijke en spectaculaire manier van optreden. Bij de oprichting bestond de formatie uit: Jacques Kloes (zang, composities), Herman Smak (toetsen, composities), Dick Buysman (bas), Dirk van der Horst (gitaar). Klaas Versteeg (saxofoon, fluit), Karl Kalf (trompet. cello) en “Bolle' Bob Ketzer (percussie, zang).
 • Dobbelsteen, Rob van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDobbelsteen, Rob van den

  (Zaandam, 23 september 1941-Schoorl 20 april 2020)

  Journalist en auteur. Hij zat nog op school toen hij in 1957 waterpolo- en voetbalverslagen begon te schrijven voor ‘Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon’. Ook ‘Het Vrije Volk’, ‘De Nieuwe Dag’ (kopblad van ‘De Tijd) en ‘Goal’ (radioprogramma van de KRO) maakten al enige tijd gebruik van zijn diensten toen hij in 1967 een vaste aanstelling kreeg op de sportredactie van het ANP in Den Haag.
 • Docter, Gerhardusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDocter, Gerhardus

  Schoten 1 maart 1917 - duingebied bij Overveen 23 februari 1944

  Ger Docter werkte als sportinstructeur, gespecialiseerd in zelfverdediging, in Zaandam. In de meidagen van 1940 diende hij bij een regiment Jagers. Medio 1943 weigerde hij zich te melden voor terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap en trachtte hij via België, Frankrijk en Zwitserland uit te wijken naar Engeland. Bij de Zwitserse grens werd hij gearresteerd en veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegen…
 • Dodenbossenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDodenbossen

  Zie: Begrafenisfondsen
 • Does, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoes, Jaap

  Koog aan de Zaan, 24 april 1924 - Vledder, 9 april 2008

  Jacob (Jaap) Does, beeldend kunstenaar; schilder, aquarellist, tekenaar en etser van portretten, naakten, bloemen, stillevens en landschappen in impressionistische trant. Jaap Does ontving zijn opleiding aan de Academie Kunstoefening te Arnhem en de Rijksacademie te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Koog, Vorden, Arnhem en Amsterdam.
 • Doeves, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoeves, Dirk

  Zaandam 23 mei 1935

  Schrijver van boeken als het autobiografische Dirkie de Zaankanter, dat in De Typhoon als feuilleton en vervolgens in boekvorm verscheen (Zaandam 1985). Een tweede roman Anne en Mar, bleef vooralsnog onuitgegeven. Hij schreef verder nog
 • Doffer, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoffer, de Blauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1721. Hij heeft gestaan ten westen van de Vaart, iets ten zuiden van de Papenpadsloot, en werd in 1746 verkocht om te worden gesloopt.
 • Dok van, -Weele van, Annekeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDok van, -Weele van, Anneke

  Zaandam, 24 oktober 1947

  Anneke van Dok-van Weele is een Nederlandse politica en socialistische journaliste, die in de gemeentepolitiek vlot carrière maakte als wethouder in Hoorn en burgemeester van Diemen en later Velsen. Werd in het eerste kabinet-Kok tamelijk verrassend staatssecretaris voor buitenlandse handel. Was door haar sterk internationaal gerichte portefeuille ook voor Haagse insiders een tamelijk onzichtbare bewindspersoon. Onder meer haar succesvolle i…
 • Dokter Roggertspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDokter Roggertspad

  Pad in de Molenbuurt te Zaandam haaks op de Westzijde, ook bekend als Dokter Rogaardspad en oorspronkelijk als Huismanspad. Deze eerste naam van het pad verwijst naar de in 1743 gesloopte houtzaagmolen De Huisman, waar het pad heen voerde. De beide andere namen verwijzen naar één van de bewoners van het pad. Het was vermoedelijk al in de 17e eeuw aanwezig, maar het eerst bekende
 • Doleantieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoleantie

  Zie: Anti-Revolutionaire Partij en Gereformeerden
 • Dolfijn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de (vermoedelijke) balkenzager is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1683. Hij heeft gestaan in het verlengde van het Stuurmanspad, en veranderde in 1808 nog van eigenaar. Verdere gegevens ontbreken.
 • Dolfijn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de

  Oliemolen te Wormerveer. De enige vermelding van de molen dateert uit 1683. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk.

  molen oliemolen

  oliemolen molen
 • Dolfijn, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, De

  Houtzaagmolen in Westzaan, vermoedelijk paltrok. De windbrief werd gegeven in april 1641. Hij heeft gestaan aan en ten westen van De Gouw, achter het Koperbergspad, en werd kort na mei 1754 gesloopt.
 • Dolfijn, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de Jonge

  Snuifmolen te Westzaan, ook de Witte Troffel genoemd. De windbrief werd gegeven in februari 1726, maar hij werd pas gebouwd in 1730. In september 1779 werd hij door brand verwoest. Zijn standplaats is niet bekend.
 • Dolfijn, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de Jonge

  Papiermolen en later pelmolen te Westzaan, ook de koperen Berg genoemd. De windbrief werd gegeven in maart 1695. Hij werd voor 1819 tot pelmolen omgebouwd. Hij heeft gestaan nabij en ten westen van de Gouw, achter het Koperbergspad, en werd in 1900 afgebroken en vervoerd naar Joure, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Dolfijn, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de Witte

  Papiermolen te Westzaan en later Assendelft. De eerste vermelding dateert uit 1763. In 1785 werd hij van zijn standplaats te Westzaan ten westen van de Gouw afgebroken en vervoerd naar Assendelft, waar hij werd herbouwd aan de Delft, nabij het Zaandammerpad. In juni 1799 werd hij door brand verwoest, waarna de te Oostzaan afgebroken pelmolen
 • Dolfijntje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijntje, het

  Snuifmolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit augustus 1717. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw, even ten noorden van de Mallegatsloot, en werd kort na 1801 gesloopt.

  molen snuifmolen
 • Dolle Minaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolle Mina

  Dolle Mina was een linkse, radicaal feministische actiegroep, ontstaan in december 1969. Met ludieke acties wilde zij de rechten van vrouwen verbeteren. Ondanks de formele rechten die vrouwen hadden, was er nog veel onrecht en achterstelling. De naam 'Dolle Mina' ontleende de actiegroep aan de bijnaam van de vrouwenstrijdster Wilhelmina Drucker (1847-1925). Deze strijdbare feministe van het eerste uur had als bijnaam ‘IJzeren Mina’. Wilhelmina Drucker streed tegen onrechtvaardige we…
 • Domela Nieuwenhuis, Ferdinandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

  Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

  Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

  Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
 • Domineespadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomineespad

  Pad te Koog, thans bekend als Zuiderkerkstraat. Het padreglement werd in 1694 vastgesteld.

  actualiseren
 • Domineestuin, Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomineestuin, Stichting

  Stichting te Zaandijk. opgericht in mei 1979, met de bedoeling de oude arbeidersbuurt Achter de Kerk voor volledige ondergang te behoeden. De stichting kwam voort uit een gelijknamige werkgroep, die ontstond toen de gemeente Zaandijk begin jaren '70 plannen ontwikkelde om de resten van de vervallen buurt Achter de Kerk volledig te slopen. De Domineestuin is een der paden in deze buurt. Na kraakacties bleven enige direct bedreigde panden gespaard. De contacten met (inmid…
 • Donath, Willem Frederikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonath, Willem Frederik

  Wormerveer, 25 juni 1889 – Den Dolder, 21 februari 1957

  Willem Frederik Donath was een fysioloog en hygiënist.

  fysioloog hygienist
 • Donau-pontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonau-pont

  De Donau-pont was een uit Duitsland afkomstige zeer grote veerpont die vanaf september 1953 werd ingezet als Rijkspont 12 bij de Hembrug om aan toenemende autoverkeer tussen Zaandam en Amsterdam tegemoet te komen. Met de komst van de Coentunnel in 1966 was de Donaupont niet meer nodig.
 • Donerenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoneren

  Bent u tevreden over de gratis online-encyclopedie van de Zaanstreek? Misschien wilt u de Vereniging Zaans Erfgoed, die deze site verzorgd heeft en beheert dan helpen met een kleine gift?

  Zo ja, klik dan op de button

 • Dongen, Aleida vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDongen, Aleida van

  Zaandam, 11 december 1933 - Zaandijk, 19 september 2022

  Derkjen Aleida van Dongen, concert- en liedzangeres, dirigente, leerlinge van Annie Hermes en Jac. Kort. Zij verleende haar medewerking vele jaren aan concerten in binnen- en buitenland. Samen met haar pianobegeleidster gaf ze door het hele land liederenrecitals. Ook werkte ze mee aan uitvoeringen van oude muziek met het Ateliertrio van Jaap Spigt. Samen met haar man Hans Pos vormde zij jarenlang het hart van de
 • Dongen, Lenette vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDongen, Lenette van

  Zaandam, 1 december 1958

  Cabaretier en zangeres, in 1989 begonnen met theatervoorstellingen, eerst met Peter Lusse en Hans van Gelder, vanaf 1993 solo. Zij bezat hiervoor een eigen dansschool in Uithoorn die zij verkocht toen ze naar de kleinkunstacademie ging. In 2004 ontving zij de Annie M.G. Schmidtprijs samen met Spinvis voor het nummer Vergeet mij niet. Lenette van Dongen was getrouwd met cabaretier Jacques Klöters.
 • Dongen, Maria vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDongen, Maria van

  Zaandam 23 maart 1928 - Zaandam 20 oktober 2012 Maria van Dongen 1928-2012 Operazangeres, sopraan, met een internationale carrière, woonde enige tijd in Zwitserland.

  In 1957 won Maria van Dongen de eerste prijs bij het Internationale Vocalistenconcours te Den Bosch. In 1958 viel ze in de prijzen bij het Concours van Genève. Dit leverde haar een contract op dat haar vanaf 1959 zes jaar verbond aan de opera van Zürich waar zij haar debuut maakte als Leonore in Verdi's La forza…
 • Donia, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonia, Dirk

  Franeker 10 januari 1859 - Zaandam 18 december 1928

  Dirk Donia, sociaal-democratisch gemeenteraadslid, wethouder en loco-burgemeester te Zaandam tussen 1911 en 1923, lid van Provinciale Staten. Dirk Donia volgde alleen de lagere school, daarna werd hij timmerman, eerst in zijn geboorteplaats Franeker, later in Amsterdam en tenslotte bij de spoorwegen in Zuidhorn. In Amsterdam, waar hij
 • Donk, Maartenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonk, Maarten

  Kempen 1505 - Amersfoort 16 april 1590 Maarten Donk, Mennistenhater en -vervolger, lid van de Spaanse Inquisitie, pastoor in Wormer van 1541 tot 1558 Maarten Donk, ook Martinus Duncanus, Rooms Katholiek geestelijke, pastoor en rector van de Latijnse school in Wormer van 1541 tot 1558, daarna benoemd tot pastoor in Delft. Maarten Donk kwam naar Wormer toen de tegenstelling tussen Roomsen en Doopsgezinden een triest dieptepunt had bereikt.
 • Donker & Middelhoven bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker & Middelhoven bv

  Houthandel te Zaandam, ontstaan in 1985 door een fusie tussen Donker en Schipper en Simonsz & Middelhoven (zie: H. Simonsz, Jan en Zoon). Na de fusie tot Donker & Middelhoven verliet Simonsz & Middelhoven het in 1979 in gebruik genomen terrein aan de Industrieweg te Wormerveer en concentreerde de houthandel zich op het terrein van Donker en Schipper aan de Sluispolderweg te Zaandam. Belangrijkste klanten van de nieuwe houthandel, die zich vooral in vurehout en triplex sp…
 • Donker & Zn., nv Houthandel v/h P.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker & Zn., nv Houthandel v/h P.

  Houthandel te Zaandijk. Tot 1970 zelfstandig, daarna gefuseerd met Houthandel P. Schipper Gzn. te Zaandam tot Donker & Schipper Houthandel bv, die vervolgens in 1985 fuseerde met Simonsz & Middelhoven (zie: Johannes (Jan) Simonsz & Zoon) Bouwspecialiteiten te Wormerveer tot
 • Donker, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Dirk

  (Wormer 1794-ná 1860)

  Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papieren te hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht w…
 • Donker, Meindert Mr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Meindert Mr.

  Zaandijk, 16 januari 1831 - Zaandijk, 16 december 1895

  Mr. Meindert Donker, burgemeester te Wormerveer, kantonrechter te Zaandam en wethouder en raadslid te Zaandijk. Meindert Donker, zoon van Dirk Donker, promoveerde in 1854 te Leiden en werd een jaar later kandidaat-notaris. Van 1856 tot 1864 was hij burgemeester van Wormerveer; hij legde die functie neer toen hij werd benoemd tot kantonrechter te Zaandam. In 1866 nam hij het notariaat van zijn vader te Zaandijk over. Hi…
 • Dood, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, de

  Houtzaagmolen te Koog, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in februari 1725. Hij heeft gestaan ten noorden van het Breedweer, aan en ten oosten van de Dors, en werd afgebroken in 1741. Mogelijk is hij naar Zoeterwoude overgebracht.
 • Dood, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, de

  Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit maart 1681. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Braakdijk, en werd in november 1915 door brand verwoest. De laatste jaren van zijn bestaan werd hij gebruikt voor het fijn malen van koffiedoppen en het verwerken van cacao-afval.
 • Dood, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in juli 1645. De molen heeft vermoedelijk gestaan nabij het tegenwoordige NS-station, en wordt na 1760 niet meer vermeld.

  molen houtzaagmolen
 • Dood, de Bleekeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, de Bleeke

  Meelmolen te Zaandijk, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in september 1656. Beginnende branden in januari 1911 en in juni 1922 werden tijdig geblust. In 1931 werd een elektromotor in de molen geplaatst en werden de roeden verwijderd; drie jaar later volgde de volledige onttakeling. In 1950 werd de meelmolen eigendom van Vereniging de
 • Dood, Jan Jansz. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, Jan Jansz. de

  In de 17e eeuw een smid te Jisp die vermaardheid kreeg door zichzelf operatief van een niersteen te bevrijden. Zowel Van Ollefen (“De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver', 1696) als J an Wagenaar ( “Beschrijving van Amsterdam', 1760- l 768) achtten dit zo bijzonder dat ze het in hun geschiedschrijving venneldden. Wagenaar's tekst luidt: “Jan Jansz. de Dood was sedert geruime tijd deerlijk door den steen gekweld. Op den 7 april 1651 nam hij het besluit zich zelven te redd…
 • Dooddeurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDooddeur

  Deur in de voorgevel van 17e- en 18e-eeuwse Zaanse huizen, doorgaans in het midden van deze gevel aangebracht. Het eigenaardige van deze deuren is dat ze niet als toegangsdeur werden gebruikt: de hoofdingang van de woningen bevond zich aan de zijkant. Bij de dooddeur, direct toegang gevend tot het woonvertrek - dus zonder portaal of gang -, ontbraken meestal zowel een stoep als een deurklink of -knop. Er werd alleen gebruik van gemaakt om bruid en bruigom na het huwelijk het huis te l…
 • Doodsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoodsluis

  Voormalige schutsluis in de banne van Wormer naar de Watering. De Wormer beschuitventers gebruikten de Doodsluis als zij naar Amsterdam gingen, maar deze route raakte begin 18e eeuw in onbruik toen het Barndegat dichtslibde en de Bamdegatsluis werd gesloopt (1714). De schippers van Wormer gebruikten nadien de
 • Doofpotplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoofpot

  Gebruikelijke aanduiding van een molen (bovenkruier) waarvan kap en wieken verwijderd zijn. Elders wordt zo'n onttakelde molenromp 'peperbus' genoemd.

  De als Doopsgezinde Vermaning aan de Oostzijde 82 te Zaandam gebouwde achthoekige kerk, thans in gebruik bij het Apostolisch Genootschap, kreeg in verband met z'n vorm ook de bijnaam de Doofpot. De koepelkerk is naar eclectisch ontwerp in de jaren 1860-1861 ontworpen door de Zaanse stadsarchitect
 • Doopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

  Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
 • Dooptuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDooptuin

  De door een doophek omgeven ruimte rond de preekstoel in protestantse kerken. Na de hervorming. eind 16e eeuw, kwam de dooptuin bij diverse groeperingen in zwang, echter niet bij de doopsgezinden. In de kerkinterieurs vormde de dooptuin een visueel belangrijk en functioneel element. Hier preekte de dominee vanaf zijn hoge preekstoel. Hier vond de doop plaats en hadden de leden van de kerkeraad hun zitplaatsen. Soms (maar niet altijd) stond hier ook de avondmaalstafel opgesteld.
 • Door Eendragt Bloeijende (Door Eendracht Bloeiende)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoor Eendragt Bloeijende (Door Eendracht Bloeiende)

  Voormalig zang- en muziekgezelschap te Koog en Zaandijk, opgericht in 1851 en daardoor een van de oudste met name genoemde koren. Vooral tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog maakte het gezelschap een bloeitijd door, de eerste periode daarvan stond het onder directie van de Zaandijkse houthandelaar Jacob Vis Cz. Door Eendragt Bloeijende bestond toen uit een (strijk)orkest en een gemengd koor. Later is de vereniging alleen als koor verder gegaa…
 • Door Onthouding Sterk (DOS)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoor Onthouding Sterk (DOS)

  Gemengd koor, opgericht door de afdeling Krommenie van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond (ANGOB), in de jaren '20. Het koor bleef bestaan tot aan de Tweede Wereldoorlog en had in de grootste samenstelling ongeveer 100 leden. Naast strijdliederen werd voornamelijk licht repertoire gezongen.
 • Doorn, dr Willem vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoorn, dr Willem van

  Arnhem 1 februari 1875 - De Bilt 14 februari 1959

  Willem van Doorn werd in 1875 in Arnhem geboren en bracht zijn jeugd door in West- Brabant. In 1893 werd hij onderwijzer in Breda. Daarna kwam hij via Hilversum, waar hij de acte middelbaar onderwijs behaalde, naar Zaandam waar hij als leraar Engelse taal- en letterkunde bijna veertig jaar verbonden bleef aan het Gemeentelijk Lyceum, nu Zaanlands Lyceum te Zaandam. Hij was actief in de SDAP en schreef onder andere in
 • Doorn, Milica vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoorn, Milica van

  Milica van Doorn 1973-1992 De 19-jarige Milica van Doorn bezocht op zondagavond 7 juni 1992, Eerste Pinksterdag, een verjaardagfeest in een flat aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Nadat zij rond middernacht vertrok om de bus te halen, kwam zij niet meer thuis. De volgende ochtend werd haar lichaam gevonden door pastoor Jan Broersen in de Noorder Valdeursloot ter hoogte van de St. Jozefkerk aan de Veldbloemenweg in de wijk Kogerveld. Zij bleek verkracht en op gewelddadige wijze o…
 • Doos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoos, de

  Hennepklopper te Krommenie, ook de Rammeldoos genoemd. De bouw van de industriemolens in de Zaanstreek begon in het jaar 1600 met de hennepklopper van Willem Dirksz van Zaanen en De Doos of Rammeldoos van Krommenieër Pauwel Cornelisz. De windbrief werd gegeven in maart 1600. Hij heeft gestaan aan het eind van de Heiligeweg en werd gesloopt tussen 1654 en 1661.
 • Doppenmalerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoppenmalerij

  Molenindustrie, uitgeoefend in het laatste kwart van de 19e eeuw en de beginjaren van de 20e eeuw in voormalige olie- en pelmolens. In de doppenmolens werden de doppen van koffiebonen, rijst en gerst vermalen tot meel ten behoeve van de
 • Dorpel, Hanneke van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpel, Hanneke van den

  Zaandam 8 juni 1983

  Hanneke van den Dorpel, pianiste, vakdocent muziek en culturele kunstzinnige vorming, studeerde af in 2008 aan het Conservatorium van Amsterdam. Van huis uit klassiek pianiste, bekwaamde zich voorts in pop- en musicalrepertoire, met uitstapjes naar jazz en zang.
 • Dorpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpen

  De Zaanstreek bestond - en bestaat eigenlijk nog steeds - uit een verzameling van dorpen en buurtschappen, elk met eigen karakter. Hoewel uit de naamkeuze van de dominerende gemeente Zaanstad een andere pretentie blijkt, getuigt de in de vroegere kernen nog grotendeels aanwezige bebouwing niet van verstedelijking. Onder afzonderlijk trefwoord zijn in alle Zaanse dorpen en buunschappen opgenomen, waarbij de bewoningsgeschiedenis is behandeld. Dit betreft
 • Dorpsomroeperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpsomroeper

  Persoon die besluiten van de Staten, en van het bans- en dorpsbestuur in de dorpen verspreidde, door deze op vaste plaatsen luidop voor te lezen. Ofschoon sinds het einde van de 18e eeuw de taak van de dorpsomroepers steeds meer werd overgenomen door de kranten, bleef de functie tot in de 20e eeuw bestaan. Degenen die de kunst van het lezen niet machtig waren, bleven dankzij de dorpsomroeper ook op de hoogte van alle door de gemeentebesturen noodzakelijk geachte mededelingen. De …
 • Dorpsstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpsstraat

  Naam van de hoofdstraat in zowel Assendelft als in Jisp, Oost-Knollendam en Wormer. In de overige Zaanse dorpen droeg deze hoofdstraat een andere naam, in Westzaan bijvoorbeeld Krabbelbuurt (in 1939 gewijzigd in J.J. Allanstraat.) De eerste bebouwing in de dorpen ontstond doorgaans op of langs een lage dijk. Aanvankelijk was deze bebouwing nog verspreid met veel zicht op de horizon. Het verkeer vond voor een groot deel varend plaats over de wegsloot, die langs het pad (want meer dan…
 • Dorpsvormplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpsvorm

  Zie; Landschap 2.
 • Dorsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDors

  Algemeen in de Zaanstreek gebruikte naam voor dwarssloot. of verbinding tussen twee sloten. De Zaanse uitspraak van `dwars` was dors.
 • Douanestelsel (Continentaal stelsel)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDouanestelsel (Continentaal stelsel)

  Complex van economische maatregelen in de Franse tijd. dat moest voorkomen dat van het Europese vasteland handel met Engeland werd gedreven. In Nederland werd het stelsel van kracht in 1810, toen het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk werd gevoegd. De eerst douanen kwamen in augustus 1810 naar de Zaanstreek. Zij bleven tot de bevrijding, eind 1813.
 • Downloadsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDownloads

  De volgende bestanden kun je downloaden vanaf Google Drive. Je krijgt eerst een melding dat het bestand te groot is voor een voorbeeld.

  Download de encyclopedie

  (oorspronkelijke versie: 1991) als PDF bestand. Het zijn grote bestanden, dus het kan enige tijd duren.
 • DPW Holding bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDPW Holding bv

  Samenwerkingsverband van houtbedrijven te Zaandam. zie onder: Donker & Zn., nv Houthandel v/h P.

  economie
 • Draaisma, Theodorus Arnoldusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDraaisma, Theodorus Arnoldus

  Wormerveer, 20 mei 1873 - Den Haag, 30 april 1916

  Beeldend kunstenaar, beeldhouwer, werkte voornamelijk in Haarlem en Den Haag en woonde ook in deze plaatsen.

  beeldend_kunstenaar
 • Draayer, Dirk Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDraayer, Dirk Gerrit

  Dieren (Gelderland), 4 april 1879 - Schiedam, 26 februari 1968 Dirk Gerrit Draayer 1879-1968 Dirk Gerrit Draayer, van 1934 tot 1936 burgemeester van Wormerveer. De jeugdige Draayer was een verdienstelijk wedstrijdzwemmer en zoon van HBS-onderwijzer Willem Draayer en Virgine Lucie Waardenburg. Na de gemeentelijke HBS in Leiden te hebben doorlopen werd hij cadet aan de Koninklijke Militaire academie in Breda.
 • DraCat Hollandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDraCat Holland

  DraCat Holland, gevestigd aan de Vredeweg 1n te Zaandam sinds 1994, importeur en groothandel van fietsen, accessoires en onderdelen. Vennoten zijn Guus Lagrand, Pieter Dral en Derk Dral. Produktie van fietsen voor woon- werkverkeer, sportbeoefening en wedstrijdsport. Klanten kunnen à la carte een fiets bestellen die geheel naar wens wordt samengesteld. Tevens productie van customade fietsen, toegespitst op specifiek gebruik van klanten. Fietsen, zoals mountainbikes voor politie e…
 • Drankbestrijdingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrankbestrijding

  Samenvattende benaming voor de activiteiten van in aanvang matigingsgenootschappen en later geheelonthoudersverenigingen. die waren (zijn) georganiseerd in zelfstandige lokale groeperingen en in plaatselijke afdelingen in nationaal verband. Het geschrift “het Morgenslokje”, dat verscheen in 1803. wordt gezien als begin van de Nederlandse drankbestrijding. Desondanks duurde het nog enige decennia voordat gesproken kon worden van drankbestrijding in georganiseerde vorm. In de j…
 • Drankenindustrie Raakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrankenindustrie Raak

  De frisdrankenfabriek van Raak stond aan de Hoogstraat in Koog aan de Zaan, waar in 1962 een geheel nieuwe bottellijn werd geïnstalleerd die een capaciteit kende van 20.000 literflessen per uur. Iets volstrekt nieuws want tot dan werden slechts flessen van 0,7 ltr als grootverpakking in de frisdranken-industrie van Nederland gebruikt. Alle grote merken zouden dit voorbeeld volgen.
 • Drie buurten,deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrie buurten,de

  Vroeger veel gebruikte aanduiding van Koog, Zaandijk en Wormerveer. Deze dorpen kwamen soms tot gezamenlijke regelingen en afspraken. bijvoorbeeld bij de verdeling van de banskosten. Kennelijk hadden de Drie Buurten samen ook een of meer functionarissen in dienst'. in 1705 kwamen de regenten bijeen om te overleggen over de kosten van de broodwegers. Dezen werden destijds door de overheid aangesteld om paal en perk te stellen aan het geknoei met gewicht en kwaliteit van het dage…
 • Driel, Guido vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDriel, Guido van

  (Amsterdam, 1962)

  Striptekenaar, illustrator, filmregisseur die opgroeide in Zaandam. In zijn strips heeft hij een zeer schilderachtige stijl, Hij begon al op zijn 13e samen met Peter Vlot in in de Typhoon met de strip Mobbelob en Wabbelob . Na de middelbare school probeerde hij samen met Vlot op de Rietveld Academie te komen , maar ze werden afgewezen omdat ze volgens de academie 'niet gepassioneerd' genoeg was Hij studeerde vervolgens geschiedenis. In deze periode tekende hi…
 • driel_van_guidoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNog doen: • Studie geschiedenis. • Werd afgewezen voor Rietveld. • Schilderachtige stijl met voor het album Toen we van de Duitsers verloren schilderijen van acryl op zwart papier. • Eerste album Vis aan de wand uit 1994 (over het personage Jonas Schroom in het Amsterdam in 1964). Won in 1995 Stripschapprijs • Andere albums: Meneer Servelaat neemt vakantie, De fijnproever, Om mekaar in Dokkum, De ondergang van Amsterdam, Gasten • 2000 documentaire U spreekt met Frank Laufer (voor het program…
 • Driessen, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDriessen, Willem

  (Den Haag 11 juli 1886 – Den Helder 19 december 1935)

  Willem Frederik George Lodewijk Driessenwas van 1913 tot 1918 burgemeester van Westzaan. Na zijn ambtsperiode aldaar werd hij 1918 verantwoordelijk als regerings-commissaris voor de graan-inzameling in Noord-Holland. In 1919 vervulde werd hij burgemeester van Koog aan de Zaan. In 1921 werd de Koogse burgemeester Driessen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Zaandam. Dat heeft hij tot 1928 gedaan, daarna…
 • Drijfriemenfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrijfriemenfabricage

  De aandrijving van machines en werktuigen had sinds de invoering van de stoomkracht lange tijd plaats met behulp van zogenoemde 'centrale drijfwerken`. In de fabrieken en werkplaatsen werd een beperkt aantal - meestal niet meer dan een - krachtbronnen gebruikt: een stoommachine. later ook een petroleum-. gas-. of elektromotor met groot vermogen. Door deze krachtbron werd het centrale drijfwerk in beweging gebracht. Dat was meestal opgehangen aan de zoldering van de werkruim…
 • Drijver, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrijver, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. paltrok. zie: De Visserman, De
 • Dromer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDromer, de

  Oliemolen te Assendelft, zie: De Oranjeboom, de

  oliemolen molen
 • Dromer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDromer, de

  Watermolen te Oostzaan. De grote achtkante bovenkruier werd gebouwd in 1651. Hij heeft gestaan aan het eind van de Watering, bij het Barndegat, en werd gesloopt in juni 1914.
 • Droogmakerijenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDroogmakerijen

  Zie Polders Zie ook: Landschap 5 en 10 en Natuur in de Zaanstreek in de Zaanstreek 5.3.
 • Dros, Rick Lorenzoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDros, Rick Lorenzo

  (1959)

  Nederlands cabaretier en tekenaar die in 1993 debuteerde met de voorstelling Bloe Moen. Hij won daarmee de publieksprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, maar verloor de prijs van het cabaretconcours van de Wim Sonneveldprijs van Thomas Acda. Later maakte hij de voorstellingen Doondoe en Soplattaswat. Met Majanka Fröhlich speelde hij Wij zijn de Everly Brothers niet! (geschreven samen met Hans Paulides) die hij in eerste instantie solo speelde en Romeo en Hoe-…
 • dros_rick_lorenzoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big• Presenteerde op Zaanradio het programma Wat?! samen met Anneke Botterman. Later twee losse programma’s.


  • Debuutvoorstelling Bloe Moen won publieksprijs Amsterdamse Kleinkunstfestival


  • Striptekenaar in Volkskrant (Lorenzo). Tekende ook voor School-tv-weekjournaal en schreef daar ook een wekelijks lied voor.
 • Drukinktfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrukinktfabricage

  De vervaardiging van drukinkt is weliswaar verwant aan de verffabricage, die in de Zaanstreek van grote omvang en betekenis is geweest, maar wijkt daarvan door de specifieke eisen als gevolg van bijvoorbeeld droging, laagdikte en druksnelheid in zo sterke mate af dat de productie in gespecialiseerde bedrijven plaats heeft. In de Zaanstreek is alleen
 • DTSplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDTS

  DTS wielervereniging 'Door Training Sterk'. Op 29 maart 1921 kwamen in café Booij aan de Padlaan in Krommenie een aantal heren waaronder D. de Vries en R. Heijmering bijeen ter oprichting van een wielerclub voor de Zaanstreek, de Zaanlandse Wielerclub DTS, Door Training Sterk. Doel was het beoefenen van de wielersport en vaardigheidsritten, tegenwoordig vaak trim- of toeristische tochten genoemd. De start en aankomst had meestal in de Stationsstraat te Zaandam plaats. Deze tochten trokken …
 • Dubbele Buurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbele Buurt

  Bijzondere bebouwingswijze van de dijk langs de Zaan, voor komend te Koog en Wormerveer. Dubbele buurten worden gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid huizen dicht bij elkaar. De twee Zaanse dubbele buurten hebben hun oorspronkelijke aanzicht verloren, maar de naam Dubbele Buurt bleef gehandhaafd. Ze ontstonden doordat men bij dreigende dijkdoorbraak langs de oorspronkelijke dijk een tweede waterkering aanlegde. Zo ontstonden twee dijken naast elkaar die beide bebouwd werden.
 • Dubbele Buurt 3plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbele Buurt 3

  Op de westelijke Zaanoever gelegen houten woonhuis van twee bouwlagen dat in oorsprong dateert uit de 17e en 18e eeuw maar in 1866 zijn huidige vorm kreeg. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het pand aan de achterzijde uitgebreid met een stenen Zaankamer. Het pand is opvallend gesitueerd in een bocht van de Dubbele Buurt in Wormerveer.
 • Dubbelman, Géplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbelman, Gé

  (Lage Zwaluwe, 1955 (?))

  Fotograaf, woonachtig en werkzaam in Zaandam. Leerde het fotograferen van zijn vader. Maakt vooral foto’s van architectuur en landschappen. In 1995 en 1996 maakte hij in opdracht van de Provincie Noord-Holland een serie over het industrieel erfgoed van de Zaanstreek. Vanaf januari 2001 volgt hij voor de Dienst Noord/Zuidlijn de aanleg van deze metrolijn dwars door Amsterdam Verder volgt hij vanaf 2002 de veranderingen in het Centrum van Zaandam voor het…
 • Dubbink, Ceesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDubbink, Cees

  Zaandijk, 12 januari 1914 – Wassenaar, 8 juli 2014

  Cornelis Willem (Cees) Dubbink was een Nederlands jurist.

  jurist
 • Duif, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, De

  Pelmolen in Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in juli 1777. Hij heeft vermoedelijk gestaan in de omgeving van het Smaal. En werd in 1796 gesloopt.

  pelmolen oostzaandam molen
 • Duif, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Blauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1704. Hij heeft gestaan ten oosten van de Vaart. achter het Papenpad en werd gesloopt in 1743.

  houtzaagmolen westzaandam paltrok molen
 • Duif, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Rode

  Houtzaagmolen te Westzaan. De enige vermelding dateert uit september 1710. Hij heeft gestaan ten westen van de weg. nabij de dijk.

  houtzaagmolen westzaan molen
 • Duif, de verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de vergulde

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in september 1699. Hij heeft gestaan nabij het Papenpad. De laatste vermelding dateert uit 1795.

  houtzaagmolen westzaandam molen
 • Duif, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. oorspronkelijke naam: de Zaaijer. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1728. In 1730 werd Jan Jansz. Duyves eigenaar. die de naam van de molen veranderde. De juiste standplaats is niet bekend; hij werd gesloopt in 1743.
 • Duif, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Witte

  Hennepklopper te Krommenie. ook de Houten Molen genoemd. De windbrief werd gegeven in juni 1634. Gezien zijn bijnaam was hij mogelijk een wipmolen. Hij heeft gestaan ten oosten van Krommeniehorn. bij de Nauernase Vaart. en werd in 1773 gesloopt.
 • Duif, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Witte

  Hennepklopper te Krommenie, ook wel de Pachter genoemd. De windbrief werd gegeven in november 1652. Hij heeft gestaan aan de Pachtersloot. werd in 1886 onttakeld en in 1891 gesloopt.

  hennepklopper krommenie molen
 • Duif, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de Witte

  Oliemolen en later verfmolen te Wormer. De windbrief werd gegeven in augustus 1680. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, en werd in 1895 omgebouwd tot verfmolen. In 1903 werd hij, nadat hij door een stormvlaag zwaar was beschadigd, gesloopt.
 • Duijn, Wilhelmus Petrus Johannesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuijn, Wilhelmus Petrus Johannes

  Wijk aan Zee 1 augustus 1912 - Braunschweig 23 mei 1945

  Wilhelmus Petrus Johannes Duijn, fabrieksarbeider, woonachtig in Krommenie, ondertrouwd in april 1941 met G. de Groot. Vader van Gerardus Cornelis Wilhelmus Duijn, geboren in februari 1942.
 • Duijs, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuijs, Jan

  Nijmegen, 21 februari 1877 - Lochem, 16 september 1941

  mr Jan Eliza Wilhelm (Jan) Duijs, bezoldigd propagandist van de SDAP, raadslid en eerste socialistische wethouder te Zaandam, Statenlid, Kamerlid en redacteur van het socialistische weekblad
 • Duikersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuikersluis

  De duikersluis behoort tot een sluistype met uitsluitend waterstaatkundige functie, doorvaart was niet mogelijk. In de Zaanstreek waren verscheidene duikersluizen, o.a. bij Nauerna en Oostzaan die werden gebruikt om het achterland te ontwateren. Het bekendst was de Duikersluis in de
 • Duiksportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuiksport

  Zie: Onderwatersport
 • Duinjager, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuinjager, de

  De Duinjager, verfmolen en oorspronkelijk snuifmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in augustus 1696 aan Adam Jansz. Duijn. In juni 1781 ging hij door brand verloren waarna herbouw volgde.

  De Firma Gebr. Verdonk in Zaandam, eigenares van molen de Duinjager, de enige (niet meer in bedrijf zijnde) verfmolen in Nederland, heeft Rijksmonumentenzorg in januari 1953 verzocht deze in 1781 gebouwde molen te mogen slopen. Het onderhoud was haar te duur. De scharen van de molen…
 • Duinmeier, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuinmeier, de

  Oliemolen, later doppenmolen en tenslotte pelmolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit maart 1682. Na mei 1883 werd hij gebruikt voor het malen van doppen. en enige jaren later werd hij omgebouwd tot gerstpeller (voor Molenaar's Kindermeel). Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Duinmeiersloot, halverwege het land, en werd gesloopt in 1912.
 • Duinmeijer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuinmeijer, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief \verd gegeven in juli 1742 aan Claas Aryaansz. Duijn. Hij heeft gestaan ten oosten en op enige afstand van de Gouw. in het verlengde van het Rad van Avontuurspad. en werd in december 1891 door brand verwoest.
 • Duitsman. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuitsman. de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven injuni 1677. Hij heeft gestaan aan en ten Westen van de Gouw. ten noorden en op enige afstand van de Kopermolensloot. en werd gesloopt in 1791.
 • Duitzak, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuitzak, de

  Pelmolen te Oostzaan. zie: de Gorter

  pelmolen molen
 • Duivensportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuivensport

  Ongeveer 460 personen houden zich met de duivensport in de Zaanstreek bezig, waarvan circa 16.000 duiven worden ingezet voor wedstrijden, aangesloten bij 13 verenigingen. De oudste Zaanse vereniging is Postduivenvereniging De Zeppelin uit Zaandam, die in 1909 werd opgericht en in 1910 de Koninklijke goedkeuring verkreeg.
 • Dunbil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDunbil, de

  Oliemolen te Oostzaandam, zie: De Windhond, de

  molen oliemolen

  oliemolen molen
 • Duvelsmolen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuvelsmolen, de

  Meelmolen te Wormer. zie: De Auwelsmolen, De

  molen meelmolen
 • Duyn, Hendrikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyn, Hendrik

  Uit Zaandam afkomstige adjudant, die na de omwenteling van 1795 in het Orangistische Krommenie de rust herstelde. Van Hendrik Duyn zijn weinig persoonlijke gegevens bekend. Op 28 januari 1795 zochten de gecommitteerden van Westzaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer contact met hem. Hij was toen adjudant bij Daendels en was met Krayenhoff, de leider van de omwenteling te Amsterdam, naar de hoofdstad gekomen.
 • Duyvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis

  Ondernemersgeslacht, reeds bekend in de 16e eeuw, vooral actief in de 19e en 20e eeuw. De familie Duyvis stamt van het geslacht Duven af, dat al lang geleden in de Zaanstreek woonde en werkte. Jan Duven had omstreeks 1365 al visrechten in Jisp en Nek: zijn nageslacht woonde in Assendelft, waar Havick Jans Duven (ca. 1510-ca. 1580) een zoon had, genaamd Gerrit Havicz (1550-1614) die trouwde met Trijn Claes Duyves (geb 1635), dochter van Claes Cornelis alias Claes Duyves, schepen te Assend…
 • Duyvis, bv Machinefabriek P Mplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, bv Machinefabriek P M

  Machinefabriek te Koog. Het bedrijf werd opgericht als P. M. Duyvis & Co in november 1885 door ir. Pieter Mattheus Duyvis te Koog en Dirk Willem Stork (mede directeur van Stork & Co te Hengelo) als stille vennoot. Pieter was de zoon van Teewis Duyvis, eigenaar van zes oliemolens en een pelmolen. Zijn vader was tevens de oprichter van de firma T. Duyvis Jz Stoomoliefabriek, die uiteindelijk zou uitgroeien tot de bekende nootjesfabriek.
 • Duyvis, Ericus Gerhardusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Ericus Gerhardus

  Koog aan de Zaan, 5 september 1852 - Koog aan de Zaan, 14 oktober 1937

  Ericus Gerhardus Duyvis, koopman, zoon van Teewis Duyvis Jansz (1825-1875), werd raadslid tot 1899 en enige jaren wethouder van Koog. Zijn vasthoudende verdediging van de noodzaak tot het beschikbaar stellen van middelen voor het aanleggen van een nieuwe sluis in Zaandam leidde uiteindelijk tot een succes.
 • Duyvis, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Jacob

  (Zaandam, 19 november 1832 - Utrecht, 24 april 1908)

  Jacob Duyvis, fabrikant, koopman, gerstpeller, kamerlid en burgemeester van Koog aan de Zaan. Als lid van de Tweede Kamer voor een periode van twee jaar verhinderde hij in 1884 de terugkeer van oud-minister Kappeyne van de Coppello in de Kamer. Enkele malen voerde hij het woord bij economische onderwerpen en bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-Reekers over de zeevisserij. Duyvis stelde zich welwillend op ten opzichte …
 • Duyvis, Lizeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Lize

  Utrecht, 12 december 1889 - Apeldoorn, 5 augustus 1964

  Erica Louise (Lize) Hooft Hasselaer-Duyvis, beeldend kunstenaar woonachtig te Zaandam, kreeg haar opleiding van J. A. Zandleven, Willem E. Roelofs Jr. en Coba Ritsema. Tentoonstelling van de Bond van Kunstkringen in Nederlands-Indië in 1936. Het genre van de Zaanse schilderes is portret, stilleven en bloemen. Was lid van St. Lucas te Amsterdam, op welke tentoonstelling zij eveneens exposeerde. Behoorde tot De Amsterdamse Schil…
 • Duyvis-Recterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis-Recter

  Oliefabriek te Koog. De historie van Duyvis gaat terug tot 1806, in welk jaar Teewis Duyvis van een ongehuwde oom de oliemolen De Halve Maan verkreeg. Hij werd zo de eerste Duyvis die olie sloeg. In 1850 vestigde zijn kleinzoon zich onder de naam T. Duyvis Jz. Het bedrijf bestond in dat jaar uit zes oliemolens met een capaciteit van 2400 ton lijn- en koolzaad per jaar en een pelmolen. In 1880 werd nabij de Pellekaanshoek te Koog door E.G. Duyvis Tz. de stoomoliefabriek 'De Zaan' g…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/letters/d.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/12/02 10:53
 • door jan