Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
lootsma [2018/05/07 09:24]
zaanlander
lootsma [2018/06/03 22:30] (huidige)
zaanlander
Regel 53: Regel 53:
 Als de veelomvattende historische boekverzameling over Friesland van Sjouke de Zee in vlammen opgaat pleit Lootsma landelijk voor samenwerking om de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010602873:​mpeg21:​a0091|verloren collectie]] weer middels schenkingen tot stand te brengen. Waar Lootsma onrecht constateerde kwam hij in actie; zo ook toen duizenden spreeuwen [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011115182:​mpeg21:​a0110|werden opgejaagd]] ter hoogte van de Amsterdamse Willebrorduskerk door mannen met lange stokken. Als de veelomvattende historische boekverzameling over Friesland van Sjouke de Zee in vlammen opgaat pleit Lootsma landelijk voor samenwerking om de [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​010602873:​mpeg21:​a0091|verloren collectie]] weer middels schenkingen tot stand te brengen. Waar Lootsma onrecht constateerde kwam hij in actie; zo ook toen duizenden spreeuwen [[https://​resolver.kb.nl/​resolve?​urn=ddd:​011115182:​mpeg21:​a0110|werden opgejaagd]] ter hoogte van de Amsterdamse Willebrorduskerk door mannen met lange stokken.
  
-Om een zo kort mogelijke karakterschets van Lootsma te geven, aldus Wim Jonker in [http://​docplayer.nl/​61142923-Zaans-erfgoed-zaankanters-en-het-water-nr-23-winter-uitgave-van-de-stichting-uitgeverij-zaans-erfgoed-verschijnt-4x-per-jaar.html|Nr 23 van het Zaans Erfgoed]] Winter 2007, zou men die in één zin kunnen samenvatten:​ hij was ‘de Fries te midden van Zaankanters’. Deze zin houdt veel in, ook een brok tragiek. Toch voelde Lootsma zich thuis aan de Zaan. Hij had de Zaanstreek lief gekregen, zoals hij zelf zei, ‘met een oneindige liefde’. De tragiek van Lootsma’s leven was, dat zijn temperament en veelzijdigheid feitelijk niet te rijmen waren met de oud-Zaanse geest. Overtuigd socialist, geheelonthouder,​ zijn krachten gevend aan de arbeiders-ontwikkeling,​ daarnaast minnaar van historie en folklore en trouw lid van de Doopsgezinde Gemeente, waarvan hij de historie grondig bestudeerde,​ en sedert 16 juni 1935 lid van de kerkenraad... ​+Om een zo kort mogelijke karakterschets van Lootsma te geven, aldus Wim Jonker in [[http://​docplayer.nl/​61142923-Zaans-erfgoed-zaankanters-en-het-water-nr-23-winter-uitgave-van-de-stichting-uitgeverij-zaans-erfgoed-verschijnt-4x-per-jaar.html|Nr 23 van het Zaans Erfgoed]] Winter 2007, zou men die in één zin kunnen samenvatten:​ hij was ‘de Fries te midden van Zaankanters’. Deze zin houdt veel in, ook een brok tragiek. Toch voelde Lootsma zich thuis aan de Zaan. Hij had de Zaanstreek lief gekregen, zoals hij zelf zei, ‘met een oneindige liefde’. De tragiek van Lootsma’s leven was, dat zijn temperament en veelzijdigheid feitelijk niet te rijmen waren met de oud-Zaanse geest. Overtuigd socialist, geheelonthouder,​ zijn krachten gevend aan de arbeiders-ontwikkeling,​ daarnaast minnaar van historie en folklore en trouw lid van de Doopsgezinde Gemeente, waarvan hij de historie grondig bestudeerde,​ en sedert 16 juni 1935 lid van de kerkenraad... ​
  
-Het zijn zaken die ‘de Zaankanter’ moeilijk met elkaar konden verenigen. Men gaat naar de kerk of men is socialist, een combinatie kon men destijds niet accepteren. En ook die zó grote liefde voor de Zaanstreek kwam de Zaankanters overdreven voor. Het kan niet anders of Lootsma moet herhaaldelijk onaangenaamheden hebben ondervonden door de positie waarin hij geplaatst werd, maar hij wilde deze kritiek niet opmerken en leefde er kaarsrecht doorheen. Sipke Lootsma was een felle tegenstander van het fascisme. Ver vóór de oorlog waarschuwde hij al voor wat zich in Duitsland afspeelde. Na de Duitse inval maakte hij op de dag van de Nederlandse ​capitula- +Het zijn zaken die ‘de Zaankanter’ moeilijk met elkaar konden verenigen. Men gaat naar de kerk of men is socialist, een combinatie kon men destijds niet accepteren. En ook die zó grote liefde voor de Zaanstreek kwam de Zaankanters overdreven voor. Het kan niet anders of Lootsma moet herhaaldelijk onaangenaamheden hebben ondervonden door de positie waarin hij geplaatst werd, maar hij wilde deze kritiek niet opmerken en leefde er kaarsrecht doorheen. Sipke Lootsma was een felle tegenstander van het fascisme. Ver vóór de oorlog waarschuwde hij al voor wat zich in Duitsland afspeelde. Na de Duitse inval maakte hij op de dag van de Nederlandse ​capitulatie, 15 mei 1940, een einde aan zijn leven. Hij werd slechts 52 jaar.
-tie, 15 mei 1940, een einde aan zijn leven. Hij werd slechts 52 jaar.+
  
 Van 1970 tot 1974 was de [[sipke|Sipke Lootsma Stichting]] actief. Van 1970 tot 1974 was de [[sipke|Sipke Lootsma Stichting]] actief.
  
 {{tag>​schrijver dirigent docent}} ​ {{tag>​schrijver dirigent docent}} ​