middel

Buurtnaam voor een deel van noordelijk Westzaan (van het Weiver tot aan de Nauernase Vaart bij Krommenie) en vroeger ook van Wormer (midden in het dorp).

De Middel van Westzaan zal zich vóór het graven van de Nauernase Vaart waarschijnlijk tot het Krommenieër Weiver hebben uitgestrekt. In tegenstelling tot Westzaan is in Wormer de naam Middel verdwenen. De naam Middentil is nog wel in gebruik om een nieuwbouwwijkje aan te duiden.

De Middel van Westzaan is een van de oudste Zaanse buurten. Er liep kwalitatief matig weiland langs, dat zich uitstrekte tot aan de Zaan (waar het beste land was). Doordat de landerijen tot aan de Zaan doorliepen waren de inwoners van De Middel ook onderhoudsplichtig aan de Lagedijk langs de rivier.

Aan de Middel in Wormer hebben lange tijd twee schuilkerken gestaan: de rooms-katholieke en de doopsgezinde kerk. De katholieke houten schuurkerk is in 1869 vervangen door de ernaast gebouwde kerk. De vermaning werd in 1851 afgebroken, verder oostwaarts werd een nieuw onderkomen gebouwd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/middel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)