Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
mats [2016/03/08 14:54]
han
mats [2018/05/20 10:47] (huidige)
zaanlander [Verkocht]
Regel 11: Regel 11:
 Haar enige zoon Cornelis Corver Mats (1821-1881),​ gehuwd met Duyfje Duyvis (1822-1883),​ dochter van Adriaan Duyvis en Aaltje Spaans, kwam als 16-jarige al zijn moeder helpen. In 1845 werd De Groene Jager verkocht, maar de zaken werden voortgezet met de paltrokmolens Het Witte Schaap en De Vergulde Star in Zaandam en de wagenschotzager Salomo'​s Recht (Koning Salomo). Achtereenvolgens werden nog vijf houtzaagmolens verkregen te weten De Veldlust, De Nieuwe Dekker, De Oranjeboom, De Eendracht en De Valk. Haar enige zoon Cornelis Corver Mats (1821-1881),​ gehuwd met Duyfje Duyvis (1822-1883),​ dochter van Adriaan Duyvis en Aaltje Spaans, kwam als 16-jarige al zijn moeder helpen. In 1845 werd De Groene Jager verkocht, maar de zaken werden voortgezet met de paltrokmolens Het Witte Schaap en De Vergulde Star in Zaandam en de wagenschotzager Salomo'​s Recht (Koning Salomo). Achtereenvolgens werden nog vijf houtzaagmolens verkregen te weten De Veldlust, De Nieuwe Dekker, De Oranjeboom, De Eendracht en De Valk.
  
-Het familiebedrijf was uitgegroeid tot een belangrijke zaak. In 1880 associeerde hij zich met zijn drie zonen, Jacob, Adriaan en Cornelis. Maar een jaar later overleed hij, op 60-jarige leeftijd. Jacob Mats (geboren in 1848), eerst gehuwd met Maria van de Stadt (1850-1883),​ dochter van Huybert van de Stadt en Jenneke van Wessem en later met Anna Maria Messeschmidt,​ had geen kinderen. Adriaan Mats (geb. 1850) bleef ongehuwd. Deze broers trokken zich in 1883 uit zaken terug, zodat hun jongste broer Cornelis Mats (1853-1896),​ gehuwd met Anna van de Stadt (een zuster van Mariaer sedertdien alleen voor stond. Daar hij ook geen kinderen kreeg, was bij zijn overlijden dit geslacht Mats uitgestorven en werden de zaken geliquideerd. ​   ​+Het familiebedrijf was uitgegroeid tot een belangrijke zaak. In 1880 associeerde hij zich met zijn drie zonen, Jacob, Adriaan en Cornelis. Maar een jaar later overleed hij, op 60-jarige leeftijd. Jacob Mats (geboren in 1848), eerst gehuwd met Maria van de Stadt (1850-1883),​ dochter van Huybert van de Stadt en Jenneke van Wessem en later met Anna Maria Messeschmidt,​ had geen kinderen. Adriaan Mats (geb. 1850) bleef ongehuwd. Deze broers trokken zich in 1883 uit zaken terug, zodat hun jongste broer Cornelis Mats (1853-1896), wethouder van Zaandam, gehuwd met Anna van de Stadteen zuster van Mariaer sedertdien alleen voor stond. Daar hij ook geen kinderen kreeg, was bij zijn overlijden dit geslacht Mats uitgestorven en werden de zaken geliquideerd. ​   ​