leven1

Watermolen te Zaandijk. Hij werd gebouwd in 1633 als noordelijkste molen aan de Lagedijk te Zaandijk. Nadat hij in een hevige bui zwaar was beschadigd, werd hij in 1904 gesloopt en vervangen door een gemaal. Het nog in 1904 gebouwde gemaal Het Leven bestond uit een machinehal waarin een zogenaamde zuiggasmotor, annex een antracietloods, een werkplaats en een machinistenwoning. De zuiggasmotor werkte in de praktijk niet storingvrij en werd in januari 1916 (gelukkig nog juist voor de watersnood in februari van dat jaar) vervangen door een elektromotor. Evenals de eerdere watermolen was het gemaal eigendom van de polder Westzaan, die door schaalvergroting inmiddels is opgegaan in het waterschap Het Lange Rondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLange Rond, het

Waterschap (1977-2003), waarvan de Zaanstreek ten westen van de Zaan deel uitmaakt. Het waterschap zorgt voor de waterkering en -huishouding, alsmede voor vaar- en landwegen. Het Lange Rond kwam op l januari 1977 tot stand. Een groot aantal polders, van de Hondsbossche Zeewering tot aan het
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/leven1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)