Zaandam 6 juni 1915 - Zaandam 21 mei 2010

Bestuurder van de CPN, fractievoorzitter voor en na de Tweede Wereldoorlog. Willem Mans was bij het uitbreken van de oorlog voorzitter van de afdeling Zaandam van de CPN.

In 1942 moest hij onderduiken. Hij werkte als instructeur van de illegale CPN in de Zaanstreek, de kop van Noord-Holland en Kennemerland, maar werd in januari 1945 in Beverwijk gearresteerd. Hij werd op transport naar Duitsland gesteld, wist uit te breken en dook opnieuw onder. Na de bevrijding werd hij gekozen in de partijraad en in het bestuur van de CPN. Zijn oude vak timmerman gaf hij toen op. Ook stond hij aan de wieg van de oprichting van de aan de CPN gelieerde Eenheids Vakcentrale, EVC, afdeling bouwvak.

Hij werd raadslid in Zaandam en propagandist voor de partij, met als hoofdtaak de organisatie van de partijscholing. Na de opstand in Hongarije liepen de partijfinanciën snel terug en ging Mans weer als timmerman werken. Zijn politieke activiteiten lagen nadien meer op lokaal niveau. Hij was districts-secretaris en -voorzitter, alsmede propagandist. Hij had zitting in de Ontwikkelingsraad en was lid van Provinciale Staten.

Wim Mans wees er diverse malen op dat met de Coentunnel méér dan alleen een Zaans of een Noordhollands belang wordt gediend. De Zaanstreek bekleedt in de nationale economie een belangrijke plaats, voerde hij aan. Om die positie te kunnen blijven innemen is aanleg van een vaste oeververbinding zonder uitstel nodig.

In oktober 1972 trok hij zich terug uit de politiek. Vlak voor de samenvoeging tot Zaanstad in 1974 werd hij benoemd tot ereburger van Zaandam. Zie ook: Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/mans.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)