Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
loosjes [2017/12/03 20:15]
zaanlander
loosjes [2018/05/09 09:48] (huidige)
zaanlander
Regel 1: Regel 1:
-==== Loosjes, Adriaan ​Adriaanszoon ​====+==== Loosjes, Adriaan ====
 [{{ :​loosjes.jpg?​200|Voorpagina van zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen }}]Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767 [{{ :​loosjes.jpg?​200|Voorpagina van zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen }}]Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767
  
-Houtkoper, predikant aan de [[doopsgezinden|Fries Doopsgezinde gemeente]] te Westzaandam,​ vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam,​ Westzaan, Westzaandam,​ Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave '​s-Gravenhage 1968. +Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de [[doopsgezinden|Fries Doopsgezinde gemeente]] te Westzaandam,​ vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam,​ Westzaan, Westzaandam,​ Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave '​s-Gravenhage 1968. 
  
-In zijn eigen tijd zal Loosjes vooral bekend zijn geweest als Doopsgezind ​predikant en geleerd persoon. Naar verluidt sprak hij zeven talen. Daarnaast had hij grote belangstelling voor de rekenkunde, sterrenkunde,​ wiskunde, aardrijkskunde,​ tijdrekenkunde,​ oudheidkunde,​ natuurkunde,​ penningkunde en de letter- en oordeelkunde. Hij werd reeds als 26-jarige beroepen tot het onbezoldigd ambt van leraar; in 1745 ging hij dit ambt beroepsmatig uitoefenen. ​+In zijn eigen tijd zal Loosjes vooral bekend zijn geweest als doopsgezind ​predikant en geleerd persoon. Naar verluidt sprak hij zeven talen. Daarnaast had hij grote belangstelling voor de rekenkunde, sterrenkunde,​ wiskunde, aardrijkskunde,​ tijdrekenkunde,​ oudheidkunde,​ natuurkunde,​ penningkunde en de letter- en oordeelkunde. Hij werd reeds als 26-jarige beroepen tot het onbezoldigd ambt van leraar; in 1745 ging hij dit ambt beroepsmatig uitoefenen. ​
  
 Loosjes maakte zich verdienstelijk ten opzichte van de Bijbelse aardrijkskunde door het tekenen van kaarten voor de gedeeltelijk door hem bearbeide vertaling van Josephus en de Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring door enige Engelse godgeleerden. Loosjes maakte zich verdienstelijk ten opzichte van de Bijbelse aardrijkskunde door het tekenen van kaarten voor de gedeeltelijk door hem bearbeide vertaling van Josephus en de Nederlandse uitgave van de Bijbelverklaring door enige Engelse godgeleerden.
Regel 10: Regel 10:
 Zijn [[https://​play.google.com/​store/​books/​details?​id=FFNbAAAAQAAJ&​rdid=book-FFNbAAAAQAAJ&​rdot=1|Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen]] werd 28 jaar na zijn dood uitgegeven door zijn zoon Petrus Loosjes Az. Het boek geldt als één der betere beschrijvingen van de Zaanstreek en vormt een belangrijke bron bij bestudering van de geschiedenis van de streek. De waarde van het boek wordt mede bepaald door de illustraties van [[bulthuis|Jan Bulthuis]], de kaart van [[Sem|Klaas Sem]] en de aanvullingen van Petrus Loosjes. Zie ook: Onderwijs 1.2.8. ​ Zijn [[https://​play.google.com/​store/​books/​details?​id=FFNbAAAAQAAJ&​rdid=book-FFNbAAAAQAAJ&​rdot=1|Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen]] werd 28 jaar na zijn dood uitgegeven door zijn zoon Petrus Loosjes Az. Het boek geldt als één der betere beschrijvingen van de Zaanstreek en vormt een belangrijke bron bij bestudering van de geschiedenis van de streek. De waarde van het boek wordt mede bepaald door de illustraties van [[bulthuis|Jan Bulthuis]], de kaart van [[Sem|Klaas Sem]] en de aanvullingen van Petrus Loosjes. Zie ook: Onderwijs 1.2.8. ​
  
-{{tag>​predikant schrijver}}+{{tag>​predikant schrijver ​docent koopman}}