letters:u

13

U

 • U
 • Uil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. paltrok, zie: Het Vergulde Hert, Het

  molen houtzaagmolen
 • Uil, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, De

  Pelmolen in Oostzaandam, ook De Leeuw met de Uil of De Leeuw en de Uil genoemd.

  De eerste vermelding dateert uit augustus 1696. De molen stond aan en ten westen van de Gouw, ongeveer tegenover de Kuil, en werd in oktober 1723 door brand verwoest. Daarna werd een uit De Rijp overgebrachte en omgebouwde oliemolen op zijn plaats gezet. Deze verbrandde in augustus 1748, waarna opnieuw herbouw volgde. Deze laatste Uil ging in september 1782 door brand verloren.
 • Uil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, de

  Oliemolen te Westzaandam, was al aanwezig voor 1654. Hij heeft gestaan ten westen van de Watering, in het verlengde van de tegenwoordige Parkstraat en werd gesloopt omstreeks 1809.

  oliemolen molen
 • Uil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, de

  Oliemolen en later verfmolen te Wormer. De eerste vermelding dateert uit 1656. Hij werd na 1718 omgebouwd tot verfmolen. In september 1744 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Uilsloot, en werd in oktober 1899. na blikseminslag. door brand verwoest.
 • Uitgeverijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitgeverij

  De uitgeverij van boeken is in de Zaanstreek nooit van groot belang geweest. Wel is in de loop der tijd door Zaanse drukkerijen een aantal regionale uitgaven in de handel gebracht. Vooral actief waren de firma's:

  * J. Heijnis Tsz. te Zaandijk, * P. Out nv en
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert deze diensten uit als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Uitwaterende Sluizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitwaterende Sluizen

  Zie: Hoogheemraadschappen en Waterstaat.
 • Uitweg, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitweg, de

  Lagedijk te Krommeniehom tussen de Vlusch en de Taandijk. De Uitweg gaf 'weg uit' Krommenie en Krommeniedijk. De dijk is mogelijk laat-Middeleeuws.
 • ULOplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigULO

  Zie: Onderwijs 2.3.1.
 • Uurwijzer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUurwijzer, de

  Slijpmolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven injuni 1677. Hij heeft gestaan bij de Kuipsloot. Verdere gegevens ontbreken.
 • Uylbrug, dr. J.M. denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUylbrug, dr. J.M. den

  Brug over de Voorzaan te Zaandam, voor verkeer opengesteld in december 1990. In 1984 nam de gemeenteraad van Zaanstad het principebesluit tot de bouw van de Voorzaanbrug. Voordelen van deze brug waren onder meer een veel snellere aansluiting van Zaandam-West (inclusief de nieuwe bedrijventerreinen ten westen van de spoorlijn) op de Coentunnelweg en een verkeersontlasting van het Zaandamse Centrum.
 • Uytgeest, Cornelis Cornelisz. vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUytgeest, Cornelis Cornelisz. van

  De eerste houtzaagmolen Cornelis Cornelisz van Uytgeest, ook wel: Krelis Lootjes, uitvinder van het creck-werk of krukwerk, dat in houtzaagmolens of paltrokken en oliemolens werd toegepast. Van Uytgeest deed zijn vinding in 1592. G. Doorman schreef hierover in zijn verhandeling 'Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden in de 16e-18e eeuw' (Den Haag 1940): 'Zelfs wanneer Cornelis Cornelisz het principe van het zaagraam uit enige publicatie zou hebben gekend,…
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/letters/u.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 15:48
 • door jan