letters:h

H

410

H

 • H
 • Haaf, Dick tenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaaf, Dick ten

  Alkmaar, 1947

  Dick ten Haaf, beeldend kunstenaar: olieverven, gouaches, etsen en litho`s. Dick ten Haaf is autodidact en werkt te Zaandam. ,,Ik heb niet zulke bijzondere toekomstverwachtingen. Het liefste ben ik tot in lengte van dagen bezig met tekenen en schilderen. Ik maak de dingen voor mezelf. Ik ben degene die er een kick van krijgt.'' aldus de 31-jarige Dick ten Haaf in De Typhoon van september 1984. Hij had zijn atelier aan de Klokbaai te Zaandam en was de maker van een…
 • Haak bv, Scheepswerfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaak bv, Scheepswerf

  Scheepswerf te Zaandam, gespecialiseerd in kleinere, stalen, zeegaande schepen tot een lengte van 50 meter, zoals motorjachten, sleepboten, vissersschepen en dergelijke.

  In juni 1925 richtte Jacob Haak (1901-1986) een werf op aan de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam. Haak was een geschoolde machinist, die na het maken van een stalen visjol, op de scheepsbouw besloot over te stappen. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met schoonmaakwerk en reparaties. In de crisisjaren b…
 • Haal, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaal, de

  Buurt en straat te Oostzaan, lopend vanaf het Noordeinde in de richting van Purmerend. De oorsprong van de naam is niet met zekerheid te geven. Waarschijnlijk is Haal een verbastering van hadel of halfdeel, maar ook mogelijk is dat de naam herinnert aan een overhaal die ooit ter plaatse aanwezig was. Ofschoon meer voor de hand ligt dat de naam afstamt van halfdeel, roept juist deze verklaring ook meer vragen op.
 • Haaldersbroekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaaldersbroek

  Chris Krijt Buurtschap en straat aan de zuidkant van de Kalverpolder, waar de Poel overgaat in de Braaksloot, tegenover 't Kalf. De buurt was mogelijk reeds in de 13e eeuw bewoond. Van oorsprong maakte Haaldersbroek deel uit van de banne van Oostzanen, na 1795 hoorde de buurtschap bij
 • Haan bv, Bouwbedrijf deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan bv, Bouwbedrijf de

  Bouwbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door D. de Haan. Met twee compagnons begon hij materiaal voor kleuteronderwijs (driehoekjes, telramen) te maken. Voorts verrichtten zij onderhoudswerk aan woningen. De produktie van de schoolmiddelen werd in 1967 afgestoten. Daarna legde De Haan zich geheel toe op verbouwingen, nieuwbouw, groot onderhoud en restauratie-werkzamnheden. In 1969 werd de eenmanszaak van D. de Haan een vennootschap onder firma (toen zo…
 • Haan bv, Transportbedrijf deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan bv, Transportbedrijf de

  Transportbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1930 door C. de Haan en houdt zich sindsdien bezig met het goederenvervoer over de weg, opslag en distributie. De juridische vorm werd van vennootschap onder ñrma gewijzigd in bv. Bij Transportbedrijf de Haan waren in 1991 60 personen in dienst.
 • Haan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de

  Meelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in november 1632. Buiten watermolen De Parel, de te Assendelft was hij de grootste Zaanse molen. De lengte van zijn roeden was rond de 28 meter. Hij heeft gestaan aan het Molenpad, aan en ten noorden van de Zuidervaldeursloot en werd in 1897 voorzien van een grote gasmotor, in 1910 onttakeld en in augustus 1912 door brand verwoest. De laatste jaren van zijn bestaan werd hij gebruikt voor het vermalen van zaagsel tot houtmeel.
 • Haan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de

  Houtmeelfabriek aan de Kalverpolderringdijk (ter hoogte van de tegenwoordige Zaanse Schans). De fabriek was bezit van de Firma Groot & Co. Na een stofexplosie (houtmeel is zeer fijn vermalen zaagsel, zoals elke fijn verdeelde stof kan het met lucht een explosief mengsel vormen) op 24 maart 1928 werd het bedrijf door brand verwoest. Door overwaaiend vuur raakte ook molen De
 • Haan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de

  Meelmolen en later doppenmolen te Koog, zie ook: De Koekoek, De Hij werd in 1627 gebouwd als oliemolen De Koekoek, De Hij heeft gestaan nabij de tegenwoordige kruising van de Breestraat en de Krokusstraat. In 1847 werd hij vertimmerd tot meelmolen en veranderde ook zijn naam. Na 1903 werd hij gebruikt als fouragemaler en nog later voor het malen van zaagsel. In februari 1921 ging hij geheel door brand verloren.
 • Haan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de

  Hennepklopper te Krommenie. De windbrief werd gegeven in april 1638. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de naar hem vernoemde Haansloot, en werd omstreeks 1880 gesloopt.
 • Haan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de

  Meelmolen te Wormer, ook De Haanmolen genoemd. De windbrief werd gegeven tussen 1584 en 1601. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Torensloot, achter de huizen en werd in de eerste helft van de 18e eeuw gesloopt.
 • Haan, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de Vergulde

  Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit augustus 1630. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, buitendijks, iets ten noorden van de tegenwoordige Julianabrug en werd in 1904 afgebroken en vervoerd naar Groesbeek, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Haan, Jacob Israël deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, Jacob Israël de

  Smilde 31 december 1881 — Jeruzalem 30 juni 1924

  Nederlands letterkundige, voornamelijk dichter, maar ook bekend door enkele romans en essays. De Haan was de iets jongere broer van Carry van Bruggen, pseudoniem van Lientje de Haan; zij werden in hetzelfde jaar geboren, merkwaardigerwijs op 1 januari en 31 december van dat jaar. Op jeugdige leeftijd, in 1885, verhuisden zij naar Zaandam, waar hun vader Izak chazan of Joods voorzanger in de
 • Haanmolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaanmolen

  Meelmolen te Wormer, zie: De Haan.
 • Haanslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaansloot

  Sloot te Krommenie, die de Ham en de Vlusch met elkaar verbindt. De Haansloot vormt thans de grens van de nieuwbouw van Krommenie en het weidegebied.

  actualiseren
 • Haardschermenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaardschermen

  Metalen (ijzeren) 'mantels`, meestal in licht gebogen vorm, die geplaatst werden voor het open vuur in de vroegere stookplaatsen om de warmtestraling minder direct te maken en uit het vuur spattende vonken tegen te houden. In de Zaanse koopmanshuizen waren dikwijls fraai beschilderde haardschermen in gebruik; voorbeelden ervan zijn te vinden in het streekmuseum
 • Haardstedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaardsteden

  Vroegere volkstellingen (van de 15e tot 17e eeuw) werden niet in het minst gehouden om de draagkracht der bevolking vast te stellen in verband met de belastingheffingen. Door de gewoonte het aantal stookplaatsen te belasten, werden daarbij de haardsteden geteld en niet het aantal bewoners.
 • Haarlemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaarlem

  De belangrijkste stad van Kennemerland, in verscheidene opzichten met de Zaanstreek verbonden. De ontginning van de Zaanstreek is grotendeels vanuit Kennemerland geschied. Het is zelfs aannemelijk (zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.1.) dat de familie Van Haarlem, de meest aanzienlijke van heel Kennemerland, verantwoordelijk was voor het initiatief tot ontginning. Deze werd waarschijnlijk opgedragen aan een jongere zoon, die de naam Van Zaanden ging dragen. De wapens van de Van Haarlems en…
 • Haarlem, Willem vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaarlem, Willem van

  Zie: Kinbac, Wilhelmo
 • Haas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de

  Houtzaagmolen te Wormer, vermoedelijk paltrok. De eerste vermelding dateert uit 1705. Hij heeft vermoedelijk iets westelijk van de Bartelsluis gestaan, en werd na 1712 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de

  Verfmolen te Westzaandam, om zijn kleine formaat meestal Het Haasje genoemd. De molen werd gebouwd kort voor 1739; aanvankelijk was hij tevens tabaksstamper. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, ten zuiden en op enige afstand van de Mallegatsloot, werd rond 1880 ingericht voor het malen van doppen, en werd in april 1887 door brand verwoest.
 • Haas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Witte Ster.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Grauwe Haas, de

  molen houtzaagmolen
 • Haas, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de

  Hennepklopper te Wormer. De molen werd vermoedelijk in 1611 gebouwd. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Kokersloot, op de hoek van de Nieuwe Vaart, en werd tussen 1716 en 1724 gesloopt.

  molen
 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, balkenzager, ook De Haas genoemd. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1725. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, iets zuidelijk van de Papenpadsloot, en wordt voor het laatst vermeld in 1732.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1660. Hij heeft gestaan ten oosten van de Vaart, achter het Botenmakerspad, en werd gesloopt in 1794 of kort daarna.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1684. Het is niet bekend of hij balken- of wagenschotzager, en paltrok of bovenkruier was. De molen stond aan de Zaan, ten zuiden en op enige afstand van het Konijnenpad, en was in 1693 reeds verdwenen.
 • Haas, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaan. De enige vermelding dateert uit 1691; het is inmiddels zeker geworden dat de naam een verschrijving is van Groene Haas.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Groene

  Houtzaagmolen te Westzaan. paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit september 1726. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de dijksloot. ten westen en op enige afstand van de weg, en werd in 1763 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Jonge

  Oliemolen te Assendelft en later Wormerveer. De eerste vermelding dateert uit 1657. In 1663 werd hij afgebroken en vervoerd naar Wormerveer, waar hij aan de Noorddijk werd neergezet, en kort na december 1809 werd hij gesloopt. In 1819 werd houtzaagmolen De
 • Haas, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Oude

  Oliemolen te Zaandijk. De eerste vermelding dateert uit 1650. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Sluissloot, ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn, en werd gesloopt in 1848.

  molen

  oliemolen molen
 • Haas, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1728. Hij heeft noordwestelijk van het tegenwoordige NS-station gestaan, en is in 1777 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Oude

  Oliemolen te Assendelft. De eerste vermelding dateert uit omstreeks 1630. Hij heeft gestaan aan de wegsloot, en werd kort na september 1662 afgebroken en vervoerd naar Zaandam.

  molen

  oliemolen molen
 • Haas, de Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de Witte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. Zie: De Witte Ster.

  molen houtzaagmolen
 • Haas, de.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de.

  Houtzaagmolen te Wormerveer, bovenkruier. De balkenzager werd na 1819 gebouwd. Hij heeft gestaan aan het begin van de Noorddijk, aan weg en Zaan, en werd in 1888 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Haasje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaasje, het

  Verfmolen te Westzaandam, zie: De Haas, de
 • Hadel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHadel, de

  Zie: Haal, de
 • Hagen-Steegenga, Nita vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHagen-Steegenga, Nita van

  (Zaandam 1931)

  Schrijfster van jeugdherinneringen (1931-1950) onder de titel 'Tussen haven en Hembrug'. Het boekje is uitgegeven in 1985. Doordat de Zaandamse Havenbuurt inmiddels tengevolge van onder meer de aanleg van de Dr. J .M. den Uyl-brug ingrijpend van karakter veranderde, kregen deze notities enig historisch belang.
 • Hain, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHain, het

  Archeologische vindplaats bij Busch en Dam (Krommenie) van mogelijk een Romeinse wachttoren. De Romeinen moeten dit punt tegen het einde van hun offensieve periode (tot 47 na Chr.) bezet hebben gehouden. In l964-'65 gevonden scherven, palissaden en slingerkogels doen vermoeden dat het Hain een militaire vestiging was. Aanvankelijk werd echter aan een heiligdom gedacht. Mogelijk heeft hier ook een vuurbaak nabij de oever van het oude Kromme Ye gestaan. In de archeologie staat het Hain …
 • Halfje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHalfje, het

  Snuifmolen te Westzaandam, zie: De Jonge Hovenier, de
 • Halfje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHalfje, het

  Houtzaagmolen te Koog, bovenkruier, zie: De Jonge Hovenier, de
 • Hall, Walraven vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHall, Walraven van

  Amsterdam 10 januari 1906 - Haarlem 12 februari 1945 Walraven van Hall, bankier van het verzet 1906-1945 Verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, landelijk belangrijk als leidend financier van het Nationaal Steunfonds. Dit fonds, opgericht 1942 voor de steun aan onderduikers en bijvoorbeeld zeemansvrouwen, werd van grote betekenis na de spoorwegstaking van 1944.
 • Hallie, Hendrik Lodewijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHallie, Hendrik Lodewijk

  1884 - Velp 25 januari 1970

  Hendrik Lodewijk Hallie, gehuwd met Hendrika Meijer (1885-1969), raadslid en wethouder namens de VVD Zaandam van 1 september 1931 tot 1 mei 1941. Na de oorlog trad hij toe tot de noodraad van Zaandam tot 18 oktober 1945. Wethouder vanaf
 • Halstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHalstraat

  Pad te Oostzaandam, nabij de Dam. Het eerste padreglement dateert van 1692, maar het pad is vermoedelijk ouder. Het werd waarschijnlijk vernoemd naar een der eerste bewoners.
 • Ham, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHam, De

  Water op de grens van Krommenie en Uitgeest. De Ham bestaat feitelijk uit twee kleine meertjes (de Kleine en de Grote Ham) die door een smal watertje met elkaar zijn verbonden. De meertjes ontstonden waarschijnlijk in de late middeleeuwen na veenafgraving. De Ham ( =
 • Hamberg, Bertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamberg, Bert

  Hengelo, 23 september 1937

  Beeldend kunstenaar te Zaandam; keramiek en (houten) plastieken. Hamberg is autodidact.

  beeldend_kunstenaar keramist
 • Hamburg, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamburg, de

  Hamburg, de
 • Hammensluis, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHammensluis, Piet

  Piet Hammensluis, voormalige sluis in de Assendelver Zeedijk, gelegen aan de rand van de Zuiderpolder, vóór het Wijkermeer werd afgedamd. Door de 15e-eeuwse sluis werd slibrijk zeewater binnen gelaten en overtollig water gespuid. In verband met de bouwvalligheid van de sluis en ter wille van de veiligheid werd de Piet Hammensluis aan het einde van de 17e eeuw afgedamd en nadien gesloopt.
 • Hammer, Jacobus Klaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHammer, Jacobus Klaas

  (Koog 1928) Esperantist die in 1969 een leerboekje voor padvinders (jamborea lingvo) in de door Zamenhof ontwikkelde taal publiceerde. In 1987 schreef hij een boekje over 75 jaar esperanto in de Zaanstreek. Hammer is secretaris van de landelijke “Nederlanda EsperantoAsociol. Zie:
 • Hammer, Melleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHammer, Melle

  Zaandam, 17 maart 1956

  Melle Hammer, beeldend kunstenaar, decor-ontwerper, grafisch vormgever en docent te Zaandam. Melle Hammer ontving zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Hij geniet ook landelijke bekendheid als vormgever van boeken en tijdschriften en werkt in een opvallend eigenzinnige en eigentijdse stijl.
 • Hamming, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamming, Jan

  (Vlissingen, 28 augustus 1966)

  Jan Hamming is sinds 27 september 2017 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Hamming groeide op in Breda en op zijn 15e werd hij lid van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde economie in Tilburg en werd daar politiek actief. In 1994 werd hij gekozen in de gemeenteraad aldaar. Vijf jaar later werd hij wethouder welzijn, jongeren en wijken. Ook in 2006 en 2010 was hij daar wethouder. Op 8 maart 2012 werd Hamming burgemeester van Heusden.
 • Handbalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandbal

  De handbalsport wordt in de Zaanstreek vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw beoefend. Na de Tweede Wereldoorlog enige tijd uitsluitend en later in meerderheid door vrouwen beoefend. Er bestaat zowel zaal- als veldhandbal. Het zaalhandbal heeft het veldhandbal - dat werd gespeeld met teams van elf personen - vrijwel volledig overvleugeld. Zaalhandbal wordt gespeeld met zeventallen, op een veld van circa 45 meter lang en 24 meter breed. Aan beide kanten zijden staat een doel, dat door …
 • Handboogschietenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandboogschieten

  Tak van sport, ook in de Zaanstreek in verenigingsverband beoefend. Bij het handboogschieten wordt een pijl van een afstand van 25 tot 90 meter in een staand blazoen geschoten. De sport is zeer oud, in de late middeleeuwen beoefenden ridders het boogschieten als spel. In de Zaanstreek werd de sport voor het eerst beoefend in de jaren zeventig van de 20e eeuw.
 • Handelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandel

  In de economie de bemiddeling tussen de voortbrenging en het verbruik van goederen, de handeling van kopen en verkoophandelsactiviteit begonnen, waarna er door voorwaartse of achterwaartse integratie een industriële onderneming ontstond, eertijds veelal gebaseerd op het gebruik van molens. Echt grote handelshuizen heeft de Zaanstreek vrijwel niet gekend, daarop bestaat een uitzondering: de
 • Handelsonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandelsonderwijs

  De in de Zaanstreek gevestigde nijverheid leidde al in de 17e eeuw tot de behoefte aan handelsonderwijs. Naast de gewone lees- en schrijfscholen ontstonden toen de Franse scholen in Oost- en Westzaandam aan het Franse Pad en het Zilverpad, waar de meesters Coupri en Kalf niet alleen les gaven in de Franse taal, maar ook in boekhouden en handelsrekenen, Italiaans, Spaans en Duits (het Engels had nog niet de huidige betekenis als wereldtaal). Deze scholen waren zo gerenommeerd da…
 • Handmerkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandmerken

  Zie: Huismerken
 • Handschaaf, de Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandschaaf, de Gekroonde

  Papiermolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit februari 1693. Standplaats en jaar en wijze van verdwijnen zijn niet bekend, de laatste vermelding dateert uit mei 1717.
 • Handschoen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandschoen, de

  Watermolen te Wormer, zie: De Poelmolen, de.
 • Handspuitenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandspuiten

  In de uitgave Anno 1961 van september 1987 schenkt brandweercommandant Hendrik van Heijnsbergen uitgebreid aandacht aan drie eeuwen hand-brandspuiten aan de Zaan. Lees verder op pagina 530 van Anno 1961.

  brandweer
 • Handvesten en privilegiënplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHandvesten en privilegiën

  Zie: Bestuur en Rechtspraak 1.2.3.
 • Hanenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHanenpad

  Pad in Oostzaandam, bij de Zuiddijk. Het eerste reglement dateert van 1713 en werd vastgesteld omdat de bewoners onderling ruzie hadden gekregen. Het pad bestond toen al geruime tijd. De naam is ontleend aan een van de eerste voorname bewoners van het pad.
 • Hanenpadsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHanenpadsluis

  De Hanenpadsluis, provinciaal monument en voormalige zeesluis, gebouwd in 1714, gelegen in de Oostzanerzeedijk te Zaandam, verbindt de polder Oostzaan met zijkanaal G, de Voorzaan. Het complex bestaat uit een sluis, een vaste brug, een loopbrug en een wachthuisje. Het sluiscomplex betreft een schutsluis met enkelkerende functie tussen de polder Oostzaan en het IJ. De sluis bevindt zich in de van oorsprong middeleeuwse zeewering, die het land ten noorden van het IJ beschermde. Vroe…
 • Happé, Willem Frederikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHappé, Willem Frederik

  (Amsterdam, 18 juli 1908 - Haarlem, 16 maart 1993)

  Willem Frederik Happé, laatste burgemeester van Assendelft tot de samenvoeging tot Zaanstad in 1974, met daarvoor een lange carrière in de Haarlemse gemeentepolitiek. Happé kwam in 1939 voor de
 • Harddraverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarddraverij

  Sinds 1829 werden er in Zaandam vrijwel jaarlijks draverijen over de weg georganiseerd. Kastelein C. IJdenberg van het Logement de drie Zwanen, was voornemens om op zaterdag 31 januari 1829, des voormiddags ten elf ure, te laten verdraven, en aan de winnaars finaal te vereren, tot prijs, een extra fraaie massief Gouden Zweep, en premie: Een dito zilveren. De paarden moesten van zessen klaar zijn en ten tien ure bij bovengemelde kastelein ter keuring worden aangeboden. NB. Bij voorn…
 • Hardprikkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHardprikken

  Twee hardprikkende dames vliegen met grote snelheid onder een polderbruggetje door Hardprikken of hardprikkerij is een oude wintersport, die nog amper wordt beoefend. Er is een kleine, zeer snelle prikslee voor nodig waarop de deelnemers gehurkt of zittend plaatsnemen. Zij bewegen zich in voorwaartse richting voort over de ijsvloer met in iedere hand een prikstok om zich zo vlug mogelijk voort te prikken. Er werden hardprikraces georganiseerd door de plaatselijke ijsclubs, voor dames…
 • Haremakersluis, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaremakersluis, Gerrit

  De Gerrit Haremakersluis, voormalige schutsluis tussen de Balkenhaven en het Westzijderveld te Zaandam. De eerste paal van de sluis werd op 18 december 1937 geslagen. De sluis werd op 25 juli 1939 geopend ter vervanging van de bouwvallige De Hogendijker- of Jaap Haversluis. Zij werd reeds in 1976 gedempt, lag nog een aantal jaren als merkwaardig object naast de spoorlijn en werd bij de aanleg van de Hemspoortunnel tenslotte in 1988 gesloopt. De sluis werd genoemd naar de …
 • Harenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarenmakerij

  Tak van nijverheid die de paardeharen persmatten maakte voor de vele oliemolens en later ook voor de vele stoomolieslagerijen. Ook de cacao-industrie maakte lange tijd gebruik van paardeharen persmatten, die evenwel een ander model hadden dan de `haren` voor de oliemolens. Bekend gebleven is de harenmakerij van Klaas Harenmaker & Comp te Koog. die ook voortleeft in het toneelstuk “Theetaid in de Haremakerai' van W. Smit (1933).
 • Haring, de Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaring, de Gekroonde

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in maart 1662. Hij heeft ten oosten van het Rustenburg gestaan en kwam in 1761 onder slopershanden.
 • Haringpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaringpad

  Haringpad of Heringpad, pad in Westzaandam, gelegen aan de zuidzijde van de tegenwoordige Stationsstraat. Het oudste padreglement dateert uit 1645; in 1743 werd een nieuwe 'ordre' vastgesteld, aangezien de eerdere tekst naar men toen meedeelde 'is geraekt in verval'. Heette de zuidkant van de huidige Stationsstraat dus Haringpad, aan de noordzijde lag het
 • Haringvisserijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaringvisserij

  Tak van visserij, in de 15e en 16e eeuw van groot belang voor de Zaanstreek. Het centrum van de omvangrijke Noordhollandse haringvisserij was De Rijp. Als vanzelfsprekend profiteerden daardoor vooral Wormer en Jisp van deze vorm van zeevisserij. De bloeiperiode duurde voort tot in de
 • Harlequin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarlequin, de

  Papiermolen te Westzaan, zie: De Gooien
 • Harlingen, bv Gereedschapmakerij K. vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarlingen, bv Gereedschapmakerij K. van

  Gereedschapmakerij, vennootschap onder firma K. van Harlingen - C. Hijne gevestigd in juni 1946 aan de Limburg van Stirumstraat te Krommenie. In 1949 volgde verhuizing naar de Van Hogendorpstraat, eveneens te Krommenie.
 • Harmoniekorpsen en -orkestenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarmoniekorpsen en -orkesten

  Zie: Muziek 2.1.3.
 • Harp, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHarp, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok, tijdelijk De Gekroonde Zalm genoemd. De windbrief van de wagenschotzager, en later balkenzager, werd gegeven in maan 1716. Hij heeft gestaan ten westen van het tegenwoordige NS-station, en werd in 1846, na blikseminslag, door brand verwoest. De herbouwde molen werd in 1908 gesloopt.
 • Hart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Het

  Oliefabrieken te Zaandam, in de jaren '60 van de 20e eeuw verdwenen. De grondslag voor het bedrijf werd gelegd door Adriaan Honig Cz., die na het overlijden van zijn vader Cornelis Honig Cz. de molens Het Pink en De Kieft te Koog erfde. Hij begon hiermee in 1872 onder de naam firma Adriaan Honig Cz. voor eigen rekening te werken. Door zijn grote energie en door de toenemende vraag naar geproduceerde koeken was hij in staat de zaak uit …
 • Hart, dr. Simonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart, dr. Simon

  Zaandam 24 maart 1911 - Amsterdam 27 september 1981

  Zaans historicus en publicist. Hart heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam, een groot deel daarvan betrof de economische geschiedenis van de Zaanstreek en Amsterdam. Zijn
 • Hartemink, Mattijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartemink, Mattijn

  Zaandam, 18 mei 1971

  Mattijn Hartemink is een acteur. Hartemink volgde de Toneelacademie Maastricht en een camera-acteurscursus. Hij debuteerde in 1989 bij het gezelschap Toetssteen en was daarna zowel in het theater als op televisie en in film te zien in een groot aantal rollen.
 • Hartogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog

  Inmiddels verdwenen wasserij te Wormerveer. Het bedrijf werd in 1886 gesticht door de heer K. Hartog, die als werkloos timmerman de cacaomolen De Zaanstroom kocht en deze ombouwde tot wasserij. De was werd in kuipen door de door windkracht aangedreven stampers bewerkt. Andere werkzaamheden werden met de hand gedaan. De was werd op een grasveld aan de Watering gebleekt.
 • Hartog, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Dirk

  Zeventiende eeuwse gezagvoerder van het VOC-schip de Eendracht. De Encyclopedie van de Zaanstreek uit 1991 vermeldt ten onrechte dat hij uit de Zaanstreek afkomstig is. Dit was gebaseerd op een 1-aprilgrap van Dagblad de Zaanlander in 1930.

  Het dagblad publiceerde toen dat er dankzij Hartogs landerijen in onder meer Krommenie, Assendelft en Westzaan een erfenis van 30 miljoen gulden lag te wachten op zijn nabestaanden. Die konden zich de volgende dag melden in het Zaandamse gemeen…
 • Hartog, dr Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, dr Jan

  Westzaan 14 augustus 1829 - Doom 2 september 1904

  Doopsgezind predikant en auteur van enkele geschiedkundige boeken. Jan Hartog ontving een ere-doctoraat in verband met publicaties over theologische onderwerpen. Hij was Vermaner bij de doopsgezinde gemeente te Zaandam van 1854 tot 1861, daarna predikant in onder meer Utrecht. Zijn bekendste boek was 'De patriotten en Oranje van 1747 tot 1787'. Voor de Zaanstreek van belang was de door hem samengestelde necrologie van zijn schoo…
 • Hartog, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Jacob

  (Zaandijk 1930) Tekenaar/illustrator. Hartog kreeg les van Gerrit Woudt, Gerrit Nicolaas en aan de Amsterdamse kunstnijverheidsschool. In 1954 ging hij als tekenaar bij Albert Heijn werken. In zijn vrije tijd maakte hij een serie Zaanse tekeningen (om. kerstkaarten, illustraties “Zeven eeuwen Krommeniedijk', kalender 1989). die opvallen door een haast fotografische nauwgezetheid.
 • Hartog, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Pieter

  Krommenie 22 oktober 1919 - Zaandam 13 september 1944

  Pieter Hartog, timmerman en verzetsman, woont aan de Wilgenkade in Wormerveer, maakt deel uit van een verzetsgroep en heeft contacten met onder meer Jaap Boot uit Wormerveer. Twee Amsterdammers, Herman Groenendijk en Jan de Barbanson zijn september 1944 ondergedoken in Wormerveer. Met name Groenendijk beschikt over belangrijke informatie. Hij krijgt de berichten van zijn verloofde, die in een Amsterdams politiebureau telexber…
 • Hartog, Wesselplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHartog, Wessel

  (Wormer 1911-Koog 1989)

  Communistisch politicus ereburger van Koog (1970).

  Wessel Hartog kwam in 1945 in de 'Noodraad' van Koog en bleef gemeenteraadslid tot de samenvoeging tot Zaanstad Sinds de jaren '60 was hij voorts lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement
 • Havenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaven

  Waterstaatkundig werk met economische functie, natuurlijk ontstaan en aangepast, of gegraven. In een haven kunnen schepen afmeren om geladen of gelost te worden. Voor de Zaanstreek had vanaf de 17e eeuw het gebied rond de Voorzaan de belangrijkste havenfunctie. Voor de economische ontwikkeling van de Zaanstreek was de natuurlijke haven in dit gebied van grote betekenis, terwijl het dichtslibben ervan de economie negatief beïnvloedde.
 • Havenbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHavenbuurt

  Buurt te Zaandam, ten westen van de Oude Haven en Zijkanaal G. De Havenbuurt werd in de jaren '20 van de 20e eeuw gebouwd, mede om de uit Delft overgekomen arbeiders van de Artillerie Inrichtingen (AI) Inrichtingen te huisvesten. De straatnamen herinneren aan havensteden waar Zaankanters eens op voeren. De Havenstraat is ouder, terwijl de Helsingborgstraat pas in de jaren '80 haar naam kreeg. De wijk bestaat verder uit: Archangelstraat, Baltische Straat, Bangkokstraat, Basseinstraat,…
 • Havendienstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHavendienst

  (Dienst Havens, Bruggen en Markten)

  Gemeentelijke instelling, in Zaanstad onderdeel van de Dienst Openbare Werken, zie voor een uitgebreide beschrijving van de dienst bij Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken (DSOW) Voor wat betreft de haven is deze dienst verantwoordelijk voor het controleren van de remmingen, van de haven (bijvoorbeeld voor wat vervuiling betreft), kades, afmeermogelijkheden en diepgang. Tot het einde van de jaren '70 had de dienst daarbij de taak zeeschepe…
 • havenkantoorplugin-autotooltip__default
 • Haverlag bv, Drukkerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaverlag bv, Drukkerij

  Grafische industrie te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in april 1931 door Ph.H. Haverlag. Bij het overlijden van de oprichter in 1964 werd de drukkerij voortgezet door diens zonen C. en H. Haverlag; de juridische vorm werd nv, en in 1972 bv. Het bedrijf is sinds 1970 gevestigd aan de M.L. Kingweg. In 1981 werd Haverlag Holding opgericht, met als dochters Drukkerij Haverlag bv en Haverlag Speciaal bv te Zaandam, en Haverlag & De Goede bv in Beverwijk. Te Zaandam wordt …
 • Havermoutfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHavermoutfabricage

  Gedurende tientallen jaren in de 20e eeuw voor de Zaanstreek belangrijke tak van nijverheid. De havermoutfabricage bestond (na het sorteren en reinigen van de eerst inlandse, maar later ook (Zuid-)Amerikaanse, Australische en Franse haver) uit “darren', een stoom- en droogproces, pellen, sorteren, knippen, weer sorteren en stomen, pletten en drogen. De typische noot-achtige smaak ontstond bij het darren. In de jaren `50 werd per hoofd der bevolking een kilo havermout gebruikt…
 • Haversluis, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaversluis, Jaap

  De Hogendijker- of Jaap Haversluis, een voormalige schutsluis te West-Zaandam tussen de Haven en het Westzijderveld aan het eind van de Vaart, werd, lang 66 voet en breed 15 voet, in 1651 gebouwd als extra sluis, naast de iets oostelijker gelegen Hornersluis. De toegang van het IJ tot de polder Westzaan en omgekeerd werd vooral gebruikt door houtbedrijven in het veld; er werden vooral balken en gezaagd hout geschut. De houten sluis is meermalen vervangen, aangezien het hout van…
 • Havik, de Platteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHavik, de Platte

  Snuifmolen te Oostzaandam, ook De Plathannik genoemd. De molen wordt alleen genoemd in de brandkroniek van Van Pomeren, N. van, waarin wordt vermeld dat hij in januari 1757 door brand werd verwoest. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw en aan en ten zuiden van de Pantepadsloot.
 • Haza Papier bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaza Papier bv

  Papierwarenindustrie en handel te Zaandijk. Werkmaatschappij van Van Cooth Holding bv te Koog aan de Zaan. Opgericht in 1895 door A. Haan, die papieren zakken voor verpakking van zout, suiker, soda, fruit en dergelijke ging maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon een groepje onderduikers in het bedrijf met het maken van schuurpapier. Toen in 1945 de oorlog ten einde was, verfden zij het overgebleven papier in diverse kleuren en verkochten dat als feestversiering. Dit was de e…
 • Hazepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHazepad

  Pad te Zaandam en te Zaandijk. Het Zaandijker Hazepad loopt van de Lagedijk naar de Provinciale Weg, het Zaandamse pad is een zeer klein pad in de Westzijde, tussen Vinkenstraat en Zeemansstraat. Het Hazepad te Zaandijk werd vernoemd naar oliemolen De Oude Haas, die via het pad kon worden bereikt. De herkomst van de naam van het pad te Zaandam is niet bekend. Het Hazepad te Zaandam kreeg in 1644 een reglement; in 1733 werd dat vernieuwd. In 1866 werd het pad door de gemeente Zaandam ove…
 • hazetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHazet: moet dit item niet aangepast worden? is nu een groot bedrijf volgens mij?

  judith
 • Hazetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHazet

  Klein chemisch bedrijf te Zaandam, opgericht in juli 1931 door Pieter Tanger, die een borstelwarenbedrijfje met de naam Hazet (Haverkamp Zaandam) ovemam. Tanger produceerde onder andere wrijfwas en schoencrème. Na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de verkoop van bleekwater, parfumerieën, eau de cologne, veegpoeder, wrijfwas, toiletpapier, papieren zakdoekjes en dergelijke. Ook werd weer begonnen met de verkoop van borstelwaren. Het bedrijf houdt zich bezig met fabricage en handel, …
 • HBSplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHBS

  Zie: Zaanlands Lyceum Lyceum en Onderwijs 2.
 • Heel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeel, de

  nalezen

  De Heel, middelgroot ziekenhuis (500 bedden) met een functie voor de gehele Zaanstreek, ontstaan uit een fusie tussen het Johannes- en het Juliana-ziekenhuis, sinds 1987 geheel voltooid en gevestigd aan de Koningin Julianaweg te Zaandam.

  In 1974 leidden onderhandelingen tot het besluit het confessionele Rooms-Katholieke Johannes-ziekenhuis en het algemene Juliana-ziekenhuis samen te voegen. Beide hadden een voorgeschiedenis die leidde tot afzonderlijke nieuwbouw in respec…
 • Heemraadschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemraadschap

  Vanouds de gangbare benaming voor een waterschap, een instelling die zich bezighoudt met waterkering en waterbeheer ( af- en toevoer, zuivering, dijkonderhoud, etc). Het bestuur van de waterschappen bestaat uit een dijkgraaf en heemraden. De oude aanduiding heemraad gold oorspronkelijk als benaming van de vertrouwensmannen die in de dorpen belast waren met allerlei taken die betrekking hadden op de `heem`, dat wil bijvoorbeeld zeggen de grond, de waterkeringen, de afwatering en d…
 • Heemskerk, Wouter vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemskerk, Wouter van

  1290 - 1380

  Wouter van Heemskerk, ridder en Ambachtsheer van Oostzaan, zoon van Gerard III Van Heemskerk en N. N. Zijn eerste echtgenote was Margaretha van Haamstede, zijn tweede echtgenote Catharina van Asperen. Als Wouter vijf jaar oud is overlijdt zijn moeder. In 1366 wordt Wouter vermeld, als leenheer van het kasteel Heemskerk. Op 8 juli 1379 draagt Wouter het huis genaamd Heemskerk op aan de Graaf. Binnen een jaar is Wouter overleden.
 • Heemskinderen, de Vier (Oostzaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemskinderen, de Vier (Oostzaan)

  Houtzaagmolen te Oostzaan.

  molen houtmolen
 • Heemskinderen, de Vier (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemskinderen, de Vier (Oostzaandam)

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1736. Hij heeft gestaan op de westkant van het Wester-Kattegat, het tegenwoordige eiland van William Pont, en werd gesloopt in 1769.
 • Heemskinderen, de Vier (Oostzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemskinderen, de Vier (Oostzaandam)

  Oliemolen te Oostzaandam, ook De Rijke Man genoemd. De windbrief werd gegeven in augustus 1671. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Knie, dicht bij het Kalf, en kreeg zijn naam Rijkeman omdat hij nabij oliemolen
 • Heemtuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeemtuin

  In de jaren '50 bij de aanleg van het Burgemeester In 't Veldpark te Zaandam aangelegde tuin met inheemse wilde planten. De tuin, gelegen in de noordoostelijke hoek van het park, is ongeveer 1,7 ha. groot. De Heemtuin ontstond min of meer bij toeval nadat bij het opspuiten van het gebied een damwand bezweek, waardoor een hoeveelheid grond
 • Heerenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeerenhuis

  Vroegere benaming voor de vergaderplaats van het bestuur van een polder waterschap; een Heerenhuis was vaak ook de plaatselijke herberg. De Zaanstreek kent twee etablissementen met de naam 't Heerenhuis, in Spijkerboor en te Wijdewormer op de grens met het Kalf.
 • Heeringhpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeeringhpad

  Zie: Haringpad
 • Heerlijkheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeerlijkheid

  Aanduiding van een rechtsgebied in de landsheerlijke periode (10e-16e eeuw), toen de Hollandse graven landrechten in handen gaven van 'heren', in feite schout en schepenen. Zij oefenden namens de grafelijkheid het overheidsgezag uit.
 • Heerlijkheid van Cralingen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeerlijkheid van Cralingen, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in december 1715. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden van de Papenpadsloot, en is vermoedelijk in 1758 gesloopt.
 • Heermans, Nicoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeermans, Nico

  Westzaan 1937 - Westzaan, 29 oktober 1998

  Amateur-historicus en publicist, Nicolaas Johannes Heermans, verrichtte van omstreeks 1960 af diepgaand archiefonderzoek naar de geschiedenis van Westzaan. Hij schreef 'Molens aan het Zuideinde van Westzaan', was medewerker aan een uitgave over de bebouwing van zijn woonplaats in 1982 en stelde een gedenkboek samen over 75 jaar Christelijk onderwijs in Westzaan.
 • Hees, Mich vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHees, Mich van

  Mich van Hees, keramist Mich van Hees, keramist, woonachtig aan de J.J. Allanstraat in Westzaan, zette zijn eerste stappen in 1992 in de wereld van keramiek als cursist bij Rob Brandt in het Duvelhok in Tilburg.

  Z'n verhuizing naar Amsterdam in 1998 veroorzaakte een nieuwe ontwikkeling in het leven als keramist. De aanschaf van eigen oven, spuitkast en glazuren zorgde voor een forse impuls in leer- en experimenteerproces. Het bouwen, glazuren en stoken kreeg een eigen plek in Wes…
 • Heiersliedjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeiersliedjes

  Bij het met de hand heien, dat in de Zaanstreek tot niet lang geleden zeer regelmatig voor kwam, werd het heiblok door twee tot vier personen gehanteerd. Dat vereiste afspraken over het arbeidsritme. Eén van de heiers gaf dat aan door luidkeels te tellen dan wel een heiersliedje op te zeggen. Deze gesproken tekst was sterk metrisch en rijmend. Er zijn vele heiersliedjes bekend gebleven, een aantal ervan had een nogal agressieve en vaak op de geslachtsdaad betrekking hebbende tekst…
 • Heifunderingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeifundering

  De onderbouwing van een pand. Door de slappe veenbodem in de Zaanstreek is het, de vroegste bewoning buiten beschouwing gelaten, altijd noodzakelijk geweest palen de grond in te heien, waarop het gebouw rustte. Met name voor wat betreft de huizen van de rijkere kooplieden werd aan de fundering zeer veel aandacht besteed. De fundering kon soms bijna de helft van de totale bouwkosten beslaan. Door de noodzaak panden te onderheien is bouwen in de Zaanstreek ook thans duurder dan in ge…
 • Heij, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeij, Henk

  Hilversum 16 april 1914 - Dachau 2 mei 1945

  Hendricus Leonardus Heij, ook wel Hendrikus/Henk - Heij/Hey, getrouwd met M. Heij-Evertse, was in 1944 betrokken bij de staking in de Blikfabriek te Krommenie. Henk Heij verhuisde eerder vanuit z'n geboorteplaats Hilversum naar de Zaanstreek omwille van de werkgelegenheid en was woonachtig in de Klaas Katerstraat, bij het Blok. Bij de blikfabriek kon hij aan de slag als blikknipper. Zwager Wim Evertse, 15 jaar oud, was eveneens werkzaam bi…
 • Heijdra, Koosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijdra, Koos

  ’s-Gravenhage, 9 augustus 1918 - Overveen, 23 februari 1944

  Jacobus Jozef Heijdra, roepnaam Koos, schuilnaam: Joep, sergeant bij de Grenadiers, Marechaussee en politieagent. De Hagenaar maakte deel uit van de ‘wilde’ verzetsgroep Koog Bloemwijk-Purmerend. Hij dook onder in de Zaanstreek na in 1942 een bevel van de nazi's te hebben geweigerd om als politieman Amsterdamse joden uit hun huis te moeten zetten en op transport te stellen. Bij de verzetsgroep had Heijdra een leidende r…
 • Heijn jr, Albertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn jr, Albert

  Zaandam, 25 januari 1927 - Hereford, 13 januari 2011 Kleinzoon Albert Heijn van oprichter Albert Heijn Sr. Albert Heijn jr, zoon van Jan Heijn (1897-1964) en Adriana Hendrika Kruger (1900-1984), kleinzoon van Albert Heijn sr (1865-1945), broer van Gerrit Jan Heijn (1931-1987). Van 1962 tot 1989 president van de raad van bestuur van
 • Heijn, Albert srplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn, Albert sr

  Oostzaan, 15 oktober 1865 - Amsterdam, 13 november 1945

  Albert Heijn sr, zoon van Jan Simonsz Heijn (1830-1912) en Antje de Ridder (1833-1899), oprichter van levensmiddelenconcern Albert Heijn, kon goed leren en mocht als enige van de kinderen naar de HBS in Zaandam. Daar hield hij het één jaar uit en ging bij zijn ouders in de winkel in de Kerkbuurt van Oostzaan werken. In 1887 trouwde hij met plaatsgenote Neeltje de Ridder (1869-1946), een nichtje van zijn moeder en dochter …
 • Heijn, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn, Gerrit

  Oostzaan, 22 november 1895 - Heemstede, 16 mei 1984

  Gerrit Heijn, zoon van levenmiddelenconcern-oprichter Albert Heijn sr (1865-1945) en Neeltje de Ridder (1869-1946). Gerrit Heijn speelde met zijn broer Jan Heijn (1897-1964) een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van grootwinkelbedrijf
 • Heijn, Gerrit Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn, Gerrit Jan

  nalezen

  Zaandam, 14 februari 1931 – Doorwerth, 9 september 1987

  Gerrit Jan Heijn, zoon van Jan Heijn (1897-1964) en Adriana Hendrika Kruger (1900-1984), kleinzoon van Albert Heijn sr (1865-1945), broer van topman Albert Heijn jr. (1927-2011) van Koninklijke Ahold nv. Voorzitter van de raad van bestuur van Ahold.
 • Heijn, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn, Jan

  Oostzaan, 28 oktober 1897 - Ouderkerk, 5 oktober 1964

  Jan Heijn, zoon van levenmiddelenconcern-oprichter Albert Heijn sr (1865-1945) en Neeltje de Ridder (1869-1946), vader van Gerrit Jan Heijn en Albert Heijn jr (1927-2011) president van de raad van bestuur van Koninklijke Ahold te Zaandam. Jan Heijn speelde met zijn broer
 • Heijningen, Antonie vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijningen, Antonie van

  Zaandam, 7 mei 1872 - Bussum, 8 oktober 1952

  Beeldend kunstenaar, schilder van portretten, figuren, landschappen en stillevens. Antonie van Heijningen, leerling van de Stadstekenschool in Zaandam en de Quellinusschool te Amsterdam, was aanvankelijk huis-, decoratie- en rijtuigschilder, maar ontwikkelde zich gaandeweg in een meer artistieke richting. Hij werkte in Zaandam, Amsterdam, Engeland van 1891 tot 1906 en Bussum.
 • Heijningen, Gerrit vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijningen, Gerrit van

  Krommenie 1917 - Wormerveer 30 juli 1944

  Gerardus Hendrikus (Gerrit) van Heijningen (27) uit Krommenie werd op 30 juli 1944 in Wormerveer neergeschoten tijdens een vuurgevecht tussen leden van de Raad van Verzet en de Duitsers. Een reconstructie met dank aan Erik Schaap:
 • Heijnis Tsz, firma Jplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnis Tsz, firma J

  Drukkerij, boekhandel en gedurende een periode van 125 jaar uitgeverij van boeken in Zaandijk, later bestaand als kleine grafische onderneming onder de naam Heijnis en Schipper BV.

  Het bedrijf werd in 1821 als boekhandel opgericht door Jan Heijnis Teuniszoon, die zich al na anderhalf jaar lettermateriaal en een handpers aanschafte om ook als drukker actief te worden. In de jaren veertig van de 19e eeuw had hij de inrichting kennelijk al zover uitgebreid dat nog volledig…
 • Heijnis, Aafjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnis, Aafje

  Krommenie 2 mei 1924-16 december 2015

  Altzangeres van internationale vermaardheid. Studeerde onder andere bij Aaltje Noorderwier-Reddingius, Laurens Bogtman en Cor Kee (theorie). Anthon van der Horst introduceerde haar in het concertleven, waarna zij een snelle carrière maakte als liederen- en oratoriumzangeres. Begeleid door onder andere
 • Heijnsbergen, Hendrik vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnsbergen, Hendrik van

  Zaandam, 8 december 1882 - Zaandam, 4 april 1964

  Hendrik Leonard Martinus van Heijnsbergen, ondercommandant van de Vrijwillige Brandweer te Zaandam, waarvan hij niet minder dan vijftig jaar actief lid was (1899-1949). H.L.M. van Heijnsbergen (Heijns) verwierf een grote kennis van de brandbestrijding en droeg deze in lezingen en cursussen veelvuldig over. Bovendien legde hij zijn ervaringen vast in verschillende boeken, te weten:
 • Heijnsbergen, Henk vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnsbergen, Henk van

  Zaandam, 1954 Henk van Heijnsbergen Hendrik Willem (Henk) van Heijnsbergen, opera-concertzanger, bas-bariton, kreeg zijn opleiding van Wout Oosterkamp te Amsterdam in de jaren 1980-1983 en volgde daarnaast privé-lessen van verschillende muziek- en zangpedagogen. Hij maakt sinds 1983 deel uit van het
 • Heinhuis, Aaldert Albertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeinhuis, Aaldert Albert

  Haarlem, 19 augustus 1854 -

  Zie Gerrit Hottentot

  veldwachter
 • Heining, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeining, de

  Snuif-, poeder-, loodwit- en tenslotte oliemolen te Oostzaan. De windbrief voor het kleine molentje werd gegeven aan Jacob van Heijningen in mei 1672. Hij heeft gestaan in de Kathoeken en werd gesloopt in 1898.
 • Heipaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeipaal

  Heipalen waren er in verschillende zwaarten en lengten:

  * Slieten of Stokken waren dunne paaltjes van elzehout of andere loofhoutsoorten. Ze werden in bosjes bij elkaar geheid. * Kolders waren juffers, korter dan 16 voet en boven en onder even dik. Ze waren evenals de verder te noemen palen van naaldhout.
 • Hekelaarsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHekelaars

  Ambachtslieden die de in de hennepkloppers gebeukte vezels hekelden,'over de hekel haalden', dat wil zeggen kamden, opdat ze geschikt werden om te worden gesponnen. Krommenie was het centrum van deze tak van nijverheid. Daar had men de grote rederijen en naast een viertal grote bedrijven, nog enkele van geringere omvang. Deze arbeid werd ook op de dorpen verricht en daarvoor had men speciaal in Graftdijk, de arbeiders wonen, die dit vak van vader op zoon beoefenden. Hekelen was overig…
 • Hekelbazenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHekelbazen

  Toezichthouders op het hekelen. Zie: Hekelaars
 • Hekkert-van Eijsden, Jantje (Jo)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHekkert-van Eijsden, Jantje (Jo)

  Steenwijk 9 december 1887 - Laren circa 1970

  Jo Hekkert-van Eijsden, ook wel Eysden, zangeres te Zaandijk, dochter van Pieter van Eijsden (1862–1950), timmerman, en Grietje Nijenhuis (1863–1946), vestigde zich als kindermeisje voor een Zaanse fabrikantenfamilie. Op 2 juni 1909 trouwde zij in Zaandam met de Deventer behanger Jan Willem Hekkert.
 • Held Jozua, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeld Jozua, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1719. Hij staat in het Westzijderveld, tussen de spoorlijn en de Watering, ten noordwesten van en nabij het NS-station. De molen telt drie zaagramen, roeden van ijzer, een vlucht van 21 meter en staat sinds 1948 stil. In 1986 kwam de paltrok in particulier bezit en verkeerde hij in sterk verwaarloosde toestand. Een stichting bracht middelen voor restauratie bijeen waardoor de molen weer be…
 • Hellas Sport Combinatieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellas Sport Combinatie

  Hellas Sport Combinatie is een amateurvoetbalclub uit Zaandam. Het eerste elftal van de club speelt in de derde klasse zaterdag (seizoen 2017/18).

  In 1990 spraken de beide ledenvergaderingen van ZVV en ZFC zich uit voor een fusie tussen beide verenigingen. Dit leidde tot de oprichting van de huidige Hellas Sport Combinatie. Als oprichtingsdatum werd die van de oudste vereniging van de Zaanstreek aangehouden, 25 augustus 1900. ZVV verhuisde met de fusie in 1990 naar de l…
 • Hellema verpakkingsindustrie bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema verpakkingsindustrie bv

  Producent van verpakkingsmateriaal voor vooral de levensmiddelenindustrie aan de Oostzijde 381 te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht omstreeks 1905 door Wieger Hellema (1864-1938), die voordien banketbakker was. Aanvankelijk maakte hij alleen verpakkingen voor zijn eigen bakkerij aan het Hollandsche Pad. Al spoedig na de oprichting werd de onderneming voortgezet door de twee zonen van de oprichter, Jan Cornelis Hellema (1890-1963) en
 • Hellema, Dirk Jan Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema, Dirk Jan Jacob

  Buitenpost 11 juli 1872 - Apeldoorn 11 mei 1947

  Dirk Jan Jacob Hellema was burgemeester van Zaandijk van 13 oktober 1909 tot 27 december 1934.

  Samenvoeging Zaangemeenten

  Nadat de Hellema, tegen 1 februari 1934 ontslag had gevraagd, kwam de kwestie van de samenvoeging van de verschillende Zaangemeenten weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bij het comité dat sinds jaar en dag propaganda maakt voor de samenvoeging van de Zaangemeenten, Groot-Wormerveer …
 • Hellema, Johan D.A.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema, Johan D.A.

  Zaandam, 24 mei 1896 - Obdam, 10 februari 1945

  Johan Dirk Antoon Hellema, papierwarenfabrikant en verzetsstrijder was op 10 februari 1945 aanwezig bij een bijeenkomst van de verzetsgroep onder leiding van Hil Schipper in Spanbroek. Ook andere belangrijke ondergrondse kopstukken als de Alkmaarse chirurg Frederik Haverkamp en de Amsterdamse verzetsman Tobias Biallosterski, schuilnaam Hans Engelse, waren present. Tijdens hun tocht met de auto richting Amsterdam werden zij doo…
 • Helling, Dickplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHelling, Dick

  Zaandam, 22 september 1950

  Dick Helling is een Nederlands voormalig voetballer. Helling was de middelste in een gezin van drie, altijd bezig met de bal. Hij begon als profvoetballer bij Telstar en werd in 1975 gekocht aan Ajax verkocht. Onder Hans Kraay sr. en Rinus Michels speelde Helling regelmatig, maar de opvolgende coach Tomislav Ivić liet Helling vrijwel wekelijks op de bank zitten. Helling keerde daarop terug naar Telstar. Vervolgens speelde hij vanaf 1977 tot het einde va…
 • Hellingman & Zn bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellingman & Zn bv

  Touringcarbedrijf aan de Dr. H.G. Scholtenstraat nr. 9 te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in oktober 1937 en houdt zich bezig met touringcar-activiteiten, met als specialiteit geheel verzorgde dagtochtprogramma's. Als nevenactiviteit verricht Hellingman rouw- en trouwrij-werkzaamheden. Na een jarenlange samenwerking met Touringcarbedrijf Jan van Delen uit Barneveld is deze onderneming sinds april 2013 in de bedrijfsvoering van
 • Helpt Elkanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHelpt Elkander

  Zie: Gezondheidszorg 2.3.1.
 • Helsloot, Pieter Nicolaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHelsloot, Pieter Nicolaas

  (Amsterdam 1929)

  Directeur van het Ondersteuningsinstituut, met voorts een groot aantal maatschappelijke activiteiten, als ook auteur. Pieter Helsloot werkte na zijn HBS-opleiding op het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Den Haag en bij de
 • Hem, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHem, de

  Zie: Hemlanden
 • Hembrug nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHembrug nv

  Voormalige gereedschaps- en werktuigenindustrie te Zaandam. Het bedrijf was voortgekomen uit het voormalige staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen (AI) Inrichtingen. Dit werd in 1973 gesplitst in Eurometaal n.v. bv, de munitiepoot, die zich ging bezig houden met de productie van munitie, en Hembrug nv, de burgerpoot die de productie van gereedschapswerktuigen als slijpbanken, boormachines en draaibanken op zich nam.
 • Hembrug, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHembrug, de

  Voormalige spoorbrug over het Noordzeekanaal, tussen Zaandam en Amsterdam. Er zijn twee versies van de Hembrug geweest. De eerste werd gebouwd in 1878, nadat de aanleg al in 1867 in een overeenkomst was vastgelegd. Amsterdam heeft echter langdurig geprobeerd de bouw tegen te houden met het oog op de verwachte belemmering van het scheepvaartverkeer. De stad wenste een veel oostelijker spoorwegverbinding, die over het Noordhollands Kanaal en de Voorzaan zou moeten aansluiten op de bes…
 • Hembrugterreinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHembrugterrein

  Meer dan honderd jaar lang vormde het 42 hectare grote Hembrugterrein, deels gelegen aan de Zaan en het Noordzeekanaal, in het uiterste zuiden van Zaandam een industriegebied voor militaire doeleinden. Vrijwel alle klein- en grootschalige wapens en munitie binnen de Nederlandse defensie waren van Zaanse makelij. Zonder stedenbouwkundige ordening werd er een eeuw lang naar believen op het terrein gebouwd met een bonte mengeling aan bouwstijlen als gevolg.
 • Hemlandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemlanden

  Stukken buitendijks aan het water gelegen land. In de Zaanstreek zijn vele hemmen of hemlanden geweest. Ze hebben onder meer bij Assendelft en Zaandam gelegen, ook het Grote Koogven of Koger Hem is er een voorbeeld van. De huidige Hemmes is vrijwel nog het enige schiereiland dat als hemland duidelijk herkenbaar is. De Hemmes ligt tussen de Poel en de Kuil, tegenover de Koog, aan het Kalf vast.
 • Hemmesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemmes

  De Hemmes is een grotendeels braakliggend schiereiland binnen de Zaan, ten zuiden van de Julianabrug en ten noorden van de autosnelweg A8. Het gebied ligt in de wijk het Kalf.

  Oorspronkelijk was het een eiland in de Zaan, maar door dempingen is het een schiereiland geworden. Door de ligging aan open water was het voor molens een zeer geschikte locatie. De Hemmes telde acht molens:
 • Hemony, gebroedersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemony, gebroeders

  Françoís (Levécourt Frankrijk, 1609-Amsterdam 1667) en Pierre (Levécourt 1619-Amsterdam 1680)

  Wereldberoemde klokgieters, een hunner klokken hangt in de nederlands hervormde kerk te Wormerveer. De gebroeders Hemony vestigden zich in 1642 in Zutphen, waar zij twee jaar later hun eerste klokken afleverden voor de Wijnhuistoren aldaar. Zij verwierven zich al gauw een grote reputatie met zowel luiklokken als carillons. Dat kwam mede doordat zij een techniek hadden ontwikkeld wa…
 • Hempontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHempont

  Sinds 1890 onderhouden veerdienst over het Noordzeekanaal, aanvankelijk geëxploiteerd door de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, daarna met kosteloze overtocht voor (brom)fietsers en wandelaars.

  Een aantal jaren vóór de openstelling van het Noordzeekanaal in 1867 werd een overeenkomst gesloten tussen Zaandam en de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij, waarin vastgelegd dat de maatschappij zal aanleggen, onderhouden en bedienen een pontveer voor voetgangers en voertuigen over het kanaal o…
 • Hemspoortunnelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemspoortunnel

  Spoorwegtunnel onder het Noordzeekanaal, aangelegd in 1983 en volgende jaren, ter vervanging van de iets meer oostelijk gelegen voormalige Hembrug.

  De Hemtunnel kwam tot stand door samenwerking met Rijkswaterstaat, de Nederlandse Spoorwegen, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. De aanleg stond niet op zichzelf, maar maakte onder meer verlegging van het spoorweg-tracé en de bouw van nieuwe stations Zaandam en Sloterdijk noodzakelijk. De tunnel heeft een lengte van 2400 meter. Dez…
 • Hen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHen, de

  Runmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit februari 1664. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, ten noorden en op enige afstand van de tegenwoordige Julianabrug, en werd in 1728. na blikseminslag, door brand verwoest. Op zijn erf werd later pelmolen De Grauwe
 • Hen, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHen, de Bonte

  Oliemolen te Oostzaandam, bijgenaamd De Kip. De molen werd gebouwd omstreeks 1693. In juli 1890 werd hij zwaar beschadigd door blikseminslag, maar er ontstond geen brand. In juli 1920 werd een beginnende brand, na blikseminslag, tijdig geblust. In juli 1925 ontstond door onbekende oorzaak opnieuw brand, ook deze werd tijdig bedwongen', de molen werd toen voor het malen van cacaoafval gebruikt. In november 1935 werd hij tot stellinghoogte afgebroken, nadat hij langdurig stil had ge…
 • Hen, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHen, de Bonte

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding van de balkenzager, waarschijnlijk een van de eerste houtzaagmolens, dateert uit januari 1693. Vermoedelijk kort daarna is hij gesloopt. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, ten noorden van De Os. Op zijn plaats werd later oliemolen De Bonte
 • Hen, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHen, de Rode

  Pelmolen en oorspronkelijk volmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding van de molen dateert uit juni 1683, toen hij als volmolen ten name van Jan Willemsz. Hen werd opgenomen in een brandcontract. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw, ten noorden en op enige afstand van de Noordervaldeursloot en wordt nog vermeld in 1804.
 • Henegouwen, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHenegouwen, Jan van

  Zie: Jan van Beaumont, Jan van.
 • Hengelaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengelaar, de

  Snuifmolen te Westzaandam. De windbrief werd gegeven in november 1721. De molen heeft gestaan aan de zuidkant van de tegenwoordige Gedempte Gracht. en wordt voor het laatst vermeld in 1730.
 • Hengelaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengelaar, de

  Oliemolen te Westzaandam. De windbrief werd gegeven injuni 1685. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, achter het Blauwe Arendspad en werd in november 1814 verwoest, waarna pelmolen De Walvis, Restaurant de op zijn erf werd neergezet.
 • Hengelaar, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengelaar, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, kleine achtkante bovenkruier. De eerste vermelding van de lattenzager dateert uit 1809. Op zijn erf, aan de Westzanerdijk. werd de Israëlitische begraafplaats aangelegd.
 • Hengelsportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengelsport

  Sport, vorm van vrije tijdsbesteding. In de Zaanstreek was de hengelsport, waarbij het de bedoeling is met een hengel een lijn en een haak vissen te vangen, één van de eerste in verenigingsverband beoefende sporten. Speciaal in het gebied boven het IJ is de grote belangstelling voor het vissen op baars. Vrijwel alle Zaanse hengelsportverenigingen ontstonden als baarscolleges.
 • Hengst, de Blauwe (Westzaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengst, de Blauwe (Westzaan)

  Blauwselmolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit juli 1743. Hij heeft gestaan in de Krabbelbuurt. op de plaats van de latere verffabrieken van Avis (ondernemersgeslacht) en werd gesloopt in 1847 of 1848. Op zijn erf werd blauwselmolen Het
 • Hengst, de Grauwe (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengst, de Grauwe (Westzaandam)

  Verfmolen te Westzaandam, meestal De Krijthengst genoemd. De molen werd gebouwd in 1641. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Blauwepadsloot, tussen de Vaart en de spoorlijn, en werd in mei 1924 gesloopt. Voor die tijd werd hij gebruikt voor het malen van doppen en van krijt, waaraan hij zijn bijnaam dankte en voor de fabricage van stopverf. Meerdere branden werden tijdig geblust.
 • Hengst, de Zwarte (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengst, de Zwarte (Westzaandam)

  Houtzaagmolen en oorspronkelijk oliemolen te Westzaandam. achtkante bovenkruier. De windbriet` werd gegeven in september 1669. ln 1717 werd hij omgebouwd tot balkenzager. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Blauwepadsloot, tussen de Watering en de tegenwoordige spoorlijn, en werd tussen 1800 en 1806 gesloopt.
 • Hengst, de Zwarte (Wormer)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengst, de Zwarte (Wormer)

  Meelmolen te Wormer. zie: De Koker, De.
 • Hennepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHennepad

  Pad te Wormerveer, lopend vanaf de overgang Dubbele Buurt-Zaanweg, naar de Wandelweg. Het pad bestond in ieder geval in de 18e eeuw. De bewoners van het pad moesten niet alleen voor hun eigen straat, maar ook voor de Hennepad-brug over de wegsloot naar de Zaanweg zorg dragen.
 • Hennepklopperijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHennepklopperij

  Nauernasche VaartDe Blauwe Arend Tak van vroegere molenindustrie, waarbij de stengels van hennepplanten onder stampers werden vervezeld. Na verdere bewerking (zie: Hekelaars en Spinhuizen) kon het product in de Lijnbanen tot touw of door wevers tot zeildoek (zie: Zeildoekweverij) worden verwerkt. De molens werden hennepkloppers en soms ook beukmolens genoemd.
 • Hennepspinnerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHennepspinnerij

  Zie: Spinnerij en Zeildoekweverij.
 • Herbergenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerbergen

  In het verleden telde de Zaanstreek zeer veel herbergen. Niet alleen bij en rond de haven van Zaandam, maar in alle Zaandorpen waren ze van belang. Herbergen hadden zeker niet alleen de functie van dranklokaal of kroeg, integendeel: ze dienden in veel gevallen als centrum van het gemeenschapsleven. Dorpelingen ontmoetten er elkaar en hielden er hun vergaderingen, leerden er dansen bij de viool en vierden er hun feesten. Bovendien werden er veilingen gehouden en vormden de herbergen de…
 • Herculesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHercules

  IJzeren Amerikaanse windmolen, windmotor met vijzel, in de Kalverpolder aan de ringvaart van de Wijde Wormer ten noorden van het Kalf. De Hercules reguleert als enige molen de waterstand van deze polder. De grote windmolen is onbemand, zelfrichtend, en werd in 1925 gebouwd als late vervanging van poldermolen
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Mosterdmolen te Westzaan. Hij werd gebouwd vóór 1744. Hij heeft gestaan in de Krabbelbuurt, ten westen van de weg, iets ten zuiden van het Watermolenpad. en werd in mei 1829 door brand verwoest.
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Houtzaagmolen te Koog. paltrok, ook De Oude Schaapherder, De Oude Kerk en De Oude Kikker genoemd. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1655. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Mallegatsloot, achter het Breedweer, en werd gesloopt in 1763. Herder, de. Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de, vermoedelijke, wagenschotzager dateert uit 1707. De standplaats is niet bekend. Hij is waarschijnlijk in 1762 of kort daarna gesloopt.
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Oliemolen te Wormer. De windbrief werd gegeven in maart 1695. Hij heeft gestaan aan het Zwet, nabij het dorp, en werd gesloopt in 1904.

  oliemolen molen
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Papiermolen te Zaandijk. De windbrief werd gegeven in november 1689. In maart 1750 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan nabij en ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, aan en ten zuiden van de Watermolensloot, en werd in 1842 afgebroken, om volgens vermelding op onbekende plaats als korenmolen te worden herbouwd.
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Verfmolen te Oostzaandam. De molen komt alleen voor op de kaart van Jacob Oostwoud, Jacob. nabij het Konijnenpad. Verdere gegevens ontbreken.
 • Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

  Oliemolen te Westknollendam. De windbrief werd gegeven in maart 1695. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Tochtsloot, als vierde molen vanaf de Zaan. en werd gesloopt tussen 1809 en 1814.

  oliemolen molen
 • Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

  Verfmolen en oorspronkelijk schelpzand- en snuifmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in september 1690. De molen heeft gestaan ongeveer halverwege de weg en de Gouw, iets noordelijk van het Konijnenpad, en is waarschijnlijk kort na 1819 gesloopt.
 • Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in mei 1686. Hij heeft gestaan ten oosten van de Zuiderwatering, aan de zuidkant van de tegenwoordige Gedempte Gracht, en werd in 1760 gesloopt.
 • Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

  Papiermolen te Zaandijk. De windbrief werd gegeven in december 1690. Hij heeft gestaan achter de Schans, ten westen van de spoorweg, en werd gesloopt in 1830.
 • Herderin, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderin, de

  Houtzaagmolen te Koog, paltrok, ook De Nieuwe Kerk en De Nieuwe Kikker genoemd. De balkenzager was waarschijnlijk al in 1660 aanwezig. Hij werd vermoedelijk kort na februari 1805 gesloopt; zijn standplaats is niet bekend.
 • Herderskind, lierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerderskind, lier

  Papiermolen en later houtzaagmolen te Zaandijk, achtkante bovenkruier. De windbrief van de geheel met hout bedekte molen werd gegeven injanuari 1694. In 1856 werd hij ingericht als houtzaagmolen. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, ten westen van watermolen Het
 • Heren van Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeren van Assendelft

  Zie: Heren van Assendelft.
 • Herengracht, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerengracht, de

  Straat (pad) te Zaandam, lopend vanaf de Westzijde (tussen Stationsstraat en Wijnkanspad) naar de Vaart.

  De verbinding tussen de Herengracht en de Stationsstraat kreeg later de naam Herenstraat. De naam Herengracht, is historisch feitelijk onjuist. Het pad werd vernoemd naar de eerste bewoner, Gerrit Heere. Het eerste
 • Herenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerenhuis

  Zie: Heerenhuis
 • Heringa, Claes Pieterszplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeringa, Claes Pietersz

  Meester in 1636

  De goede oude tijd, dat meester nog meester was, vooral op een dorp, dat hij de vraagbaak was voor iedereen, de brieven schreef waarop het aan kwam, de kindertjes in toom hield, ook buiten de school en overheerlijke groente kweekte, is al lang voorbij. Meester is geseculariseerd en geen meester meer. Hij is nu onderwijzer of, nog erger, leerkracht geworden, maar meester is hij niet meer en wordt hij nooit meer. Hij zou het ook niet meer kunnen, want zie…
 • Herman Gorterhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerman Gorterhuis

  De uit 1836 stammende pastory aan de Zaanweg 36 in Wormerveer is een in laat-empirestijl gebouwd klassiek huis, dat als uniek in de Zaanstreek wordt beschouwd. De kerkeraad van de doopsgezinde gemeente besloot tot bouw van de pastorie en droeg de timmerlieden Jacob Kaan en Dirk Nanning op hiervoor een tekening te ontwerpen. In april 1836 werd de eerste steen van de nieuwe pastorie gelegd door Lukas Boekenoogen en Gerrit van Gelder Martinuszoon, onder leiding van Ds. Boekenooge…
 • Hersteld Apostolische Zendingsgemeenteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHersteld Apostolische Zendingsgemeente

  Zie: Apostolische kerk.
 • Hert, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Paltrok. De enige vermelding van de, vermoedelijke, wagenschotzager dateert uit 1703. Verdere gegevens ontbreken.

  molen houtzaagmolen
 • Hert, het Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Blauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1670. Mogelijk is hij na dat jaar gesloopt en herbouwd. Hij heeft gestaan aan de Botenmakersstraat, ten oosten van de Vaart. en kwam in 1744 in slopershanden.
 • Hert, het Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Rode

  Oliemolen te Assendelft, bijgenaamd de Storm. De eerste vermelding dateert uit 1652. Hij heeft gestaan aan de Nauemase Vaart, ten zuiden van de scheidingsdijk tussen Assendelft en Krommenie, en werd in mei 1787 door brand verwoest.
 • Hert, het Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Rode

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De balkenzager was al aanwezig in 1684. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering en werd in 1776 gesloopt.
 • Hert, het Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Rode

  Mosterdmolen te Assendelft, zie: De Storm, de
 • Hert, het Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Rode

  Verfmolen en tabaksstamper te Westzaandam. De windbrief werd gegeven in september 1671. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Vaart, achter het Wijnkanspad en werd in januari 1754 door brand verwoest.
 • Hert, het Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vergulde

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. paltrok. ook De Uil genoemd, later De Stuurman. De eerste vermelding dateert uit 1699. maar de molen was aanzienlijk ouder. In 1731 kwam hij in bezit van Aris Gerritsz. Stuurman en veranderde hij van naam. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Hanenpadsloot. en werd gesloopt in 1889.
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager, en later balkenzager, dateert uit 1693. Hij heeft gestaan nabij en ten westen van de weg, niet ver van de dijk, en kwam in 1904 in slopershanden.
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Doppenmolen te Wormer. De kleine, geheel met hout bedekte. bovenkruier werd gebouwd in 1881. Hij heeft gestaan aan de ringsloot van de Enge Wormer, ten oosten van het Zaandammerpad. en werd in 1935 gesloopt.
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Houtzaagmolen in de Enge Wormer, paltrok. De windbrief werd gegeven in 1684. Hij heeft gestaan aan de dijk, ten oosten van de Bartelsluis, en werd in september 1876 door brand verwoest.
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1686. De standplaats is niet bekend, hij kwam vermoedelijk in 1742 in slopershanden.
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Oliemolen te Oostzaandam, zie: De Wind, de (Oostzaandam)

  oliemolen molen
 • Hervormden, Nederlandsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHervormden, Nederlands

  Omvangrijkste geloofsrichting in de Zaanstreek; reeds vroeg vertegenwoordigd. Het aannemen van het beroep dat Oostzaan, gecombineerd met Oostzaandam, in 1578 uitbracht op Bartel Jacobsz, tot predikant, is als het ware het begin van de hervormden in de Zaanstreek. Bartel Jacobsz, pastoor van Oostzaan en Oostzaandam zwoer in 1569 het Roomse geloof af, door op de
 • Het Blaauwe Hofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Blaauwe Hof

  Het Blaauwe Hof is het enige nog bewaard gebleven houten hofje in Nederland. Het is gebouwd in 1766 in opdracht van Dirck Blaauw, eigenaar van meerdere papiermolens in Wormerveer, ten behoeve van zijn arbeiders die er onder bepaalde voorwaarden in mochten wonen. Het Blaauwe Hof is in 1970 in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gerestaureerd.
 • Het Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Groene

  Houtzaagmolen en later snuifmolen in Westzaandam, achtkante bovenkruier, ook Het Groene Vaandel genoemd.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in december 1726. Als snuifmolen werd hij in oktober 1824 verkocht tot afbraak. Hij stond aan en ten oosten van de Vaart, achter het Hollandsepad.
 • Het Klaverblad (Zaanse Schans)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Klaverblad (Zaanse Schans)

  Het Klaverblad is een kleine houtzaagmolen, gebouwd in pariculier initiatief, aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans.

  Ru Pos, voormalig molenaar van paltrok-houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg, had in 1973 een stuk grond aangekocht tussen de oliemolens
 • Het Witte Kruisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Witte Kruis

  Als één van de eerste Kruisverenigingen in het land werd in 1875 te Hilversum de Noord-Hollandse Vereniging tot afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën Het Witte Kruis gesticht door geneeskundig inspecteur Jacobus Penn van de Geneeskundige raad van Noord-Holland. Er was sprake was van epidemieën en lage levensverwachting. In 1866 brak een grote cholera-epidemie in Nederland uit. De meest gevreesde volksziekte tuberculose en malaria eisten eveneens h…
 • het_dolhuisplugin-autotooltip__default
 • Heteren, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeteren, Jan van

  Oostzaans schoolmeester, cartograaf en voorzanger, die in 1794 een in samenwerking met Jacob Oostwoud gemaakte kaart publiceerde.

  Van de regering, het bestuur van de Banne van Oostzaan en Oost-Zaandam kwam in 1778 het verzoek aan Jacob Oostwoud om samen met Jan van Heteren, een kaart van de Banne te maken. Ze waren er tot in 1784 mee bezig toen het werk gestaakt moest worden omdat ‘de kas op dien tijd te Oostzaan te schraal was’. Het totale werk is nooit hervat. Na de dood …
 • Heul, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeul, de

  De Heul, buurtschap in Oostzaan, straat, vroeger een pad, in de weilanden aan de noordzijde van Oostzaan. De Haal en de Heul vormden samen een wijk, waar in het verleden met name het welgestelde deel van de bevolking van Oostzaan woonde. De naam de Heul wordt eerst in de 17e eeuw vermeld, maar het pad bestond al eerder.
 • Heupel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeupel, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Loonzager genoemd. De windbrief van de, vermoedelijke. balkenzager werd gegeven in april 1683. Hij heeft gestaan nabij het tegenwoordige NS-station, en kwam waarschijnlijk in november 1743 in slopershanden.
 • Heuschedeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeuschede

  Zie: Bestuur en Rechtspraak 1.2.3.
 • Heusden BV, Vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeusden BV, Van

  De afdeling mobiele uitvoering bevond zich in 1978 aan de Klamperstraat te Zaandam Van Heusden BV, schoonmaakbedrijf te Wormerveer. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door Wim van Heusden als glazenwasserij en schoonmaakbedrijf De Vooruitgang, vijf jaar later werd de naam veranderd in firma W. van Heusden & Zonen. Drie zonen: Jan, Nico en Wim jr kwamen in het bedrijf werken. De eerste werkzaamheden werden gedaan vanuit het huis aan de Belgischestraat 13, Zaandam. Een oude boerder…
 • Heuvelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeuvel

  Naam van twee eilandjes in het voormalige Wijkermeer. Naar hun grootte werden zij onderscheiden in de Grote en de Kleine Heuvel (ook wel: Hovel). De eilandjes zijn rond 1865 opgegaan in de Assendelver IJ-polders.
 • heuvelhof_johannes_tenplugin-autotooltip__default
 • Heyden, Nicole van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeyden, Nicole van der

  (Amsterdam, 18 december 1952)

  Beeldend kunstenaar te Zaandam. Na een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam ontwikkelde Nicole van der Heijden zich in de uitsluitende toepassing en verwerking van textiel in kunst-objecten. Dat daarmee, ondanks de beperking tot een groep materialen (die echter zeer veelsoortig is), visueel verrassende resultaten kunnen worden bereikt, heeft zij inmiddels op een aantal exposities aangetoond.
 • Heynensluis, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeynensluis, Jaap

  Jaap Heynensluis, voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, naar de Zuiderpolder, iets achter de latere afdamming van het Wijkermeer. De 15e-eeuwse sluis die alleen voor regulering van de waterhuishouding werd gebruikt, werd eind 17e eeuw afgedamd en een kwart eeuw later gesloopt.
 • Heynensluis, Willem Claasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeynensluis, Willem Claas

  Willem Claas Heynensluis, voormalige sluis in de Assendelver IJ-dijk, in verband met de ligging tussen de Noorderpolder en het Heemskerkerbroek ook wel Damsluis genoemd. De 15e-eeuwse sluis werd aan het einde van de 17e eeuw afgedamd.
 • Hilko bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHilko bv

  Zeep- en parfumerieënfabriek Hilko BV te Zaandam, later Hilko Soapworks. Het bedrijf werd opgericht in 1922 door de zwagers W.A. Hillebrants en G.J. Kok; de bedrijfsnaam ontstond door samenvoeging van de beginklanken van hun achternamen. Voor f 900, destijds 43.000 sterk gedevalueerde Duitse Marken, werd de complete installatie van een Duitse zeepfabriek gekocht, inclusief enige originele recepten. Het bedrijfje begon met de zeepproductie in een pandje aan de Wilhelminastraat te Zaandi…
 • Hille & Zoon, G.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille & Zoon, G.

  De stoom-koek- en beschuitfabriek van Hille aan de Oostzijde te Zaandam werd op 2 juni 1901 opgericht door de 22-jarige bakkerszoon K. Hille uit Koog. Na verplaatsing in 1905 naar een groter pand, eveneens aan de Oostzijde, volgde een voorspoedige ontwikkeling. Het bedrijf werkte aanvankelijk met hetelucht-ovens, later werden deze vervangen door gasgestookte kettingovens. In een aantal opzichten werd door Hille dezelfde lijn gevolgd als door Verkade. Hille en Zoon gaf ook een r…
 • Hille, Rinusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille, Rinus

  (Koog aan de Zaan, 16 januari 1913 - Wormerveer, 29 november 1976)

  Marinus Jacobus (Rinus) Hille, wethouder en loco-burgemeester (PvdA) van Zaandam, laatste burgemeester van Wormerveer, lid van Provinciale Staten en lid van de gemeenteraad van Zaanstad. Rinus Hille was één van de bijzondere voorbeelden van emancipatie door de arbeidersbeweging. Hij kwam uit een arbeidersgezin, doorliep alleen de lagere school en ging werken als tuinman. Door zelfstudie wist hij zich te ontwikkelen…
 • Hille-Kalsbeek, Hanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille-Kalsbeek, Han

  Amsterdam, 1 november 1914 - Wormerveer 17 december 2004

  Johanna Antonia (Han) Hille-​Kalsbeek, juf Kals­beek, voorvecht­ster van de Vrouwen­be­weg­ing in de Zaanstreek, onderging haar eerste politieke vorming in de Arbeiders Jeugd Centrale. Zij was al vroeg actief in de vrouwenbeweging, reeds in de jaren '30 assisteerde zij de secretaresse van de Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs en organiseerde cursussen in het Bennekomse vormingscentrum De Born om vrouwen meer…
 • Hinte, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHinte, Jan van

  Purmerend, 20 maart 1890 - Sonnenburg, mei 1943

  Jan van Hinte, verzetsstrijder, touringcarondernemer en eigenaar van een reisbureau, was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Stijkelgroep en betrokken bij Vrij Nederland. Van Hinte was zwaar gehandicapt; hij miste door een verkeersongeluk met een tram een groot deel van beide armen en fietste altijd met een aangepast stuur naar het station. Het was een doorzetter op elk gebied, zelfs zwemmen gaf hem geen enkel probleem. Er we…
 • Hipper, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHipper, de

  Oliemolen en later snuifmolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1681. In november 1757 werd hij verzekerd als snuifmolen. Hij is ook gebruikt voor het fabriceren van pruikenpoeder. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw. achter het Prinsenpad. en werd vermoedelijk kort na oktober 1815 gesloopt.
 • Hippert, Jachtwerf deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHippert, Jachtwerf de

  Kleine jachtwerf. aanvankelijk gevestigd aan het einde van de Prinsenstraat aan de Gouw te Zaandam, door stadsuitbreidingen gedwongen verhuisd naar het Weerpad te Zaandam. De oude jachtwerf bouwde aanvankelijk Oostzaner jollen en andere boerenvaartuigen; na de verhuizing naar het Weerpad begon men ook met de verkoop van polyester zeil-, vis- en bijbootjes en buitenboordmotoren. Zie ook:
 • Historiografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistoriografie

  De leer van de geschiedschrijving. Dit artikel beperkt zich tot een inventarisatie van de voor de Zaanstreek belangrijkste geschiedschrijvers en hun werk. Onder verscheidene artikelen in deze encyclopedie zijn voorts literatuur-opgaven geplaatst. Een helder en actueel overzicht van de literatuur over de Zaanstreek bestaat niet. In 1900 publiceerde
 • Historisch Genootschap Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Genootschap Assendelft

  Het Historisch Genootschap Assendelft is opgericht in 2008 en stelt zich als doel de historie en het meer recente verleden van Assendelft vast te leggen. Het archief van het Genootschap fungeert als bron voor tentoonstellingen, presentaties en soortgelijke activiteiten. Het Genootschap publiceert 4x per jaar de periodiek
 • Historisch Genootschap Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Genootschap Krommenie

  Het Historisch Genootschap Krommenie verzamelt en archiveert historische gegevens en beeldmateriaal over Krommenie en Krommeniedijk. Het initiatief resulteert in een uitgebreid archief over Krommenie toen en nu. De thuisbasis van het genootschap is Huize Barkeloo aan de Vlusch 8-A, het voormalige weeshuis van Krommenie waar de geschiedenis van Krommenie door vele vrijwilligers levendig wordt gehouden. Het Genootschap deelt informatie met haar leden via
 • Historisch Genootschap Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Genootschap Wormer

  Het Historisch Genootschap Wormer stimuleert de belangstelling voor het verleden van het dorp Wormer door diegenen die zich bezighouden met de historie van Wormer bij elkaar te brengen. Zij ondersteunen acties tot behoud van historische waarden, vergroten de kennis en het inzicht over de historie van Wormer, doen onderzoek naar de geschiedenis van Wormer, publiceren resultaten van onderzoek en andere historische gebeurtenissen en brengen de lokale historie onder de…
 • Historisch gezelschap dr. G.J. Boekenoogenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch gezelschap dr. G.J. Boekenoogen

  Het historisch gezelschap dr. G.J. Boekenoogen werd opgericht in 1943. Het initiatief kwam van Evert Smit, penningmeester van de vereniging tot instandhouding en uitbreiding van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling (ZOV)
 • Historisch Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Zaandam

  Onder de naam Historisch Zaandam sluiten een aantal vrijwilligers zich in 2018 aan om de Zaandamse historie breder uit te dragen en bekender te maken bij alle lagen van de bevolking. Historisch Zaandam vormt daarmee de ontbrekende schakel in het rijtje historische vereniging van de voormalige Zaangemeenten. De vereniging wil niet uitsluitend bezig zijn met het weergeven van foto's van oude gebouwen maar wil de verhalen van mensen vertellen en daar verder onderzoek naar doen. …
 • Historische Vereniging Koog-Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Koog-Zaandijk

  Historische Vereniging Koog-Zaandijk is opgericht in 2008. De vereniging telde in 2020 ruim 350 leden en stelt zich ten doel om de kennis van het verleden van Koog aan de Zaan en Zaandijk te bevorderen.

  De vereniging heeft een vaste maandelijkse rubriek in
 • Historische Vereniging Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Westzaan

  In 1983 opgerichte vereniging, voortgekomen uit de Westzaanse Gemeenschap. De doelstelling ligt in de naam besloten: verdieping en verbreiding van kennis der dorpsgeschiedenis, maar daarnaast kent de vereniging zich ook een bewakende functie toe. Tot nu toe is Westzaan vrijwel niet aangetast door de verstedelijking die Zaanstad kenmerkt - de Historische Vereniging Westzaan staat zoveel mogelijk op de bres om het aparte karakter van het dorp te behouden. Waarschij…
 • Historische Vereniging Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Wormerveer

  Opgericht 2002

  Historische Vereniging Wormerveer

  Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwam een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich…
 • Historische verenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische verenigingen

  Alle voormalige Zaanse gemeenten die in 1975 tot Zaanstad zijn verenigd kennen een historische vereniging, genootschap, commissie of oudheidkamer. Zaanstad kent de volgende verenigingen die zich met de plaatselijke geschiedenis bezig houden:
 • Hobbezak, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHobbezak, de

  Papiermolen en oorspronkelijk volmolen te Zaandijk, ook De Hoppezak genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646. In 1670 was hij al ingericht tot papiermolen. Hij heeft gestaan aan de Kerksloot en werd in 1868, toen hij in de weg stond bij de aanleg van de spoorlijn, gesloopt.
 • Hockeyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHockey

  Balspel, gespeeld op een veld van 91 bij 55 meter door twee elftallen. De harde kleine bal wordt voortbewogen door een stok of stick met een platte en een bolle kant. Alleen met de platte kant mag de bal gespeeld worden. Bij de doelen zijn doelgebieden dan wel slagcirkels. Een geldig doelpunt kan alleen gemaakt worden als een speler van de aanvallende partij de bal binnen de cirkel heeft aangeraakt voor hij over de doellijn gaat.
 • Hoedepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoedepad

  Vroegere volksnaam voor het Tuinpad te Zaandijk.
 • Hoeke, Robplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoeke, Rob

  Haarlem 9 januari 1939 – Krommenie 6 november 1999

  Robert Jan Eduard (Rob) Hoeke, bluesartiest van Nederlandse bodem, wist door zijn pianospel een groot publiek aan zich te binden. Hoeke's handelsmerk: een even stuwend als elementair boogie-ritme. Hoeke kwam in 1974 in Zaandam wonen en verhuisde drie jaar later naar Krommenie.
 • Hoen, Govert 'tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Govert 't

  - Ilpendam 31 mei 1574

  Govert 't Hoen, 't Oude Hoen, gesneuveld 31 mei 1574 bij Ilpendam, een Waterlandse boer en aanvoerder van de Vrijbuiters. De meest bekende Zaanse Vrijbuiter in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Een aantal van hen was visser of schipper, zij kenden de waterrijke omgeving en buitten, in de jaren rond 1574, dat voordeel tegen de Spanjaarden regelmatig uit. Vooral tijdens het beleg van
 • Hoen, Jacobus Johannes (Jaap) 'tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Jacobus Johannes (Jaap) 't

  Rotterdam 1931 - Zaandam 1988

  Historicus, samensteller van een aantal belangrijke Zaanse publicaties, in het bijzonder over de arbeidersbeweging. 't Hoen kwam in 1954 na een opleiding aan de School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag naar Zaandam, waar hij aanvankelijk les gaf aan de Openbare Handelsschool en vanaf 1963 aan het gemeentelijk
 • Hof Saendenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHof Saenden

  Het Hof Saenden is in 1915-1916 gesticht door de Wormerveerse firma Bloemendaal en Laan, ter gelegenheid van het gouden zakenjubileum van de industrieel Jan Adriaan Laan (1848-1918). De woningen zijn gerangschikt aan weerszijden van een poortgebouw, hebben een gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde en een plantsoen aan de voorzijde. Het hofje werd in rijk gedetailleerde Neo-Hollandse Renaissance-stijl opgebouwd, in navolging van een in Neo-Renaissance-stijl opgetrokken tentoonst…
 • Hof, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHof, het

  Land te Assendelft, in het Zuidend bij de Vliet, waar in de middeleeuwen de ambachtsheren van Assendelft hebben gewoond. Zie: Bestuur en Rechtspraak 1.2.1.
 • Hof, het Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHof, het Oude

  Buitendijks land te ZaandamWest, waar in de Middeleeuwen het kerkhof van de in 1155 verwoeste nederzetting Zaanden heeft gelegen.
 • Hof, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHof, Jan

  Amsterdam 24 oktober 1928

  Jan Hof, schrijvend journalist, auteur en radioverslaggever. Zoon van een Drents echtpaar dat in 1927 naar het westen van het land vertrok. Na de middelbare school in zijn toenmalige woonplaats Zaandam volgde hij de Kweekschool voor Onderwijzers Amsterdam. Sinds 1946 werkzaam als journalist voor onder meer Het Vrije Volk, De Telegraaf, de VARA, NCRV, KRO en de RONO. Werd landelijk bekend als verslaggever van het NOS-sportprogramma 'Langs de lijn' en als alge…
 • Hof-Hoogland, Leniplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHof-Hoogland, Leni

  Zaandam 17 januari 1934

  Drs. Helena Aafje (Leni) Hof-Hoogland, Zaanse van geboorte, mag zich beroepen op een lange journalistieke historie. In 1954 ging haar journalistieke loopbaan van start bij De Telegraaf en Het Nieuws van de Dag. Zij maakte bijna dertig veelgelezen grote reisreportages voor de Margriet tussen 1956 en 1958, was van 1958 tot 1964 medewerkster van de Emmer Courant waar zij wekelijks de kinderkrant samenstelde en schreef een aantal kinderboeken.
 • Hoffer-Hietbrink, Cockyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoffer-Hietbrink, Cocky

  Marie en Anna Cocky Hoffer-Hietbrink, keramiste, woonachtig in Zaandijk aan de Lagedijk, volgde lessen en workshops in handvormen en beeldhouwen en is vooral autodidact.

  Zij raakt geboeid door vergankelijkheid. Afgedankte versleten materialen, oude industrie, maar ook het milieu en de gebeurtenissen om ons heen. Dingen die we vast willen houden maar toch verdwijnen. Via keramische objecten probeert zij een band te scheppen tussen wat is en wat is geweest. Telkenmale een…
 • Hofland, Dirk Hermanusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHofland, Dirk Hermanus

  Krommenie, 17 december 1893 - Wormerveer, 11 oktober 1944

  Dirk Hofland, winkelier en verzetsman, is getrouwd met Grietje Verdonk op 1 november 1917 te Koog aan de Zaan. Zij hadden een zoon: Herman Willem (Tof) Hofland.

  Dirk Hofland maakte deel uit van een verzetsgroep in Wormerveer en werd opgepakt na een
 • Hofland, Herman Willem (Tof)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHofland, Herman Willem (Tof)

  Wormerveer, 28 oktober 1911 - Anguilla B.W.I, 13 september 2006

  Ondernemer op Curaçao en de Antillen. Tof Hofland ging op een schoen en een slof en op goed geluk in 1947 naar Curaçao, na een verzetsverleden. Hij slaagde erin een bedrijf in de levensmiddelenhandel op te bouwen, met nevenvestigingen op Aruba, Sint Maarten en Bonaire en met verschillende eigen productiebedrijven en koelhuizen. In 1989 hadden deze bedrijven gezamenlijk ongeveer 400 medewerkers, waaro…
 • Hofman-Poot, Willyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHofman-Poot, Willy

  Den Bosch 17 juni 1867 – Haarlem 2 mei 1952 Willy Hofman-Poot, eerste vrouwelijke wethouder van Oostzaan 1867-1952 Wilhelmina Anna (Willy) Hofman-Poot werd in 1919 de eerste vrouwelijke wethouder van Oostzaan voor de liberale partij
 • Hoge Damplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoge Dam

  Zie: Dam
 • Hogendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHogendijk

  Dijk in Zaandam, lopend van de Dam tot de Provincialeweg (N203).

  Tot 1957 liep de Hogendijk tot het Dampad door. De Zaanse Dijken worden onderscheiden in hoge dijken en lage dijken. De hoge dijken werden aangelegd als zeedijken, de lage dijken langs het binnenwater van onder meer de Zaan. De Hogendijk is een deel van de vroegere
 • Hoisiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoisies

  Verdwenen relicten uit de gebouwde omgeving van een niet eens zo ver verleden: de huisjes aan de sloot, de 'sekreten', de boven het water uitgebouwde privaten of gemaks-tempeltjes. Zelfs in de Zaanse Schans, waar de bouwsels uit het verleden worden bewaard, ontbreken ze. Vandaar dat er hier kort en met een afbeelding aan wordt herinnerd tussen allerlei andere vermeldingen, waarvan er vele minder vanzelfsprekend in het dagelijks leven van de Zaankanters waren opgenomen.
 • Holland Jachtbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHolland Jachtbouw

  Holland Jachtbouw, scheepswerf gespecialiseerd in ontwerp en bouw van luxe super-zeiljachten gevestigd aan de Vredeweg 32 te Zaandam. De werf, opgericht door Chris Gongriep (1946-2016) in 1990 op het Zaandamse schiereiland de Hemmes waar Lemsteraken werden gebouwd groeide snel uit de Romneyloods en vestigde zich aan de Vredeweg te Zaandam van waaruit Holland Jachtbouw werd opgericht. De jachtbouwer heeft de beschikking heeft over drie hallen, gebouwd met het oog op de overgang…
 • Hollander, F.Q. denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollander, F.Q. den

  Goes, 31 mei 1893 - Maarn, 18 augustus 1982

  ir. Franciscus Quirien den Hollander ook Frans den Hollander en voor intimi FQ studeerde na de Rijks-HBS in Goes aan de Technische Hogeschool in Delft af als werktuigbouwkundig ingenieur. Na een stage bij de HSM trad hij van 1918 tot 1938 in dienst bij de Dienst Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands-Indië.
 • Hollandia, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollandia, de

  Doppenmolen te Wormer. De kleine. met hout bedekte bovenkruier. werd gebouwd in 1875. Hij heeft gestaan aan het Zwet. en werd, met zware stormschade. omstreeks 1908 gesloopt.
 • Hollandia, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollandia, de

  Oliemolen te Wormer. Het bouwjaar is onbekend. Hij heeft gestaan ten zuiden van het Zwet, iets ten westen van de Oostertilsloot. en werd in oktober 1788 door brand verwoest.

  oliemolen molen
 • Hollands Vlagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollands Vlag

  Instelling, vergelijkbaar met de gemeenschappen die elders ontstonden, die met name in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog in Koog en Zaandijk actief was. Hollands Vlag deed onmiddellijk na de bevrijding van zich spreken door de organisatie van de bevrijdingsfeesten. In Koog en Zaandijk werd na de oorlog geen gemeenschap opgericht, aangezien de verschillende verenigingen zich reeds vóór de oorlog in de Bestuurdersbond hadden georganiseerd; deze bond organiseerde ook de lokal…
 • Hollandse padplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollandse pad

  Doodlopend pad te Zaandam. vanaf de Westzijde. Het padreglement werd vastgesteld in 1622. Het pad werd in 1889 door de gemeente overgenomen. De naam Hollandse Pad werd in oude tijden 't Pad genaamd Holland genoemd. Oorspronkelijk liep aan de zuidzijde van dit pad een sloot, zoals blijkt uit het Reglement van dit pad, waarin Padmeesters verbieden „assche ofte andere vuijligheit
 • Holleman, bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHolleman, bv

  Machinefabriek te Zaandam. Machinefabriek Holleman werd gesticht door Simon Holleman sr (1884-1953) met slechts een lagere school-opleiding op zak en via de technische avondschool trad hij als servicemonteur bij de Bronsmotorenfabriek in Appingedam in dienst.
 • Holleman. als “Machineherstelplaats'plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHolleman. als “Machineherstelplaats'

  Vooral in de beginjaren (aan de Oostzijde) was er veel (reparatie)werk voor de lokale. maar ook al regionale industrie. Ook beurtschippers legden met regelmaat aan bij het aan de Zaan gelegen bedrijf voor reparatie of aanpassing van de machine op hun schip. Naast toeleveringswerk van onderdelen legde het bedrijf zich allengs meer toe op speciaalmachinebouw. In 1963 volgde de verhuizing naar een pand aan de Paltrokstraat. Het bedrijf (met 32 werknemers in 199…
 • Holleslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollesloot

  Open rede van Zaandam, vroegere geul in het IJ tussen de Hem en het eiland De Hoorn. Zie: Haven en Economische geschiedenis 2.8.1.
 • Holstein, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHolstein, Pieter

  (Enschede, 1934)

  Beeldend kunstenaar, schilder, graficus en beeldhouwer. Holstein ontving zijn opleiding in New York (1954-57) en werkte onder meer in Wormerveer, daarna in Amsterdam.

  beeldend_kunstenaar
 • Homburg bv, Gplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHomburg bv, G

  Homburg Groep BV, eerder G Homburg BV. Op 1 oktober 1945 startte G. Ph. Homburg een timmerbedrijf in Zaandam. Eén van zijn eerste klanten kwam met het verzoek om kabelhaspels te produceren. Na een economische pas op de plaats in de jaren ’50 (‘bestedings- beperking’)‚ brak vanaf de jaren ‘60 een periode van grote groei aan. Inmiddels waren beide zonen van Homburg in dienst van het familiebedrijf getreden. Het bedrijf snakte naar een ruimere locatie en deze werd gevonden in Oostzaa…
 • Hondema bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHondema bv

  Bouwbedrijf Gebroeders Hondema B.V. dat sinds 2001 is gevestigd in Wromer. Daarvoor was het bedrijf gevestigd in Krommenie, eerder: Gebr. J. & A. Hondema, Krommenie, Snuiverstraat 6. Het bedrijf werd opgericht in mei 1922 door Jelle Hondema. Aannemers- en timmerbedrijf, het kopen en exploiteren van onroerende zaken, de handel in- en het vervoer van bouwmaterialen en hetgeen aan één en ander verwant is.
 • hondemanplugin-autotooltip__default
 • Hondsbossche Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHondsbossche Sluis

  De eerste sluis in de Dam die de naam Grote Sluis of Hondsbossche Sluis kreeg werd reeds in 1544 gebouwd en in 1722 vervangen door een nieuwe Grote Sluis. Dat gebeurde op initiatief van het Hoogheemraadschap de Hondsbossche en Duinen tot Petten, dat verzekerd wilde zijn van geregelde aanvoer van materiaal voor de bouw van de Hondsbossche zeewering.
 • Hondsbosse Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHondsbosse Sluis

  Zie: Grote Sluis.
 • Hongerwinterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHongerwinter

  Zie: Tweede Wereldoorlog Wereldoorlog 2.
 • Honigplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig

  Vooraanstaand bedrijf in de stijfsel (zetmeel) en levensmiddelenfabricage. Fabrieken te Koog aan de Zaan, Nijmegen. Engeland en Zuid-Afrika. Ontstaan in 1867, in 1965 opgegaan in het Koninklijke Scholten Honig-concern (KSH) en bij de ondergang van dit concern in 1978 opgesplitst in
 • Honig Breethuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Breethuis

  Papierfabrikeurswoning, rijksmonument in gebruik als museum aan de Lagedijk 80 te Zaandijk, sinds 1940 in bezit van de gemeente Zaandijk en sedert 1974 in bezit van de gemeente Zaanstad. Het pand werd rond 1710 gebouwd door de Zaandijker
 • Honig Jansz. Jr., Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

  Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

  Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
 • Honig Merkartikelen bv (HMA)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Merkartikelen bv (HMA)

  Fabrikant van en handel in levensmiddelen, oorspronkelijk onderdeel van Koninklijke Scholten Honig na de opsplitsing van dit concern eerst dochter van de nv Centrale Suiker Maatschappij te Amsterdam (CSM), daarna dochter van de H.J. Heinz Company: hoofdkantoor in Zeist, productiebedrijven te Utrecht.
 • Honig(h)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig(h)

  Ondernemersgeslacht te Zaandijk, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vooral in de

  * papierfabricage, allengs ook als * walvisreders, * verfmalers, * olieslagers, *
 • Honig, Adriaan Cznplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Adriaan Czn

  was de jongste zoon van Cornelis Honig Czn (zie voor familiegeschiedenis: Honig, ondernemersgeslacht) en begon in 1872 met de uit de erfenis verkregen molens het Pink en de Kieft als firma Adriaan Honig Cz. in de olieslagerij, uit welke activiteiten de oprichting van nv Oliefabrieken het
 • Honig, Catharina Margarethaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Catharina Margaretha

  Koog aan de Zaan 1894 - Haarlem 1957

  Catharina Margaretha Honig, kunstenaar, schilder

  Zie Schilderkunst

  beeldend_kunstenaar
 • Honig, Evertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Evert

  Koog aan de Zaan, 9 november 1914 - Berlijn-Tegel, 4 juni 1943 Evert Honig 1914-1943 Evert Honig, gehuwd, directielid, verzetsman, lid van de Stijkelgroep. Evert Honig richtte in zijn functie als directeur van de levensmiddelen-fabriek Honig, met hulp van Jan Groot een volstrekt overbodige nachtveiligheidsdienst op, die werklozen probeerde te vrijwaren voor werk in Duitsland door hen aan tijdelijk werk te helpen. De
 • Honig, Gerrit Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Gerrit Jan

  Zaandijk 24 november 1864 - Zaandijk 22 augustus 1955

  Zaans historicus. Gerrit Jan Honig, zoon van Jacob Jansz Honig Jr en Neeltje Mulder, moet als kind al belangstelling voor de geschiedenis van de Zaanstreek hebben gekregen. Hij werd directeur van een boekhandel en drukkerij
 • Honig, Joepplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Joep

  Koog aan de Zaan 16-09-1900 - Bergen NH 29-07-1998

  Meindert Klaaszoon (Joep) Honig jr. De naar zijn grootvader vernoemde Meindert Klaaszoon jr, maakte in 1921 zijn opwachting binnen het familiebedrijf. Twee jaar later werd hij op 23-jarige leeftijd als directeur aangesteld. Op technologisch gebied ontwikkelde de Honig-telg zich als een groot vernieuwer. Na een bezoek aan de Verenigde Staten, importeerde hij de nieuwe Amerikaanse zakelijkheid. Dat leidde onder meer tot de merkartike…
 • Honig, Meindertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Meindert

  1846 - Koog aan de Zaan 5 april 1908

  Meindert Klaaszoon Honig, legde in 1873 de basis voor Honig en door sommigen omschreven als een ware puddingpionier, oprichter en eerste directeur van nv Stijfselfabriek De Bijenkorf, v.h. M.K. Honig. Meindert, vernoemd naar zijn grootvader, was de jongste zoon van Klaas Honig Cornelisz. (zie voor de familiegeschiedenis
 • Honig, Tineplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig, Tine

  Koog aan de Zaan, 10 december 1894 - Haarlem, 10 maart 1957

  Catherina Margaretha (Tine) Honig, beeldend kunstenaar van voornamelijk schilderijen en aquarellen, stillevens en composities met bloemen. Tine Honig werd opgeleid aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en ontving schilderlessen van
 • Honig-Laanfondsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig-Laanfonds

  Stichting te Koog, die zich ten doel stelt 'sociaal nuttige arbeid' in het bijzonder in de Zaanstreek financieel te ondersteunen. De Stichting werd opgericht op 20 februari 1951, namens mevr. M.A. Honig-Laan, weduwe van Klaas Cornelis Honig, door haar zonen C.J. Honig en dr. G. N. Honig en P. Groenveld, allen woonachtig te Koog/Zaandijk. 'C.J.' werd voorzitter en bleef tot zijn dood de stuwende kracht. Hij was een man met groot sociaal gevoel. Als doel van de Stichting werd geko…
 • Honingvat, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoningvat, het

  Oliemolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven aan Gerrit Symonsz. Honingh in januari 1685. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Gouw achter de Kopermolenstraat. In januari 1940 verkeerde hij, nadat hij eerst nog een aantal jaren voor het malen van fourage-artikelen en cacao-afval was gebruikt, in zwaar verwaarloosde toestand en werd hij gesloopt.
 • Honk- en softbalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonk- en softbal

  Teamsporten die in de open lucht in vooral de zomermaanden vanaf het begin van de 20e eeuw in Nederland worden beoefend. In de Zaanstreek vanaf 1958.

  Beide sporten worden gespeeld met negentallen. Het team dat aan slag is kan scoren. Het team in het veld moet dit verhinderen. Gescoord wordt als een speler alle vier de honken, die op een afstand van 27 meter uit elkaar liggen, heeft aangeraakt zonder uitgetikt te worden. Het verschil tussen beide sporten is dat bij honkbal de …
 • Hooft Hasselaar, Hendrik Constantijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHooft Hasselaar, Hendrik Constantijn

  (Den Haag 6 juni 1813 - Nijmegen 28 juli 1895 ?)

  Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, burgemeester van Westzaan van 1852 tot 1867, kantonrechter te Zaandam en Amsterdam. Hij zou Teunis Slagter in 1850 opvolgen, die teveel nevenfuncties had. Zijn benoeming stuitte op weerstand bij de wethouders. Na twee jaar werd hij in 1852 officieel benoemd, terwijl hij al die tijd reeds in functie was. Hooft verwierf naderhand toch behoorlijk aanzien en werd alom gewaard…
 • Hoogendijk, Annemiekeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogendijk, Annemieke

  Koog aan de Zaan, 30 september 1953 vlnr: Superspuug, meneer Kaktus en Mevrouw Stemband Annemieke Hoogendijk is tekstschrijfster, actrice en zangeres. Zij kwam na studies Frans en Textiele Werkvormen in contact met Peter Jan Rens waarmee zij vanaf 1978 samenwerkte. Aanvankelijk verantwoordelijk voor de zakelijke leiding en de administratie van Theatergroep Kaktus, speelde zij later ook mee in theaterstukken als zangeres van de Kaktusband.
 • Hoogheemraadschappenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogheemraadschappen

  Zelfstandige lichamen, opgericht door Provinciale Staten en belast met de waterstaatszorg in een uitgebreid en welomschreven gebied. Ze worden bestuurd door een dijkgraaf en hoogheemraden benevens hoofdingelanden, een college, vergelijkbaar met dat van de burgemeester, wethouders en raadsleden die tezamen een gemeente besturen. (Zie
 • Hooghiemstra, Cornelis (Kees)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHooghiemstra, Cornelis (Kees)

  Amsterdam 24 april 1934 - Zaandam 17 februari 2016

  Wethouder onderwijs van Zaanstad van 1988 tot en met 1994 en daarvoor en daarna in totaal zes jaar raadslid namens de PvdA. Kees Hooghiemstra was aanvankelijk gemeenteambtenaar in Amsterdam. Hij behaalde zijn onderwijsakte en werd benoemd aan ulo- en mavo-scholen in achtereenvolgens Zaandam en Krommenie.
 • Hoogland, Anne Marieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogland, Anne Marie

  Zaandam, 1967

  Anne Marie Hoogland is een Nederlands politica voor de Partij van de Arbeid. Hoogland studeerde, na een jaar verblijf in Parijs, Franse taal en letterkunde en culturele studies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde verder aan de Butler Universiteit in Indianapolis. In 1988 werd ze bestuurslid van de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA. Haar interesses lagen op het vlak van een autovrije binnenstad en zuidelijk Afrika.
 • Hoogmoed Jachtbouw, Theunplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogmoed Jachtbouw, Theun

  Jisp, 12 juni 1936 - Amsterdam, 3 februari 2010

  Theun Hoogmoed, eigenaar van Jachtbouwbedrijf Hoogmoed te Zaandam, bouwde in 1957 een Finn-jol voor eigen gebruik en maakte daarna van zijn hobby zijn beroep. In 1961 begon hij met het betimmeren van zeiljachten en rondvaartboten. In 1962 vestigde hij zich in het Westzijderveld en hield zich volledig met jachtbouw bezig.
 • Hoogsteder, Fredplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogsteder, Fred

  Curaçao, 9 mei 1938 - Lemele, 25 januari 2018

  Drs. Fred J. Hoogsteder was vanaf 1964 leraar natuurkunde en wiskunde op het Zaanlands Lyseum. Later werd hij conrector voor de onderbouw en vanaf 1986 tot 1994 was hij rector van Het Zaanlands Lyceum. Hoogsteder was daarmee bijna dertig jaar verbonden aan het Zaanlands Lyceum. Als rector belandde hij middenin de hectische periode waarin de scholen zich los maakten van de overheidsbemoeienis en fuseerden met andere scholen.
 • Hoogveenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogveen

  Zie: Landschap
 • Hoogwout bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogwout bv

  Kraanwagenbedrijf voor bergingen, zware transporten enz. te Zaandam. Op 18 October 1925 werd het garagebedrijf van Huib van Kuyl, in de Czarinastraat, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. In 1933 werd een nieuwe garage aan de Provincialeweg 76-78 in gebruik genomen. Dit bedrijf werd in 1941 door de Duitse Wehrmacht gevorderd. Tegen een vergoeding werden alle autobezitters verplicht hun auto in te leveren. De onder de garage verstopte en gedemonteerde Fiat's 500 hebben de Duitse…
 • Hoop (Krommenie), deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop (Krommenie), de

  1659-1689

  Houtzaagmolen te Krommenie, paltrok, de eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1659. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Zuidersluis en werd gesloopt vóór september 1689.

  paltrok molen
 • Hoop de, golfkartonfabriekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop de, golfkartonfabriek

  De golfkartonfabriek De Hoop werd in 1969 gebouwd op het industrieterrein Barndegat in Zaandam. Het bedrijf afkomstig uit de Trompenburgstraat in Amsterdam-Zuid waar het door gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden genoodzaakt was te vertrekken, vervaardigde golfkartonnen verpakkingen voor met name de Zaanse levensmiddelenindustrie en de visserij-industrie in IJmuiden en Scheveningen.
 • Hoop op d'Swarte Walvis, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop op d'Swarte Walvis, de

  Oorspronkelijk, tot 2002, tot het Koninklijke Ahold-concern behorend restaurant aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans. Het met een terras aan de Zaan gelegen specialiteiten-restaurant is gevestigd in het herbouwde weeshuis van Westzaan, daterend van 1717, dat in 1716 gebouwd werd voor een bedrag van nog geen f 1250,-, een herbouwd 18e eeuws
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam. kleine achtkante bovenkruier. De eerste vermelding van de veerzager dateert uit 1712. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Westzanerdijk, nabij de tegenwoordige Israëlitische begraafplaats, en werd in 1875 gesloopt.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam. bovenkruier. De eerste vermelding van de latten- en veerzager dateert uit 1798. Hij heeft gestaan ten westen van het latere NS-station, en werd vermoedelijk kort na februari 1822 gesloopt.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Houtzaagmolen te Wormer, bovenkruier. De molen werd gebouwd in het begin van de 18e eeuw. Hij heeft gestaan aan de Nieuwe Vaart, en werd in 1813 gesloopt.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Papiermolen te Zaandijk. ook De Arme Jacob genoemd. De windbrief werd gegeven in augustus 1679. Hij heeft gestaan achter de Schans, ter hoogte van de tegenwoordige spoorlijn en werd in 1849 afgebroken en vervoerd naar Graft, waar hij als korenmolen werd herbouwd. In 1866 werd hij aldaar afgebroken en vervoerd naar Wormer, waar hij de afgebrande meelmolen De
 • Hoop, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, De

  Oliemolen in Wormer, ook Het Kuiken genoemd.

  De windbrief werd gegeven in augustus 1680. De molen stond aan de Wormerringdijk, binnendijks, en werd gesloopt in 1898. Een later op het erf gebouwd pakhuis kreeg de naam van de molen.

  oliemolen molen
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Houtzaagmolen te Westzaan, bovenkruier; ook: Het Rottige Touwtje. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in april 1659. In 1666 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij stond ten oosten van de sluis, buitendijks, maar werd in 1701 binnendijks gezet. Zijn naam werd toen
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Volmolen te Koog. De windbrief werd gegeven in oktober 1646. De standplaats is niet bekend, de laatste vermelding dateert uit 1651.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Pelmolen te Oostzaandam. ook Brandhout genoemd. De windbrief werd gegeven in juni 1695. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Noordervaldeursloot. ten westen van de Weer. en werd gesloopt in 1795.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Volmolen en later pelmolen te Oostzaan. Hij werd gebouwd in 1695 en deed tot 1781 dienst als volmolen. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van het Weerpad, ongeveer halverwege de Watering en het dorp en kwam in november 1825, zwaar beschadigd door de watersnood, in slopershanden
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Watermolen te Assendelft. zie: De Bul. de.
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier, later De Zandkraai of De Zandhoop genoemd. De windbrief werd geven aan Gerrit Jacobsz. van Sante in september 1699. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden van de Papenpadsloot en werd in 1901 afgebroken en vervoerd naar Krimpen aan de IJssel, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
 • Hoop, de Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Gekroonde

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. achtkante bovenkruier. zie: De Goede Hoop de, golfkartonfabriek
 • Hoop, de Goedeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Goede

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier, ook De Oude Hoop of De Gekroonde Hoop genoemd, bijgenaamd Het Rasphuis. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1681, maar hij was waarschijnlijk al eerder in bedrijf. Hij heeft gestaan tussen de Gouw en de Weer, aan en ten noorden van de Kerksloot en werd in 1898 gesloopt.
 • Hoop, de Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Nieuwe

  Snuifmolen te Westzaandam. De enige vermelding dateert uit 1785. Hij heeft gestaan op het stuk land aan en ten noorden van de Papenpadsloot. oostelijk van de Vaart.
 • Hoop, de Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Nieuwe

  Houtzaagmolen te Westzaan. bovenkruier, eerder De Hoop de, golfkartonfabriek De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit januari 1707. Hij heeft gestaan aan de Overtoom en werd in de eerste jaren van de 19e eeuw gesloopt.
 • Hoop, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Oude

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. achtkante bovenkruier. zie: De Goede Hoop de, golfkartonfabriek
 • Hoop, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1690. Hij heeft gestaan ten westen van het Rustenburg en kwam in 1743 in slopershanden.
 • Hoop, Fonds deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, Fonds de

  Fonds van weldadigheid, te Zaandam, gesticht in 1835. In dat jaar bestemde de Amsterdamse commissionair in effecten Jacob de Hoop bij testamentaire beschikking drie-kwart van zijn vermogen voor de verzachting van het lot van armen en noodlijdenden binnen de gemeente Zaandam.
 • Hoopbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoopbrug

  Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.
 • Hoorn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, de

  Pelmolen te Oostzaan. De windbrief werd gegeven aan Jan Cornelisz. Hoorn in juli 1694. Hij heeft gestaan in de Kathoeken, en werd in juni 1751 door brand verwoest.
 • Hoorn, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, de Rode

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1637. Hij heeft gestaan aan het eind van het Blauwe Arendspad, waarschijnlijk ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, en is vermoedelijk kort na 1733 gesloopt.
 • Hoorn, de Rodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, de Rode

  Snuifmolen en later houtzaagmolen te Westzaandam en later Zaandijk, achtkante bovenkruier, zie: De Ro(o)hoorn, de.
 • Hoorn, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, de Vergulde

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager,en later balkenzager, werd gegeven in september 1690. De molen heeft westelijk van de Watering gestaan, ten zuiden van de tegenwoordige Parkstraat, en werd in 1898 gesloopt.
 • Hoorn, De Vos, Metselaar & Sturopplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, De Vos, Metselaar & Sturop

  Makelaars en taxateurs te Zaandam. In 1865 werd de Zaanlandsche Vereeniging van Verhuurders van Gebouwde Eigendommen 'Eendracht Maakt Macht' opgericht, een vereniging die de belangen van de eigenaren behartigde, de huurpenningen incasseerde en zonodig incassoprocedures voerde.
 • Hoorn, denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, den

  Voormalig eiland in het IJ, ten zuiden van het Zaandamse schiereiland de Hem. Na de inpoldering van het IJ werd het grootste deel van dit betrekkelijk grote eiland Amsterdams grondgebied. Zie voorts: Zaenderhorn. Zie ook: Archeologie 3.
 • Hoorn, Diederichplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoorn, Diederich

  Dansschool te Zaandam, van de nog bestaande dansscholen de oudste in de Zaanstreek. Vertegenwoordiger Diederich Hoorn gaf al sinds 1929 les in 'moderne gezelschapsdansen' en maakte daar in 1934 zijn volledige beroep van. Aanvankelijk gaf hij les in de bovenzaal van “Het Wapen van Zaandam, op de Dam, later in “Het Wapen van Amsterdam” (aan de oostkant van de Wilhelminasluis) en in een pand te Koog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog concentreerde hij de lessen in een pand aan de Wes…
 • Hoornseveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoornseveld

  In de jaren '60 aangelegde nieuwbouwwijk van Zaandam, tussen de Gouw en het Peldersveld. Het Hoornseveld is een typische slaapwijk; er staan voornamelijk eengezinswoningen, met aan de rand het flatgebouw De loom. Het Hoornseveld vormt stedebouwkundig een eenheid met het Peldersveld. In Hoornse- en Peldersveld woonden per 1 januari 1987 11.154 personen.
 • Hoppezak, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoppezak, de

  Papiermolen te Zaandijk. zie: De Hobbezak, de.
 • Hordijk Verpakkingsindustrie bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHordijk Verpakkingsindustrie bv

  Verpakkingsindustrie te Zaandam. Het bedrijf werd omstreeks 1950 gevestigd aan de Westzanerdijk te Zaandam, als onderdeel van een groep Hordijk-bedrijven. Het eerste bedrijf van Hordijk was een kistenfabriek en werd in 1922 opgericht in Berkel en Rodenrijs door G. Hordijk. Deze werden destijds vooral ingezet voor het verpakken van groenten en fruit.
 • Hordijk, Johanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHordijk, Johan

  Moerkapelle 27 augustus 1909 - Amsterdam 26 oktober 1980

  Johan Hordijk, Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog, lid van de CPN en de Vereniging van vrienden der Sowjet-Unie.

  ,,Een van onze beste strijders van het eerste uur
 • Horecaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoreca

  Aanvankelijk de naam van de na de Tweede Wereldoorlog gevormde bedrijfsgroep Hotel-, Restaurant- en Cafébedrijven, nu gebruikelijk als aanduiding voor de afzonderlijke ondernemingen: horeca-bedrijven. De hoofdmoot van de Zaanse horeca heeft door de eeuwen heen eigenlijk altijd bestaan uit eenvoudige café's. Pas laat in de 20e eeuw kwamen ook het Hotel- en het Restaurantbedrijf tot een ontwikkeling, die meer aansluit bij het economisch belang van de Zaanstreek.
 • Horenslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorensloot

  Minder gebruikelijke naam voor de Hollesloot, die Zaanderhorn scheidde van de Hemlanden en die aanvankelijk als rede van Zaandam in gebruik was.
 • Horn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorn, de

  Uitstulping van het land in het water, vooruitspringend stuk land. Vergelijk de naam van de stad Hoorn, die op zo'n uitstulping (in het Hoornse Hop) is gebouwd. In de Zaanstreek kwam de aanduiding “horn` veelvuldig voor, onder meer in de naam
 • Horndersluis (Hornersluis)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorndersluis (Hornersluis)

  Voormalige schutsluis in de Hogendijk te Zaandam, op de plaats van het huidige gemaal De Soeteboom.

  De naam van de sluis verwijst naar de Horn, een in het water vooruitspringend stuk land dat ook de naam gaf aan de nabije Hoge en Lage Horn. De sluis stond ook bekend als Jaap Kraften Sluis, naar een vroeg 17e-eeuwse bewoner van de
 • Hornman, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHornman, Wim

  Tilburg 21 juni 1920 – Heemstede 3 november 1996

  Wilhelmus (Wim) Johannes Maria Hornman was eind jaren vijftig woonachtig in Zaandam en was chef-redacteur van De Zaanlander. Hij schreef reisreportages over Afrika en Zuid-Amerika, die ondermeer in
 • Horselenberg-Koomen, Margreetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorselenberg-Koomen, Margreet

  Wormerveer, 1 december 1950

  Margreet Horselenberg-Koomen, wethouder te Zaanstad, bestuurslid van het Regionaal Orgaan Amsterdam ROA. Na haar IVO-opleiding en een cursus Cultuurgeschiedenis werkte Horselenberg aanvankelijk in het bedrijfsleven en later in diverse buurthuizen te Zaanstad. In 1975 werd zij voor de PvdA wijkraadslid te Krommenie en in 1982 raadslid voor Zaanstad.
 • Horst bv, P.C. van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst bv, P.C. van der

  Loodgietersbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in mei 1965 door P.C. van der Horst, als loodgietersbedrijf voor klein werk. Later ging het bedrijf werken als onderaannemer van grote bouwprojekten in nieuwbouw, groot onderhoud van verpleeghuizen en dergelijke, met het accent op sanitair, riolering, c.v. en dakwerk. Van een eenmansbedrijf ontwikkelde Van der Horst zich via bv tot beheersmaatschappij. Het bedrijf werd in 1989 verplaatst naar Akersloot en had toen …
 • Horst, Christine van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, Christine van der

  Zaandam, 9 september 1966

  Christine van der Horst was een Nederlandse televisiepresentatrice. Jarenlang was Van der Horst ‘s nachts te zien met haar talkshow Nachtsuite. In 2015 werd zij gevraagd het programma, dat weer uit de mottenballen werd gehaald, weer wilde presenteren. Zij gaf te kennen nóóit meer terug te komen op televisie. De reden daarvoor was verdrietig en persoonlijk.
 • Horst, Dirk van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, Dirk van der

  Zaandam, 15 november 1946 – Alkmaar, 22 september 2004

  Dirk van der Horst was zestien jaar lang de leadgitarist van de Volendamse palingpopband BZN. Hij scoorde ongeveer dertig gouden en platina cd’s en kreeg diverse grote onderscheidingen, waaronder de Edison. Op de enige Nederlandstalige CD die BZN in haar 38-jarige geschiedenis maakte, bracht de band in 2004 een ode aan ’troubadour’ Van der Horst. De muzikant leed al geruime tijd aan kanker, de ziekte dwong Van der Horst…
 • Horst, J. J. van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, J. J. van der

  J. J. van der Horst, geboren te Zaandijk werd in 1925 bevorderd tot doctor in de Geneeskunde op het proefschrift „Bijdrage tot de kwantitatieve bepaling van den kleurenzin“

  doctor geneesheer zaandijk
 • horst_mijndert_van_derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, Mijndert van der

  Haarlem 16 januari 1910 - Bulgarije 1971

  Mijndert van der Horst, verzetsstrijder, werd op 16 januari 1910 geboren te Haarlem in een sociaal-democratisch gezin, bestaande uit vader, moeder, vijf broers en vier zusters. Miek wordt lid van de communistische partij op 22-jarige leeftijd en stelt zich kandidaat voor de Zaandamse gemeenteraad in 1935.
 • Hos, Jokeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHos, Joke

  (Den Helder, 28 juni 1939)

  Beeldend kunstenaar te Assendelft. Joke Hos is autodidact, zij gebruikt als techniek allerlei werkvormen in textiel.
 • Hospice De Schelpplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHospice De Schelp

  Hospice De Schelp is een plek waar inwoners van de Zaanstreek die dat willen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen, omringd door de liefdevolle zorg van vrijwilligers en verpleegkundigen. Op 11 oktober 2008 opende het zijn deuren aan de Evenwichtsstraat in Krommenie, na een voorbereiding van twee-en-een-half jaar. Het noemt zichzelf een bijna-thuis huis,voor de laatste maanden van het leven. Ook familieleden en vrienden van de gastbewoner moeten zich er n.l. thuis v…
 • Hottentot, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHottentot, Gerrit

  Oostzaan, 8 mei 1815 - Oostzaan, 25 juni 1887

  Te Oostzaan woonde een visser, Gerrit Hottentot genaamd, een kloek gebouwde, fors gespierde man, die men het niet zou hebben aangezien, dat hij reeds 71 jaar telde. Hoewel hij het voor de broodwinning niet meer behoefde te doen, was vissen nog steeds één van zijn meest geliefde bezigheden en liefst vissen met verboden tuig. Nog maar kort geleden door de kantonrechter te Zaandam voor dergelijke overtreding veroordeeld, had hij echt…
 • Hottentot, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHottentot, Jan

  Zaandam 21 maart 1914 - Zaandam 4 juli 2003

  Journalist en publicist. Jan Hottentot was aanvankelijk houtwerker. Dat hij na een aantal andere beroepen, gestimuleerd door zijn vrouw Grietje Bierman, per 1 januari 1946 in de verslaggeverij voor
 • Hotze de Roosprijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHotze de Roosprijs

  De Hotze de Roosprijs wordt sinds 2013 jaarlijks uitgereikt tijdens de kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans aan een debuterend kinderboekenschrijver. Leerlingen van Zaanse basisscholen die de basis van de Zaanse kinderjury vormen, lezen ruim drie maanden lang zo veel mogelijk genomineerde boeken, zowel op papier als digitaal. Daarna brengen zij hun stem uit. Het boek met de meeste stemmen wint de Hotze de Roosprijs. De prijs is vernoemd naar de auteur van de succesvolle seri…
 • Houtafvalverwerkingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutafvalverwerking

  Door de aanwezigheid van de vele vroegere zagerijen ontstonden in de Zaanstreek verschillende bedrijven die het houtafval verwerkten. Zo werd van zaagsel houtskool gebrand in enkele gloedfabriekjes (zie Gloed), terwijl het ook werd vermalen tot houtmeel. Door particulieren of in kleine bedrijfjes werden van afvalhout ook gebruiksartikelen en speelgoed vervaardigd; in de Tweede Wereldoorlog hielden zich zelfs vrij veel onderduikers hier mee bezig. Voorts is jarenlang cellulos…
 • Houtbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutbouw

  Zie Bouwen in de Zaanstreek in de Zaanstreek. Houten pakhuizen Pakhuizen en Houtskeletbouw Bij dit laatste trefwoord is de houtbouw, waaraan de Zaanstreek in zeker opzicht bekendheid ontleent, uitvoerig behandeld.
 • houtcentrumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlopt het dat het bedrijfsterrein uiteindelijk is uitgebreid tot 6 ha? was ook onduidelijk of er nog een cijfer achter moet.

  --- Judith Friso 2016/08/02 16:26
 • Houtcentrum, bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutcentrum, bv

  Overslag- en opslagbedrijf te Zaandam, speciaal voor bosproducten, zoals hout, papier, cellulose, board, voornamelijk afkomstig uit Zweden, Finland en Rusland. Het bedrijf werd opgericht in oktober 1968 door T.A. van Loosbroek en R.P. Kruyver (beiden houthandelaren te Zaandam) en P.C. Mars (houtfactor te Zaandam), toen zich de mogelijkheid voordeed om hun houtbedrijven uit het Westzijderveld te verplaatsen, door aankoop van deze werven door de gemeente Zaandam. De oprichters bes…
 • Houtconserveringsbedrijvenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutconserveringsbedrijven

  Zie: Houtverduurzamingsbedrijven.
 • Houten pakhuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouten pakhuizen

  Door de eeuwen heen is de houtbouw karakteristiek voor de Zaanstreek geweest. De balken uit verscheidene andere gebieden (zie: Houthandel werden in de Zaanstreek en in mindere mate in Amsterdam verzaagd tot timmerhout. Huizen, molens en pakhuizen in de Zaanstreek zelf werden geheel van hout gebouwd (zie:
 • Houthandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouthandel

  Belangrijke drager van de Zaanse economie. Ontstaan en in belang gegroeid aan het eind van de 16e en vooral het begin van de 17e eeuw; ondanks door de eeuwen heen aanzienlijke veranderingen van karakter één van de belangrijke economische activiteiten binnen de Zaanstreek. Lange tijd was de Zaanstreek in de Nederlandse, en ook in de internationale, houthandel een van de toonaangevende gebieden.
 • Houthandel Gebr. Endtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouthandel Gebr. Endt

  P. Endt Gz, en C. Endt hebben de eer in januari 1876 ter kennis te brengen dat zij de houtzagerij en de handel in gezaagde en ongezaagde houtwaren te Zaandam, sedert een reeks van jaren door hun geachte vader, G. Endt, gedreven, van hem hebben overgenomen en deze vanaf 1 februari 1876 zullen voortzetten onder de firma Gebroeders Endt, met verandering van één hunner fabrieken tot stoomzagerij.
 • Houtkoper, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutkoper, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in februari 1651. Hij heeft gestaan langs de Vaart, en werd vermoedelijk in het midden van de 18e eeuw gesloopt.
 • Houtkoperijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutkoperij

  Zie: Houthandel. Zie ook: Economische geschiedenis geschiedenis 2.6.2.
 • Houtloodsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutloodsen

  Zie houten pakhuizen
 • Houtmeelmalerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutmeelmalerij

  Zie: Zaagselmalerij.
 • Houts, George vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHouts, George van

  Zaandam 30 maart 1958

  George van Houts, Nederlands acteur en cabaretier. Presenteerde het VPRO-radioprogramma Radio Bergeijk, vormde met Tom de Ket het duo Van Houts en De Ket, speelde in 1993 speelde de rol van achterneef Thijs in de NCRV-jeugdserie Uit de school geklapt, won in 2016 de quiz De Slimste Mens, nam stelling tegen de moraal van de top van het bankwezen en is initiatiefnemer van burgerinitiatief
 • Houtskeletbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutskeletbouw

  Samenvattende benaming voor de bouwconstructies, die ook in de Zaanstreek zijn toegepast van de 16e/17e eeuw tot en met de 19e eeuw. De bouwwijze die met houtskeletbouw wordt aangeduid, ontwikkelde zich uit het vroegste bouwen van onderkomens voor mens en dier. Een houtskelet bestaat uit een aantal achter elkaar geplaatste gebinten. Deze gebinten zijn samengesteld uit stijlen, balken, korbelen en sleutelstukken. De gebinten werden op een muurplaat op de gemetselde voeting geplaat…
 • Houtsnip, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutsnip, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven in oktober 1727. In december 1863 werd hij tijdens hevige storm door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk en de Wormerringsloot, en werd gesloopt in februari 1908.
 • Houtstakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutstaking

  Zie: Houtwerkersstaking
 • Houtveilingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutveilingen

  Verkopingen van ongezaagd hout, de Houtbeurs. De Zaanstreek, met name Zaandam en in mindere mate Westzaan, was een belangrijk gebied voor de Hollandse houthandel. Tussen 1655 en 1811 vonden er in Zaandam honderden houtveilingen plaats; het belang van de Zaanse houtveilingen is nationaal gezien overigens beperkt gebleven. De verklaring waarom in Zaandam eigen houtveilingen werden gehouden is niet eenduidig. Volgens
 • Houtveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutveld

  Korte tijd gebruikte en inmiddels weer verdwenen naam voor een deel van Westerspoor.
 • Houtverduurzamingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutverduurzaming

  Het bewerken van hout ter bescherming tegen rot en of insektenvraat. In de natuur is alles er op gericht het afgestorven hout te vernietigen; op vochtige bodems wordt het door zwammen en insekten na verloop van kortere of langere tijd geheel afgebroken. Zachte houtsoorten zijn uiteraard het meest onderhevig aan dit afbraakproces. Relatief zachte houtsoorten zijn als bouwhout echter ook het goedkoopst. Wil men deze soorten meer duurzaamheid verlenen, dan moeten ze beschermd wor…
 • Houtverwerkende industrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutverwerkende industrie

  Hout heeft vele toepassingsmogelijkheden en is betrekkelijk eenvoudig te bewerken. Hierdoor en mede door de aanwezigheid van zagerijen en houthandels ontstonden in de Zaanstreek vele houtverwerkende bedrijven. Het meest sprekende voorbeeld is
 • houtwarenfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEr wordt gesproken over “kunsthoom” wat is dit: kunsthoorn of kunstboom? ( allebei een beetje vreemd)

  --- Judith Friso 2016/08/02 17:21
 • Houtwarenfabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwarenfabricage

  In de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de Zaanstreek bedrijfjes die speelgoed en gebruiksartikelen van hout maakten. Er was behoefte aan deze artikelen door het wegvallen van de import uit bv. Japan. De Zaanse houtwarenfabrikanten gebruikten voornamelijk afvalhout, later ook mijnhout als grondstof. Na de oorlog bleken er meer dan 100 zulke bedrijfjes te bestaan. J .C. Fermie, voorzitter van de afdeling Kleinbedrijf van de Kamer van Koophandel, nam heinitiatief tot het sticht…
 • Houtwarenindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwarenindustrie

  Zie: Supplement bij het trefwoord Houtwarenfabricage
 • Houtwerfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwerf

  Korte tijd gebruikte naam voor een gedeelte van het Houtveld Beide aanduidingen zijn inmiddels in onbruik geraakt, nu men de desbetreffende wijk van Zaandam officieel Westerspoor is gaan noemen.
 • houtwerkersstakingplugin-autotooltip__default
 • Houtwerkersstakingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwerkersstakingen

  De loonregeling, zoals door houtbewerkers bij de firma's Simonsz en Zoon en Stadlander en Middelhoven aan de patroons werd gevraagd, luidt:

  * 1e raamzagers f 15 per week * 2e raamzagers f 13.50 * Rondzagers f 16 * Schavers f 17,50
 • Houtzaagmolensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzaagmolens

  Zie:

  * Houtzagerij * Balkenzager * Houthandel * Juffertje, het * Molenindustrie * Paltrok * Dirk Sybrandsz * Cornelis Cornelisz. van Uytgeest * Wagenschotzagerij
 • Houtzagerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutzagerij

  Het zagen van hout in Houtzaagmolens en later in stoomhoutzagerijen. De Zaanse familiebedrijven in het houtvak hielden zich zowel met de handelskant als met de zagerij bezig; de ontwikkeling van de Zaanse houtzagerij is daardoor niet los te zien van de Zaanse
 • Hovenier in Het Klooster, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHovenier in Het Klooster, de

  Pelmolen te Oostzaandam, zie Het Klooster Krommenie
 • Hovenier, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHovenier, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1707. Hij heeft gestaan ten oosten van de Vaart, en werd vermoedelijk vóór 1758 gesloopt.
 • Hovenier, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHovenier, de

  Pelmolen te Oostzaandam, zie: Het Klooster Krommenie.
 • Hovenier, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHovenier, de Jonge

  Snuifmolen te Westzaandam en later te Koog. meestal Het Halfje genoemd. Het bouwjaar ligt vóór 1720. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden van de Papenpadsloot. In 1724 is het molentje naar Koog overgebracht. Het kwam ten westen van de huidige spoorlijn te staan, ongeveer in het verlengde van de huidige Machinistenstraat en was daar een zeskante zaagmolen. In 1729 is er echter weer een snuifmolen van gemaakt en in 1736 ging het Halfje door brand ver…
 • Hovenierspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHovenierspad

  Pad te Oostzaandam, in 1948 omgedoopt in Hoveniersstraat. Het naar de pelmolen “De Hovenier in Het Klooster Krommenie` genoemde pad had waarschijnlijk al in 1663 een reglement en werd in 1885 door de gemeente overgenomen.
 • Hughtsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHughtsluis

  Voormalige sluis in de polder Wormer, Jisp en Nek, tussen de Noorder-, Kromme- en Zuider Ganssloot en de Wijde Wormer. De 17e-eeuwse sluis lag iets ten oosten van de Zuidoostersluis op het einde van de Hughtsloot of Huiksloot, de benaming van een sloot die dood loopt. Het sloopjaar is onbekend.
 • Huid, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuid, de

  Pelmolen te Oostzaan, zie: De Leertouwer, de.
 • Huig bv, Drukkerij Cplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuig bv, Drukkerij C

  Grafische onderneming te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht als drukkerij annex boek- en kantoorboekhandel aan de Oostzijde in juli 1902 door Cornelis Huig. Bij uitgever C. Huig te Zaandam werd in 1904 een kunstwerkje in het licht gegeven door Ds. C. B. Hylkema, doopsgezind predikant te Zaandam. Het is een bundel gedichten van de welbekende dichter en etser Jan Luyken (1640—1712), versierd met het portret van de dichter en een 19-tal reproducties van de oude etsjes. Het bo…
 • Huijsman, Gerardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuijsman, Gerard

  (Zaandam, 1953)

  Beeldend kunstenaar te Zaandam, graficus, aquarellist en kunstschilder. Gerrit Huijsman ontving een opleiding aan de Rietveld-academie en werkt met herkenbare naturalistische vormen.

  beeldend_kunstenaar
 • Huilebalk, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuilebalk, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie: De Witte Roos, Adriaan (Aart)
 • Huis te Muiden, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuis te Muiden, het

  Oliemolen te Oostzaandam, zie: De Zeef, De

  oliemolen molen
 • Huis te Zaanenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuis te Zaanen

  Restaurant/hotel te Wormerveer. De oorsprong van het bedrijf werd gelegd door J. Renooij, die in 1937 een banketbakkerij en kokerij aan de Zaanweg begon. Steeds vaker werd hij gevraagd om partijen bij mensen thuis te verzorgen, hierdoor groeide de behoefte om dit in eigen huis te kunnen doen. Renooij slaagde er in, doordat hij was betrokken bij de liquidatie van oliefabriek De Verwachting van Prins, het voormalige koopmanshuis met kantoorruimte van de familie Prins aan de Zaanweg…
 • Huisman, Albertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, Albert

  Zaandam 6 juli 1918 - Kamp Vught 25 juli 1944

  Albert Huisman is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is lid van de CPN en werkt als kolenhandelaar in Zaandam waar hij ook woont. Tijdens de oorlog raakt Albert betrokken bij de oprichting van de Raad Voor Verzet en bij de illegale krant De Waarheid.Het verraad, waarvan eind november '43 Zaanse communisten de slachtoffers werden, kwam van een Zaandamse vrouw, die meende bedrogen te worden door haar zuster en haar man, een deelneme…
 • Huisman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de

  De Huisman aan het Blauwe Pad ten tijde van de afbraak in 1955 om later te worden opgebouwd aan de Zaanse Schans De Huisman, van origine snuif- en mosterdmolen, tijdelijk houtzaagmolen, te Zaandam. Kleine achtkante, geheel met hout bedekte bovenkruier die in bedrijf is als mosterdmolen. De eerste vermelding dateert uit 1802. Omstreeks 1913 werd hij ingericht voor het zagen van hout toen er een kistenmakerij in werd gehuisvest.
 • Huisman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de

  Snuifmolen en later papiermolen te Assendelft. De windbrief werd gegeven in 1733 aan Engel Huisman. In 1778 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In 1796 werd hij ingericht als papiermolen.

  Op 15 december 1832 staat
 • Huisman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in april 1726. Hij heeft gestaan achter het Sluispad, aan en ten zuiden van de Hanenpadsloot. en werd gesloopt in 1888.
 • Huisman, de.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, de.

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1704. Hij heeft gestaan ten zuiden van de Bullekerk, en werd vermoedelijk in 1743 gesloopt.
 • Huisman, Hennieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, Hennie

  Zaandam, 18 juni 1951

  Hendricus Josephus Antonius (Hennie) Huisman, presentator van televisieprogramma's en oorspronkelijk drummer. Voor zijn presentatiewerk ontving hij tweemaal de Televizierring, de belangrijkste tv-publieksprijs. Hennie Huisman speelde als drummer in verscheidene bandjes, vanaf zijn tiende jaar. In 1975 was hij drummer in de band Lucifer (zie:
 • Huisman, Hettyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman, Hetty

  (Zaandam, 1941)

  Beeldend kunstenaar, keramiste. Hetty Huisman werd geboren in Zaandam, opgeleid aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en werkte onder meer in Parijs en Duitsland. Daarna vestigde zij zich in Amsterdam.

  Hetty Huisman rondde in 1961 haar studie in de keramiek af aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Zij deed enige jaren praktijkervaring op bij keramisten in Parijs, volgde lessen aan de keramische afdeling van de Technische Hogeschool in Koblenz, volg…
 • Huismanspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuismanspad

  Aanvankelijk de naam van het Dokter Roggertspad Roggertspad te Zaandam, zie aldaar.
 • Huisman’s IJzerhandel BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisman’s IJzerhandel BV

  Groothandel in ijzerwaren te Zaandam.

  Het bedrijf ontstond in 1890 uit een bijverdienste van de meubelmaker Hendrik Huisman. Hij kocht in Amsterdam bij grossiers gereedschappen en verkocht die, eerst alleen aan zijn collega’s bij de Meufa, later ook aan plaatselijke timmerbedrijven. Aanvankelijk werkte hij vanuit een schuurtje aan de Parkstraat te Zaandam, later betrok hij een winkelpand in die straat. Aan de Schippersteeg tegenover de
 • Huismerkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuismerken

  Tekens waarmee in vroeger eeuwen eigendommen of gereedschap van boeren, vissers of ambachtslieden werden gemerkt. In de middeleeuwen brachten steenhouwers deze tekens aan op door hen vervaardigde natuurstenen onderdelen van kerken en dergelijke gebouwen. De huismerken gingen over van vader op zoon. De oorsprong van de huismerken hangt ongetwijfeld samen met de omstandigheid dat velen niet konden lezen of schrijven, terwijl wel de behoefte bestond om eigendommen en producten te merken…
 • Huismus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuismus, de

  Houtzaagmolen te Westzaan, bovenkruier. De windbrief van de, geheel met spanen bedekte, balkenzager werd gegeven in maart 1790. Hij heeft gestaan iets ten oosten van de Overtoom, binnendijks, en werd in augustus 1875 door brand verwoest.
 • Huismus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuismus, de

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1682. Hij heeft gestaan iets ten oosten van de Overtoom, binnendijks, en werd tussen 1778 en 1790 gesloopt.
 • Huisnijverheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisnijverheid

  Vorm van produktie. door middel van thuiswerk uitgevoerd, soms in loondienst, maar meestal tegen stuksprijzen. In de Zaanstreek is in het verleden van huisnijverheid gebruik gemaakt. Zo kon de omvangrijke Zeildoekweverij in Krommenie alleen ontstaan dankzij de produktie van vele thuiswerkende boerengezinnen. Ook voor bijvoorbeeld de
 • Huisvrouw, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisvrouw, de

  Snuifmolen en later papiermolen te Assendelft. Hij is vermoedelijk gebouwd in 1749, en werd in 1801 ingericht als papiermolen. Hij heeft gestaan aan de Nauernase Vaart, als vijfde molen van het noorden, en werd gesloopt in 1866.
 • Huisvrouw, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisvrouw, de

  Slijpmolen te Koog en later houtzaagmolen te West- en Oostzaandam, geheel met hout bedekte achtkante bovenkruier. Als slijpmolen stond de Huisvrouw op het erf van een smid aan het eind van het Sluispad. Omstreeks 1890 werd hij overgeplaatst naar Westzaandam, waar hij op het eind van de tegenwoordige Rembrandtstraat werd ingericht als lattenzager en stokkenschaver. In 1927 werd hij van zijn schuur genomen, om later herbouwd te worden naast het slachthuis te Oostzaandam. Toen hij mo…
 • Huisvrouw, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisvrouw, de

  Snuifmolen te Westzaandam. De windbrief werd gegeven in september 1772. De molen heeft gestaan aan de zuidkant van het Meester Keezenpad, en werd omstreeks 1794 afgebroken.
 • Huisvrouwen, Nederlandse Vereniging vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuisvrouwen, Nederlandse Vereniging van

  Vereniging, opgericht in 1914 met het doel sociaal-culturele belangen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving te bevorderen, alsmede voorlichting en adviezen te geven op huishoudtechnisch en economisch gebied. De vereniging kiest geen standpunt in levensbeschouwelijke en politieke onderwerpen. Artikelen kunnen door de vereniging worden onderzocht en krijgen bij goedkeuring het predikaat N.V.V.H.
 • Huitema & Zoon bv, Fplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuitema & Zoon bv, F

  Eerst 'F. Huitema & Zoon metselbedrijf', vanaf 1976 'Tegelhandel en tegelzetbedrijf F. Huitema & Zoon bv', vanaf 1980 'Huitema Tegels en Sanitair' leveranciers van sanitair en bouwmaterialen, sinds 1910 gevestigd aan de Oostzijde 229 te Zaandam. Het bedrijf werd als metselarij opgericht door Foppe Huitema, afkomstig uit Oranjewoud (Fr.). Hij metselde met zijn personeel de Marvelofabrieken (Ahold) te Zaandam en het gemeentehuis van Koog. Gaandeweg werd het accent verlegd naa…
 • Hulpbankplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulpbank

  In 1853 door de Vereniging tot Plaatselijk Nut te Zaandam opgerichte instelling die tegen verhoudingsgewijs lage rente leningen verstrekt aan particulieren. De Hulpbank is steeds ongehonoreerd door vrijwilligers beheerd; de zittingen hebben in de avonduren plaats.
 • Hulshof, Paulplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulshof, Paul

  Amsterdam, 14 januari 1950

  Beeldend kunstenaar, illustrator en graficus Paul Hulshof groeide op in Koog aan de Zaan en ontving zijn opleiding aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie te Amsterdam waar hij zich ontwikkelde tot illustratief kunstenaar.
 • Hulshoff, Bernardus Adriaan (Barry)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulshoff, Bernardus Adriaan (Barry)

  (Deventer, 30 september 1946 – 16 februari 2020)

  Voetballer en voetbalcoach, die het grootste deel van zijn carrière bij Ajax speelde. Hij maakte op 9 januari 1966 zijn debuut voor Ajax tegen Feyenoord. In 1977 stapte hij over naar MVV Zijn trainerscarrière begon hij als assistent bij Ajax in 1988. Verder trainde hij vooral Belgische clubs. Ook heeft hij nog diverse andere functies gehad, waaronder commercieel manager bij MVV
 • Hulsing, Gerrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulsing, Gerrie

  Zaandam, 1950

  Gerrie Hulsing, auteur, uitgever, ’chroniquer’ van wielerclub DTS (Door Training Sterk), verzamelaar van erfgoed uit de Nederlandse wielerhistorie. Hulsing beschikt over een een uitgebreide collectie tricots, fietsen, wielerschoenen en -helmen. Sinds 2010 is zijn collectie verdeeld over acht locaties. Hij beijverde zich eerder voor de komst van een Zaans Wielersport Museum, later zou een Nationaal Wielersport Museum in Oostzaan moeten verrijzen. Vooralsnog zijn e…
 • Hulsing, Uut en Berplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulsing, Uut en Ber

  Zaandams echtpaar, dat direct na de Tweede Wereldoorlog landelijke bekendheid kreeg door te gaan meewerken aan het toen befaamde G.G.-cabaret, 't G(aat) G(oed)-cabaret van de toneelkunstenaar Jan Musch, dat in de illegaliteit ontstond. Het cabaret was door de acteur Jan Musch en Rolien Numan opgezet naar het voorbeeld van
 • Hulst, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulst, Jan

  Zaandam, 2 september 1913 - Zaandam, 26 september 1999

  Jan Hulst was op 4 mei 1937 met zijn vriend Gerrit Giere en zijn andere stadgenoten Frans Oord en Dingeman de Munck uit Zaandam naar Parijs vertrokken, om vandaar naar Franco's republikeinse Spanje te gaan teneinde het fascisme te bestrijden.
 • Hulst, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulst, Wim

  (Krommenie 9 december 1916 – Schagen 1998) Wim Hulst Wim Hulst was een actief lid van de de CPN en voorzitter van de Vereniging Nederland-USSR. Vanaf 1932 was hij lid van de Communistische Jeugdbond; tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij het verspreiden van de illegale
 • Humanismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHumanisme

  Levensbeschouwing, die uitgaat van de vraag hoe aan het bestaan zin kan worden gegeven, zonder het antwoord op die vraag buiten dit leven te zoeken. Dit moderne niet-christelijke humanisme is voortgekomen uit het 'christelijke' historische humanisme. Binnen het moderne humanisme zijn weer vele richtingen, zoals het evolutionair humanisme, het psychologisch humanisme en het wijsgerig humanisme te onderscheiden. Als begin van het moderne humanisme in Nederland kan de oprichting in 1946 …
 • Husslage, D.L. (1915-1986) en P. (1916)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, D.L. (1915-1986) en P. (1916)

  Architecten te Zaandijk, die na de oorlog zeer veel woningwetwoningen in geheel Noord-Holland bouwden. Voorts ontwierpen zij de eerste uitbreiding van het bejaardentehuis d`Acht Staten te Wormerveer en veel utiliteitsbouw, zoals de wasfabriek Jonk te Koog, de papierfabriek De Hoop te Zaandam en de
 • Husslage, Gebroedersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, Gebroeders

  Voormalige molenmakerij te Zaandijk, als vennootschap gedreven door de firmanten Gerrit en Piet Husslage. Eerstgenoemde kreeg voorts bekendheid als auteur van enkele publikaties, onder meer “Viere voor' (Zaandijk 1963) en “Windmolens` (Amsterdam 1965). een min of meer uitgebreide beschrijving van de technische werking van de Zaanse industriemolens.
 • Husslage, Gerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, Ger

  Koog aan de Zaan, 23 maart 1923 - Broek in Waterland, 29 december 1999

  Architect HBO-BNA aanvankelijk te Amsterdam en sinds 1976 tot 1999 woonachtig in Broek in Waterland. Husslage behaalde in 1943 het diploma MTS afdeling bouwkunde in Amsterdam en in 1944 de diploma's betonconstructeur en staalconstructeur aan het eveneens in de hoofdstad gevestigde Hoger Technisch Instituut (HTI). In 1946 verkreeg hij de Nijverheidsakte N III bouwkunde in Den Haag, in 1951 en 1953 volgden de d…
 • Husslage, Irplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, Ir

  GT. (1941) en Bleijenburg, H. (1936). Architecten BNA te Zaandijk. Naast de bouw van bungalows in alle Zaangemeenten, uitbreiding van hotel De Prins te Westzaan en RABO-banken te Zaandam en Westzaan, kwamen zeer veel bedrijfsgebouwen tot stand, zoals Van Os Kantoorinrichtingen te Assendelft; machinefabriek Sombroek en Huisman`s IJzerhandel, beide te Zaandam; houthandel Stadlander en Middelhoven te Wormerveer; showroom en kantoor van Blees Kantoorinrichtingen te Zaandam.
 • Huurstakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuurstaking

  nalezen

  Staking van betaling van een gedeelte der huurpenningen in 1932 te Zaandam. In enige woningcomplexen in de Jonge Arnoldusstraat dreigt op 17 februari 1932 een huurstaking. De huren van de 196 betreffende woningen variëren van f 6,40 tot f 8,25.
 • Huygens, Ioannesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuygens, Ioannes

  (Leiden, 26 februari 1920-Wormerveer 9 januari 2003)

  Beeldend kunstenaar te Wormerveer, kunstschilder en aquarellist. Isaac Johannes Huygens (Ioannes) ontving zijn opleiding eind jaren 30 aan het rijksinstituut voor tekenleraren aan de Hobbemastraat te Amsterdam. Aanvullend was de opleiding in schilderlessen en grafisch tekenaar bij H.J. Calcoen te Velsen en tekenlessen en aquarelleren bij Caspar van Den Bosch eveneens te Velsen. De opleiding als tekenleraar werd abrupt afgebr…
 • Huysman Wzn, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuysman Wzn, Jan

  Zaandijk, 13 april 1860 - Zaandijk, 22 februari 1942

  Jan Huysman Wzn, oprichter en president-commissaris van de cacaofabrieken De Zaan en Wilhelmina, geboren te Zaandijk, alwaar Huysman eveneens zijn opleiding genoot, trad hij in dienst bij de firma Claas Honig, olieslagerij aldaar. Al heel spoedig bracht deze energieke werker het tot procuratiehouder, waarna hij in 1890 voor eigen rekening begon in diverse industrieënm waaronder in cacao en zich tot een groot fabrikant opwer…
 • Höweler, Marijkeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHöweler, Marijke

  Koog aan de Zaan, 27 juli 1938 — Amsterdam, 5 mei 2006

  Marijke Höweler-van Dalen was schrijfster en psychologe. Na haar huwelijk gebruikte zij de achternaam van haar echtgenoot Ype Isaac Höweler.

  schrijver psychologe
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/letters/h.txt
 • Laatst gewijzigd: 2023/12/02 11:01
 • door winnie