molenaar6

Fabrikant in Westzaan, oprichter van Molenaars Kindermeelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar's Kindermeel

Westzaans bedrijf dat zich toelegde op de productie van het voor baby's en peuters zeer voedzame kindermeel.

Het bedrijf ontstond bij toeval in 1888. Pieter Molenaar probeerde met pelmolen De Duinmeier door het aannemen van allerlei maalklusjes het hoofd boven water te houden. De gerstpellerij was, door de concurrentie van de met stoommachines werkende familie Laan, niet lonend. Molenaar ging daarom rijst pellen.
.

Voor Pieter Molenaar zich tot ondernemer ontwikkelde was hij een belangrijk voorvechter van het vroege socialisme. In 1885 was hij houtzager van beroep en behoorde hij tot de oprichters van de Houtbewerkers-vereniging. In 1884 was hij mede-oprichter van het Volksblad voor de Zaan en omstreken.

In de geschiedenis van de Zaanse arbeidersbeweging nam hij vooral een belangrijke plaats in als oprichter van het PAS-Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlaatselijk Arbeids Secretariaat (PAS)

In 1897 de bundeling van toen al bestaande vakverenigingen tot één Zaanse organisatie. Initiatiefnemer van het PAS was Pieter Molenaar, die de Bootwerkersvereniging, de Zaanse afdeling van de Typografenbond en de afdeling Zaandam van de Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond wist te verenigen, met het doel gezamenlijk betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. In de jaren rond de eeuwwisseling zijn tal van Zaanse categorale vakbonden opgericht, zoals die …
. Ook als fabrikant bleef hij de (vrij-) socialistische opvattingen trouw. Hij was een fervent aanhanger van Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
en heeft zich niet aan willen sluiten bij de SDAP.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/molenaar6.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 08:14
  • door 144.76.162.206